صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر مورخ 92/12/22

جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بابلسر در مورخه 92/12/22 در محل كار شورا با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسين‌زاده پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا… مجيد دستور كار جلسه قرائت و تصميمات بشرح ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 20/33257 مورخ 92/12/21 شهرداری محترم درخصوص انعقاد قرارداد فی ما بین سازمان حمل و نقل همگانی بابلسر و شرکت رایمون فناور آسیا جهت اجرای طرح کارت پارک هوشمند الکترونیکی در سطح خیابانهای سطح شهر از طریق ترک تشریفات مناقصه قرائت و موافقت شد.

2- نامه شماره 6/35245 مورخ 92/12/22 شهرداری محترم درخصوص پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال جهت تهیه ارزاق عمومی به مناسبت فرا رسیدن سال نو  به کلیه پرسنل از محل ماده 5 ردیف 20516 قرائت و موافقت شد.

3- نامه شماره 34291 مورخ 92/12/17 شهرداری محترم مبنی بر درخواست شرکت تعاونی عمران و توسعه شهری آتیه روشن بابلسر مبنی بر انعقاد قرارداد جهت تأمین امنیت واسکان مسافرین در پارکینگهای 9 گانه در ایام نوروز وتابستان قرائت ومصوب گردید بمنظور افزایش کیفیت خدمات بصورت رقابتی بین متقاضیان واگذار گردد.

4- نامه شماره 34598 مورخ 92/12/19 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای فخرالدین ضیائی مبنی بر نصب تابلو تبلیغاتی به ابعاد 5×2 متر در قسمت فوقانی مغازه ایشان در چهارراه شریعتی قرائت و موافقت شد.

5- نامه شماره 3/35095 مورخ 92/12/21 شهرداری محترم درخصوص واگذاری طرح اسکان چادر خوابها و پارک خودرو در پارکینگهای صفر الی نه در ایام تعطیلات نوروز به یکی از شرکتهای قوام یا بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر قرائت و با واگذاری طرح اسکان چادرها به بنیاد تعاون نیروی انتظامی موافقت گردید.

6- نامه شماره 6/31409 مورخ 92/12/19 شهرداری محترم درخصوص کمک مالی به آقای نادر طهماسب پور از محل ماده 17 به مبلغ 3/000/000 ریال موافقت شد.

7- نامه شماره 6/32239 مورخ 92/12/19 شهرداری محترم درخصوص کمک مالی به نوابه کمالی از محل ماده 17 به مبلغ 1/500/000 ریال موافقت شد.

8- نامه شماره 6/25583 مورخ 92/12/19 شهرداری محترم درخصوص کمک مالی به آقای موسی حداد از محل ماده 17 به مبلغ 1/000/000 ریال موافقت شد.

9- نامه شماره 6/24629 مورخ 92/12/19 شهرداری محترم درخصوص کمک مالی به آقای امیر جهانیان از محل ماده 17 به مبلغ 500/000 ریال موافقت شد.

10- نامه شماره 6/34349 مورخ 92/12/19 شهرداری محترم درخصوص کمک مالی به آقای سهراب بنداد از محل ماده 17 به مبلغ 500/000 ریال موافقت شد.

11-نامه شماره 6/29833 مورخ 92/12/19 شهرداری محترم درخصوص کمک مالی به خانم فاطمه صغری حاجی پور از محل ماده 17 به مبلغ 500/000 ریال موافقت شد.

12- نامه شماره 6/34348 مورخ 92/12/19 شهرداری محترم درخصوص کمک مالی به آقای سعید احمدی از محل ماده 17 به مبلغ 500/000 ریال موافقت شد.

13- نامه شماره 6/26028 مورخ 92/12/19 شهرداری محترم درخصوص کمک مالی به آقای منان اصغرپور از محل ماده 17 به مبلغ 3/500/000 ریال موافقت شد.

14- نامه شماره 6/24664 مورخ 92/12/19 شهرداری محترم درخصوص کمک مالی به خانم راضیه رمضانیا از محل ماده 17 به مبلغ 500/000 ریال موافقت شد.

15- نامه شماره 6/34665 مورخ 92/12/19 شهرداری محترم درخصوص آقای سرهنگ داودی به نمایندگی شرکت خدمات حفاظتی قوام بابلسر مبنی بر واگذاری کارت پارک شهر(پارکبان) قرائت و به دلیل واگذاری پیش از این درخواست مخالفت شد.

16- نامه شماره 11/35066 مورخ 92/12/21 شهرداری محترم در خصوص تمدید قرارداد پیست اسکیت  آقای محمدرضا نوروزی قرائت وموافقت شد.

17- نامه شماره 9/34704 مورخ 92/12/19 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای علی قاسمی شانی و شرکاء مالک پلاک ثبتی 1508 و باقیمانده 1509 و 1/11825 واقع در خیابان جدیدالاحداث نخست وزیری به مساحت عرصه 1226 مترمربع مشمتل بر 5 بند و درخواست مالک مبنی بر افزایش طبقات از 5/12 طبقه روی پیلوت به 18 طبقه روی پیلوت و زیرزمین که متقاضی مبلغ 15/937/920/000 ریال نقداً به حساب شهرداری پرداخت و سایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید قرائت و ضمن تأکید بر تأمین پارکینگ موافقت گردید.

18- نامه شماره 6/34061 مورخه 17/12/ 92 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به ناحیه مقاومت بسیج سپاه جهت برگزاری رزمایش بزرگ بسیجیان در پادگان شهیدان نوبخت از محل ماده 16 به مبلغ 70/000/000 ریال موافقت گردید.

19- نامه شماره 6/35247 مورخ 92/12/22 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیئت روضه الزهرا(س) به مبلغ 2/000/000 ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

20- نامه شماره 6/34061 مورخ 92/12/17 درخصوص مساعدت مالی به فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر جهت تهیه اقلام ورزشی به مبلغ 15/000/000 ریال از محل ماده 16 موافقت گردید.

21- نامه شماره 9/35250 مورخ 92/12/22 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای رحمان بابائی کوش کلایی مالک پلاک ثبتی شماره 1/1243/11402 واقع در خیابان ولیعصر(عج) قطعات فرمانداری  و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 5 واحد مسکونی که تعداد 3/30 واحد مازاد بر حد پایه را دارد که نیاز به 92/4 مترمربع سرانه خدماتی می باشد وبا توجه به محاسبه وپرداخت 35/60 مترمربع در زمان صدور پروانه به میزان 56/80 مترمربع سرانه خدماتی جدید را دارد و مالک  مبلغ 79/150/000 ریال را نقدا بحساب شهرداری واریز و سایر عوارضات را در زمان صدور پروانه محاسبه وبه حساب شهرداری واریز نماید موافقت شد.

22- نامه شماره 6/34491 مورخ 92/12/21 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به دبیرهمایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران در دانشگاه مازندران به مبلغ 30/000/000 ریال از محل ماده 16 موافقت گردید.

23- نامه شماره 21/34962 مورخ 92/12/21 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای خانجان خردمندی مبنی بر استرداد مبلغ 400/996/6 ریال به دلیل مشکلات در اخذ پروانه کسب قرائت و موافقت شد.

24- نامه شماره 9/20603 مورخ 92/12/21 شهرداری محترم درخصوص مساعدت جهت برگزاری جشن عید ولایت (عید غدیرخم) از محل ماده 16 به


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *