صورتجلسه شماره هشتم(1400/2/27)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/19/2 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:-بررسی نامه های وارده-خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 1400/20/1538مورخ 1400/2/15 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به واگذاری سه قطعه زمین(بصورت اجاره) هر کدام به مساحت تقریبی 800 متر مربع واقع در نوار ساحلی، حد فاصل پارکینگ صفر تا دو، به منظور برپایی پیست اسب سواری با هدف ساماندهی و جلوگیری از خطر برای مسافرین و شهروندان، طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق فرآیند تشریفات مزایده اقدام نماید قرائت و جهت بررسی و ارائه گزارش به کمیسیون عمران و المان شهری ارجاع گردید.

2-نامه شماره 5 مورخ 1400/1/11 اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقایان امین بوداغی، محمد نبی رضایی از قهرمانان ملی قایقرانی به اتفاق آقای ایمان پور عزیز سرمربی تیم ملی قایقرانی که در اردوی های تیم ملی جهت اعزام در تاریخ 1400/2/24 به بازی های آسیایی کشور تایلند برای کسب سهمیه المپیک می باشند قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه تا بر اساس مصوبه شورا و جدول مساعدت مالی به قهرمانان ورزشی اقدامات لازم صورت پذیرد.

3-نامه باشگاه توپکا درخصوص درخواست اختصاص زمین ساحلی پارکینگ صفر و دکه شهرداری به تیم والیبال توپکا قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا با رعایت آیین نامه مالی شهرداری و به صورت اجاره با مدت معین اقدامات لازم صورت پذیرد.

مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

لایحه های شهرداری به شماره 99/20/14312 مورخ 99/9/23 و 1400/20/44 مورخ 1400/1/8 درخصوص اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی بمنظور سکونت آقای حسین زارع به مدت یکسال به مبلغ 1/500/000/000 ریال بصورت رهن مورد موافقت شورا قرار گرفته بود اما هیئت محترم تطبیق فرمانداری شهرستان بابلسر در نامه شماره 8625/1400/176 مورخ 1400/2/8 مورد موافقت قرار نداده لذا پیشنهاد می گردد نسبت به لایحه شهرداری، شورا طبق مصوبه، اصرار و تاکید دارد.(ضمناً فرمانداری در یک مرحله براساس بند 3 صورتجلسه شماره 54 مورخ 99/11/7مورد موافقت قرار داده بود.)

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1735 مورخ 1400/2/19شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/1695مورخ 1400/2/19 فی ما بین شهرداری و خانم میدیا فتاحی قاضی مالک پلاک ثبتی 1/6851/26920 واقع در خیابان ولیعصر-روبروی ولیعصر 25 مشتمل بر 6 بند قرائت و به صورت تک واحدی و با تامین پارکینگ در محل پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و با رعایت مقررات ملی ساختمان موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1732مورخ 1400/2/19 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/1700 مورخ 1400/2/19 فی ما بین شهرداری و خانم حبیبه کاظمیان  مالک پلاک ثبتی 1/26547 واقع در خیابان 28 هکتاری مشتمل بر 6 بند قرائت و به صورت تک واحدی و با رعایت پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیته فنی  و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/14490 مورخ 99/9/27 شهرداری محترم درخصوص بند 7 صورتجلسه مورخ 1399/9/10 کمیته مالی و پشتیبانی ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم شمال کشور و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 لایحه بودجه سال 99 مبلغ 000/000/50 ریال به کمیته مذکور مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1265مورخ 1400/2/8 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری بابلسر در سال های قبل جهت بهینه سازی و شفاف سازی امور مالی و حسابداری اقدام به خرید سیستم یکپارچه مالی در کلیه دوایر زیر مجموعه معاونت اداری و مالی و سازمانهای وابسته (سازمان حمل و نقل و سازمان آتش نشانی) از شرکت حساب رایان نمود.لذا به منظور خرید خدمات پشتیبانی در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد برای مدت یک سال مجموعا به مبلغ 578/460/000 ریال با شرکت با شرکت موصوف برای امور سیستم حسابداری، اموال، انبار، کنترل، قراردادها، کارگزینی و پرسنلی، حقوقی و دستمزد، درآمد، خزانه داری، بودجه و اعتبارات با اجرای بند (الف) ماده(4) آیین نامه مالی شهرداری ها اقدام به ترک تشریفات جهت عقد قرارداد با شرکت یاد شده نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1731 مورخ 1400/2/19 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/1699 مورخ 1400/2/19 فی ما بین شهرداری و خانم نصیبه شکری افروزی و شرکا مالک پلاک ثبتی 1/26925 واقع در خیابان شهید حاجی زاده-حاجی زاده 1 جنب آپارتمان شمیم مشتمل بر 6 بند قرائت و به صورت تک واحدی و با تامین پارکینگ در محل پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1727 مورخ 1400/2/19 شهرداری محترم درخصوص توافق شماره 12303 مورخ 98/8/28فی ما بین شهرداری و مالکین پلاک ثبتی 1/3693 واقع در بلوار شریفی کوچه شهید خدادادی و اینکه طی بررسی به عمل آمده پلاک ثبتی شماره 1/3896 صحیح می باشد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1672مورخ 1400/2/8شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 97/20/21781 مورخ 97/7/14 فی ما بین شهرداری و آقای عباس عابدی مشتمل بر 6 بند و اینکه برابر بند 4 توافقنامه فوق الذکر فاقد مصوبه شورای اسلامی شهر جهت قابلیت اجرا می باشد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/16780 مورخ 99/11/8شهرداری محترم درخصوص نرخ پیشنهادی کرایه تاکسی برای سال 1400 برمبنای حداکثر در مورد افراد بالای 6 سال با توجه به نرخ تورم سال 99 و تصمیم دولت در افزایش 39 درصدی حقوق کارگران در سال جدید 35% به نسبت نرخ کرایه مصوب 99 بر اساس سه نفر در مسیر های تعیین شده قرائت و بشرح ذیل موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

نرخ پیشنهادی کرایه تاکسی برمبنای 3 نفر در سالهای 1400-99 شهر بابلسر
مسیر میدان بسیج-پارکینگ ششم
مبداءمقصدنرخ کرایه مصوب 99 (4نفر)نرخ کرایه مصوب سال 99 (3 نفر)نرخ کرایه مصوب سال 1400(3نفر)
میدان بسیجپارکینگ ششم16/000 ریال20/000ریال27/000ریال
میدان بسیجپارکینگ نهم20/000ریال20/000ریال30/000ریال
میدان بسیجخیابان شهید حاجی زاده 16/00020/00027/000
مسیر میدان بسیج-شهید طالبی
میدان بسیج خیابان شهید طالبی 16/00020/00027/000
میدان بسیج-میدان معلم
میدان بسیجمیدان معلم16/000ریال 20/000ریال27/000یال
مسیر میدان بسیج-میدان امام حسین(ع)
میدان بسیجمیدان امام حسین(ع)16/000ریال20/000ریال27/000ریال
مسیر میدان بسیج-خوابگاه نواب
میدان بسیجسادات محله-امیرمازندرانی16/000ریال20/000ریال27/000ریال
میدان بسیجخوابگاه نواب16/000ریال20/000ریال27/000ریال
مسیر میدان بسیج و شهدا-دانشگاه علوم پایه
میدان بسیج و شهدادانشگاه درب اول و دوم16/000ریال20/000ریال27/000ریال
سه راه دانشگاهدانشگاه درب دوم10/000ریال10/000یال30/000ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *