صورتجلسه شماره چهل و هشتم 1400/12/22

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ1400/12/22با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات ورزش های همگانی شهرستان بابلسر      9- لایحه درخصوص تامین هزینه های اجاره سه دستگاه اتوبوس و پذیرایی از مهمانان به منظور عزیمت به مناطق جنگ زده

2- لایحه شهرداری درخصوص گزارش تخلف ساختمانی بنای احداثی متعلق به خانم مریم نوری به پلاک ثبتی شماره 3171/1 و 4820/1 واقع در بلوار شریفی 4 و 6

3- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری مکانی واقع در حدفاصل پارکینگ دوم و سوم معروف به کافه آرامش  10- لایحه شهرداری درخصوص اجرای عروسک گردانی و نوروز خوانی توسط گروه هنری دنیای هنر خلاق سام

4- لایحه شهرداری درخصوص خریداری یک دستگاه جاروب با برآورد هزینه تقریبی دوازده میلیارد ریال   11- جهت ایجاد بازارچه صنایع دستی و سوغات و برپایی جشنواره بازیهای بومی-محلی و آئین های سنتی

5- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات امنا مسجد حضرت ابوالفضل(ع) مرشتی های پشت بی بی سرروضه

6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای مجید قربانی جهت تهیه فیلم شهید باغبانی           12- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم سید زهرا بزرگ جلالی

7- لایحه شهرداری درخصوص نامه آقای مرتضی هادی زاده بابت ساخت و ساز غیر مجاز                      13- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای بابلسر

8- لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد با شرکت جاوید سازان عماد از طریق فرآیند ترک تشریفات

خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 14894/20/1400 مورخ 1400/12/16 شهرداری محترم درخصوص گزارش تخلف ساختمانی بنای احداثی متعلق به خانم مریم نوری به پلاک ثبتی شماره 3171/1 و 4820/1 واقع در بلوار شریفی 4 و 6 بدینوسیله شهرداری اعلام میدارد ملک مذکور مطابق پروانه ساختمانی شماره 3767 مورخ97/2/9 به مساحت309/73متر مربع اضافه بنای غیر مجاز تجاری داشته که پرونده تخلفات آن در کمیسیون ماده صد مطرح می باشد و نیز برای بنای مذکور به تعداد 17 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که با در نظر گرفتن مسیر پارکینگ از کوچه فرعی شریفی 6 که گذر 6 متری می باشد و همچنین پلاک مجاور ضلع جنوبی معبر فوق بعلت ساخت و ساز غیر مجاز دارای رای قلع و ملزم به عقب نشینی گردیده است و با اجرای عقب نشینی آن به تعداد 9 واحد پارکینگ در محل تامین می باشد قرائت گردید.

2-نامه شماره 15089/20/1400 مورخ 1400/12/18شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای مجید قربانی جهت تهیه فیلم شهید باغبانی و اینکه شهرداری  در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 200/000/000ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

3-نامه شماره 15292/20/1400 مورخ 1400/12/21 شهرداری محترم درخصوص نامه آقای مرتضی هادی زاده بابت ساخت و ساز غیر مجاز در عرصه نامبرده، مدارک ارائه شده متقاضی دال بر تنظیم مبایعه نامه بابت سهمی از عرصه مشاعی پلاک 4029 فرعی از یک اصلی به مساحت مجموع 39406 متر مربع بوده و دلیلی بر مالکیت   وی بر عرصه های ادعایی نبوده و قابلیت بررسی آن نیز برای شهرداری میسر نمی باشد علی ایحال با عنایت به تکلیف تعیین شده برای شهرداری در ماده صد قانون شهرداری نسبت به تشکیل و ارجاع پرونده ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گرفته در عرصه به کمیسیون ماده صد اقدام گردید قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

4-نامه هیات شنای بسیج شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات قرائت و بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

5-نامه فرمانده انتظامی درخصوص درخواست یک دستگاه خودروی کمکی به همراه راننده جهت انجام امورات ترافیکی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


 

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 15406/20/1400 مورخ 1400/12/22شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات ورزش های همگانی شهرستان بابلسر جهت تهیه 25 عدد هدیه بابت گرامیداشت مقام والای جانباز و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 75/000/000 ریال به آن هیات مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 15442/20/1400 مورخ 1400/12/22 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای بابلسر جهت تشویق و تشدید روحیه بازیکنان و تداوم موفقیت در لیگ دسته دو و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 500/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 14892/20/1400 مورخ 1400/12/16 شهرداری محترم درخصوص اینکه در نظر است تا نسبت به واگذاری مکانی واقع در حدفاصل پارکینگ دوم و سوم معروف به کافه آرامش به متراژ تقریبی 140 متر مربع به گروه فرهنگی هنری پلاک هشت جهت بهره برداری در قالب فعالیتهای اجتماعی بصورت رایگان به مدت یک سال واگذار نماید و اینکه مقرر گردید مکان فوق الذکر مشروط بر نگهداری فضای سبز، نماز خانه و سایر امکانات اطراف آن همچنین محلی برای استراحت و پذیرایی بازنشستگان(سرای مهر سابق) برای ساعاتی خاص در طول روز در اختیار گروه مذکور قرار گیرد قرائت و با ایجاد سرای مهر بصورت موقت موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 15032/20/1400 مورخ 1400/12/17 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات امنا مسجد حضرت ابوالفضل(ع) مرشتی های پشت بی بی سرروضه جهت خرید تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و صوتی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به این هیات مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 14974/20/1400 مورخ 1400/12/16شهرداری محترم درخصوص استناد به بند الف ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 58769 هـ مورخ 21/2/1400 هیات محترم وزیران، به دلیل زمان باقیمانده تا انتهای سال جاری، محدودیت تولیدکنندگان و مهم تر اینکه فرآیند خرید موضوع این نامه طی یک مرحله تشریفات مناقصه در بستر سامانه ستاد برگزار گردیده ولی به دلیل نداشتن متقاضی به نتیجه نرسیده است شهرداری در نظر دارد نسبت به خریداری یک دستگاه جاروب با برآورد هزینه تقریبی دوازده میلیارد ریال از محل ردیف اعتباری شماره 5030102 متمم بودجه سال جاری از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از نمایندگی های مجاز اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 15310/20/1400 مورخ 1400/12/21 شهرداری محترم درخصوص استناد به بند الف ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 58769هـ مورخ 1400/2/21هیات محترم وزیران به دلیل زمان باقیمانده تا انتهای سال جاری اهمیت اتمام عملیات اجرایی پروژه ترمیم و بهسازی پل فلزی قدیمی بابلسر(اجرای عرشه) به دلیل بازگشایی و بهره برداری از آن و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت جاوید سازان عماد که در حال حاضر پیمانکار پروژه مذکور می باشد تا سقف مبلغ 21/629/000/000 ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از ردیف هزینه ای شماره 4080402 متمم بودجه سال جاری اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 15462/20/1400 مورخ 1400/12/22 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 455/40/317 مورخ1400/12/12 فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر پیرو صورتجلسه ستاد راهیان نور شهرستان مورخ 1400/11/20و اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به تامین هزینه های اجاره سه دستگاه اتوبوس و پذیرایی  از مهمانان به منظور عزیمت به مناطق جنگ زده جنوب با برآورد هزینه تقریبی 11/000/000/000 ریال از محل ماده 15 متمم بودجه سال جاری اقدام نماید قرائت  و مخالفت گردید.(آقای سید رضا حبیب اله پور-آقای رشید احمدپور موافق)

این ماده واحده با پنج رای مخالف مخالفت گردید.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 15428/20/1400 مورخ 1400/12/22 شهرداری محترم درخصوص لزوم ایجاد فضای شاد و بانشاط در محیط شهری و در آستانه عید نیمه شعبان و سال جدید و اینکه در نظر دارد نسبت به اجرای عروسک گردانی و نوروز خوانی توسط گروه هنری(دنیای هنر خلاق سام-ثبت 873) در عصر روز سه شنبه مورخ 1400/12/24 در مسیر شهرداری تا میدان بسیج اقدام نماید قرائت و با مبلغ 150/000/000 ریال هزینه گردد موافقت می گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 15443/20/1400 مورخ 1400/12/22شهرداری محترم درخصوص تاکیدات استاندار محترم مازندران مبنی بر ایجاد بازارچه صنایع دستی و سوغات در شهرهای استان در طول ایام عید نوروز و اینکه در نظر است پیاده رو حدفاصل پارکینگ اول و دوم بلوار شهید علیزاده را به استقرار تعدادی غرفه بدین منظور اختصاص داده، ضمناً نسبت به برپایی جشنواره 5 روزه بازیهای بومی-محلی و آئین های سنتی در مجاورت آن اقدام نماید لذا با برآورد هزینه 500/000/000 ریال (پنجاه میلیون تومان) جهت برگزاری این موارد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 15403/20/1400 مورخ 1400/12/22 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم سید زهرا بزرگ جلالی(مادر شهید بزرگوار رضانژاد) جهت تامین بخشی از هزینه های بازسازی منزلشان که دچار حریق شده و اینکه شهرداری نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 1/500/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و با مبلغ1/000/000/000ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 27495/42/86 مورخ1400/12/4سرپرست محترم دفتر شهری و امور شوراها درخصوص اجرای ماده 7 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب سال 1370 مستند به بند 6 تبصره ذیل ماده 3 مصوبه شماره 51898/ت 25528هـ مورخ 17/11/1381 هیات محترم وزیران با موضوع پرداخت یک ماه مجموع(حقوق مبنا، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب) منوط به پیشنهاد شورای اسلامی شهر به عنوان پاداش پایان خدمت به شهرداران به استناد مفاد نامه مزبور بلا مانع است بدیهی است چنانچه خدمت شهردار کمتر از یک سال باشد به تناسب مدت خدمت وی پاداش مذکور را دریافت خواهد کرد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *