صورتجلسه شماره بیست و هفتم1401/05/02

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 2/5/1401 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

 1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به بنیاد ملی خانواده، مرکز جامع خانواده شهرستان

خلاصه مذاکرات

 1 نامه شماره 5172/20/1401 مورخ1401/04/30 شهرداری محترم درخصوص اهمیت ساماندهی و مدیریت اسکان و استقرار چادرهای مسافرتی و پیشگیری از جرائم  در این حوزه، باتوجه به پررنگ بودن حضور مسافرین در این فصل شهرداری در نظر دارد با موسسه حفاظتی و مراقبتی قوام بابلسر از آنجاییکه تحت نظارت مرکز انتظام ناجا بوده و دارای صلاحیت در این حوزه می باشد قراردادی منعقد نماید مقرر گردید در صورت تایید شورای اسلامی از محل اسکان هر واحد چادر مسافرتی در محدوده تعیین شده شرکت مذکور با نظارت این شهرداری مبلغ پانصد هزار ریال دریافت نماید و این مبلغ را بعد از کسر هزینه های مربوطه اعم از نیروی انسانی و غیره(که تقریبا 40 درصد مبلغ فوق می باشد) به حساب درآمد شهرداری واریز نماید قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

 2-مقرر گردید با شهرداری محترم درخصوص تملک اراضی متعلق به شهرداری واقع در خیابان ولیعصر(امیر مازندرانی) ولیعصر 8 قسمت غرب و شرق بلوار از قدرالسهم تفکیکی همان اراضی با اداره راه و شهرسازی جهت تعیین تکلیف و صدور سند به نفع شهرداری مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 4873/20/1401 مورخ 1401/4/23 شهرداری محترم درخصوص نامه بنیاد ملی خانواده، مرکز جامع خانواده شهرستان مبنی بر درخواست مساعدت جهت اجرای طرح و اهداف تقویت بنیان خانواده و حل مسائل و معضلات در این حوزه و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف بودجه 150304 مبلغ 100/000/000 ریال به این بنیاد مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *