صورتجلسه شماره سی و هشت 1401/07/10

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ1401/07/10 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به جامعه نابینایان و کم بینایان                                                                    6- لایحه شهرداری درخصوص لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به خانم خدیجه نجف پور

2- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقایان علیرضا تقی پور و سید علی احمدی مالک ملک واقع در خیابان امام               7- لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قراردادهایی در فرآیند ترک تشریفات مناقصه

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به دفتر حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس                                                     8- لایحه شهرداری درخصوص تهیه 52 عدد کارت هدیه بمناسبت روز آتش نشان

4- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای محسن آزادی کناری و شریک مالک ملک واقع در بلوار ساحلی                      9- لایحه شهرداری درخصوص کارشناسی ملک واقع در ضلع شمالی مجتمع بزرگمهر

5- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای رضا کلاته عربی مالک ملک واقع در خیابان امام

خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 8222/20/1401 مورخ 1401/07/10 درخصوص صورتجلسه شماره 8203/20/1401 مورخه 1400/11/30 فی مابین شهرداری و آقای اکبر صباغی واقع در خیابان شهید طالبی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه ورثه مرحومه گلزاری و شرکا درخصوص درخواست تشکیل جلسه مشترک با شهرداری محترم جهت بررسی و صدور پروانه ساختمان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر با ضوابط اقدام گردد.

3- نامه هیات کشتی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت شرکت در مسابقات لیگ استان مازندران قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

4- نامه مدیریت آموزش و پرورش درخصوص درخواست تعیین وضعیت اراضی و املاک با کاربری آموزشی شهری و ارائه آنها به اداره آموزش و پرورش به قیمت کارشناسی توسط موسسان مدارس غیردولتی جهت احداث مدرسه مورد نیاز مطابق استانداردهای سازمان نوسازی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه و اقدام گردد.

5- نامه اداره ورزش و جوانان درخصوص درخواست مدیرعامل باشگاه قایقرانی طبرستان مبنی بر جابجایی لوله کشی هدایت آبهای سطحی از میدان معلم به داخل باشگاه مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا بررسی های لازم صورت پذیرد.

6- نامه اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت مرمت و بازسازی و نصب حفاظ دیوار محیط برای دبیرستان بزرگسالان شهیدان علی پور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

7-نامه مالکین زمین های تفکیکی واقع در خیابان شهید محمدزاده 16 درخصوص درخواست پیگیری مشکل ایجاد شده بابت زمین های آنها قرائت و مقرر گردید  با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی اقدام گردد.

8-نامه هیات امنا مسجد جامع بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه ترمیم و بازسازی اتاق فرهنگی مسجد مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

9-نامه اهالی و ساکنین بلوار شریفی 23 درخصوص درخواست پیگیری و ساماندهی زمین متروکه معروف به زمین مصباح که به دلایلی موجب نارضایتی عموم گردیده قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا از مالکین دعوت و در جلسه توافقات بررسی های لازم صورت پذیرد.

10-نامه آقای غلامعلی تبار وکیل آقای حسین فلاح پور درخصوص درخواست پیگیری و جلوگیری از فعالیت ساخت و ساز در ملک موکل ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

11-نامه شرکت تعاونی توسعه و عمران بابلسر به شهرداری محترم درخصوص درخواست ارائه نقشه رودخانه بابلرود و همچنین پیشنهادات برای جانمایی طرح و ایستگاه های اسکله تفریحی و توریستی مارینا(سازگار با محیط زیست) قرائت و و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

12-نامه کمیسیون عمران، برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص ارسال لوایح شهرداری موصوف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 9 ماده 80 قانون شورا قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

13-نامه شرکت تمام کار رهنما نوین درخصوص درخواست پیگیری مشکل ایجاد شده در قرارداد فی ما بین شهرداری با شرکت مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 8354/20/1401مورخ 1401/07/10 شهرداری محترم درخصوص مساعدت به جامعه نابینایان و کم بینایان به مناسبت روز جهانی عصای سفید(23 مهر) و در راستای تکریم منزلت روشندلان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف هزینه ای 150205 بودجه سال جاری مبلغ300/000/000 ریال به جامعه نابینایان مساعدت نماید قرائت و بارعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 بند 2-ماده واحده

نامه شماره 8324/20/1401مورخ 10/7/1401 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 8190/20/1401 مورخ 1401/07/06 فی ما بین شهرداری و آقایان علیرضا تقی پور وسید علی احمدی مالک پلاک ثبتی 34678/3002/1 واقع در خیابان امام-کوچه سالاریه مشتمل بر 6 بند قرائت و به صورت تک واحدی و پس از تامین پارکنیگ در محل و پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 8321/20/1401مورخ 10/7/1401 شهرداری محترم درخصوص نامه دفتر حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت جهت برگزاری نمایشگاه تجسمی دفاع مقدس در هفته بسیج و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف هزینه ای 150304 بودجه سال جاری مبلغ 100/000/000 ریال به آن دفتر مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 8325/20/1401مورخ 1401/07/10 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 8288/20/1401 مورخ1401/07/09 فی ما بین شهرداری و آقای رضا کلاته عربی مالک پلاک ثبتی 5536/2894/1 واقع در خیابان امام-امام 10-کوچه شهید گل علیپور مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید کمیسیون ماده 5 و تامین پارکینگ در محل موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 8326/20/1401مورخ1401/07/10 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 8283/20/1401 مورخ 1401/07/09 فی ما بین شهرداری و آقای محسن آزادی کناری و شریک مالک پلاک ثبتی 9396/1 واقع در بلوار ساحلی-قطعات شهرک ساحلی مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیسیون ماده 5 و با تامین پارکینگ در محل و به صورت تک واحدی موافقت می گردد.(ضمناً ابتدا معبر کوچه بررسی گردد)

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 8322/20/1401مورخ 1401/07/10 شهرداری محترم درخصوص نامه خانم خدیجه نجف پور مبنی بر درخواست مساعدت جهت تامین هزینه درمان بیماری و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف هزینه ای شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 25/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 8253/20/1401 مورخ 1401/07/07 شهرداری محترم درخصوص استناد بند”الف”ماده”4″ آیین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 58769 هـ مورخ 1400/02/21 هیئت محترم وزیران، در راستای اجرای عملیات عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به انعقاد قراردادهایی با موضوع های ذیل از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف های هزینه ای شماره 401704، 207101، 401401 بودجه سال جاری اقدام نماید قرائت و تا سقف قانونی مبلغ33/000/000/000 ریال و با رعایت قوانین و آئین نامه و معاملات شهرداری موافقت می گردد.

1-طراحی و اجرای پروژه سایبان پیاده رو واقع در خیابان شهید رجایی(شرکت نقشان چلیک سازه)

2-اجرای لوله بتنی مسلح سه کلاف نمره 800واقع در خیابان مدائنی (شرکت چشم انداز توسعه خزر)

3-اجرای آسفالت خیابانهای پاسداران، شهید بهشتی ، امام و شهید شریفی(شرکت افق گرایان ممتاز)

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 8204/20/1401 مورخ 1401/07/06 شهرداری محترم درخصوص درخواست مدیرعامل سازمان آتش نشانی مبنی بر نزدیک شدن به روز آتش نشان و قدردانی از رشادت پرسنل سازمان آتش نشانی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 160290 بودجه سال جاری نسبت به تهیه 52 عدد کارت هدیه 10/000/000 ریالی اقدام و به 52 نفر پرسنل سازمان مذکور اهدا نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 8134/20/1401 مورخ1401/07/04 شهرداری محترم درخصوص کارشناسی پلاک ثبتی 9175/862/1 واقع در ضلع شمالی مجتمع بزرگمهر قرائت و با توجه به مشکلات حقوقی بوجود آمده برای ملک فوق با اخذ ریالی به صورت نقد و یکجا به قیمت کارشناسی موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 6553/20/1401 مورخ 1401/05/30 شهرداری محترم درخصوص تغییرات بودجه سال 1401 ضمن رعایت سقف بودجه بمبلغ سه هزار میلیارد ریال مبلغ 300/104 میلیارد ریال در بودجه جاری و مبلغ 425 میلیارد ریال در بودجه عمرانی جابجایی صورت گرفته است لذا پس از بررسی های لازم، مشروط بر اینکه در اولین اصلاحیه و متمم بودجه این تغییرات(جابجایی) در بودجه لحاظ گردد مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *