صورتجلسه ( نهم ) مورخ 99/2/28

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/2/28 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده


  • خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 99/20/1654 مورخ 99/2/17 شهرداری محترم درخصوص تامین بخشی از نیازهای شهرداری که قصد واگذاری(مزایده)قطعه زمینی به مساحت 1600 متر مربع واقع در خیابان پاسداران-پاسداران 35 پشت رستوران شوکا را دارد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه شماره 99/20/1659 مورخ 99/2/17 شهرداری محترم درخصوص تامین بخشی از نیازهای شهرداری که قصد واگذاری(مزایده)قطعه زمینی به مساحت 1300/61 متر مربع واقع در خیابان نخست وزیری-کوچه فرعی را دارد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3- نامه شماره 99/20/1915 مورخ 99/2/21 شهرداری محترم درخصوص درخواست مرخصی استحقاقی آقای رضا رحیمی شهردار محترم قرائت و موافقت گردید.

4- نامه شماره 99/20/2033 مورخ 99/2/23 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آموزش و پرورش با موضوع خرید جوایز به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم به مبلغ 120/000/000 ریال از محل ماده 15 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

5- نامه شماره 99/20/2111 مورخ 99/2/24 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/4188 مورخ 98/3/26 فی ما بین شهرداری محترم  و آقای سید حسین کاری پور واقع در خیابان شهید جباری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6- نامه شماره 99/20/2312 مورخ 99/2/28 شهرداری محترم درخصوص تامین بخشی از نیازهای مالی شهرداری که قصد واگذاری(مزایده) سه قطعه زمین به مساحت های 27297/80 و 15012/53 و 23154/14 متر مربع واقع در باقرتنگه دارد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7- نامه شماره 98/20/16513 مورخ 98/11/5 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه دی ماه 1398 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و خزانه داری ارجاع گردید.

8- نامه شماره 98/20/18979 مورخ 98/12/10 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه بهمن ماه 1398 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و خزانه داری ارجاع گردید.

9- نامه شماره 99/20/36 مورخ 99/1/7 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه اسفند ماه 1398 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و خزانه داری ارجاع گردید.

10- نامه شماره 99/20/1133 مورخ 99/2/9 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه فروردین ماه 1399 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و خزانه داری ارجاع گردید.

11- نامه شماره 99/20/2144 مورخ 99/2/25 شهرداری محترم درخصوص سه نسخه خط پروژه، بابت جابه جایی خیابان 14 متری پیشنهادی طرح تفصیلی، حدفاصل خیابان امام خمینی(ره)-ضلع جنوب کارخانه فیبر الی 24 متری پشت بیمارستان شفا که برابر درخواست شماره 98/10/23085 مورخ 98/9/11 ساکنین ترسیم گردیده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

12- شورا پیشنهاد نمود با شهرداری محترم مکاتبه تا درخصوص ساماندهی و نظم بخشی در محل پارک لنج ها و اتوبوس های تفریحی از پل شیلات تا پل دردست احداث اولاً طول مسیر به متراژ مشخص گردد، ثانیاً تعداد پارک واحد لنج ها و اتوبوس دریایی مشخص گردد، ثالثاً حداقل فاصله مورد نیاز بین لنج ها و اتوبوس های دریایی چند متر می باشد.

13-نامه موسسه مالکان مجتمع ویلایی چناران واقع در خیابان ولی عصر(عج) 30 کوچه لاله 6 درخصوص درخواست تخصیص قطعه زمینی به مساحت 36 متر مربع از فضای سبز شهرداری به شرکت توزیع برق بابلسر بمنظور انتقال برق 220 ولت جهت احداث پست برق زمینی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با احداث پست برق زمینی مشروط بر انشعاب به مشترکین به صورت زمینی و کابل kv20 ورودی شهرک به صورت زمینی با رعایت کامل موارد ایمنی وارد پست گردد و ضمن موافقت، مقرر گردید با رعایت آیین نامه مالی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.(مسائل حقوقی و اجتماعی مربوط به موسسه می باشد.)

14- نامه آقای عادل میرزایی درخصوص درخواست انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه از سوی شهرداری محترم جهت پهلوگیری لنج متعلق به ایشان قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا کارشناس شهرداری نسبت به تهیه نقشه محل، تعداد اتوبوس دریایی، طول مسیر و فاصله اتوبوس های دریایی واقع در خیابان فلسطین اقدام و نقشه و طرح را به شورا ارسال نمایند ضمناً درخواست فوق نیاز به تایید سازمان بنادر می باشد.

15-نامه مالکین برج هستی 3 واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 22 مبنی بر اینکه ساختمان در حال ساخت جنب برج هستی باعث گرفته شدن نور و دید برج هستی گردیده است قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا درصورت مغایرت با پروانه نتیجه به شورا ارسال گردد.

16- نامه اهالی بلوار ذوالفقاری دانش 8 درخصوص گزارش تخریب دیوار متصل به کانال قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با توجه به بن باز بودن کوچه فوق، تخریب دیوار توسط عوامل شهرداری بلا مانع بوده و با تاکید شورا حتماً بن باز گردد.

17- نامه شورایاری محله چمران درخصوص درخواست 10 پاکت سیمان و 2 کامیون ماسه ملاتی جهت ساخت پایگاه شهدای غدیر قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

18- نامه اهالی کوچه شهید اوصیاء واقع در چهارراه مسجد جامع درخصوص درخواست احداث اگوی شهری قرائت و مقرر گردید با شهرداری و اداره آب و فاضلاب محترم مکاتبه تا انشعاب اضلاب شهری وصل گردد.

19- نامه ساکنین بلوار شهید ذوالفقاری-دانش 23 قائمیه 10 درخصوص درخواست آسفالت کوچه مذکور قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدام لازم و عاجل صورت گیرد.

20-نامه شورایاری محله بی بی سرروضه مبنی بر احداث 100 متر فاضلاب شهری و باتوجه به اینکه فاضلاب شهری از جمله وظایف شهرداری نمی باشد مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدام لازم از جمله لایروبی صورت گیرد.

21-نامه شورایاری محله بی بی سرروضه مبنی بر درخواست آسفالت کوچه شهید جمال جعفری جنب زمین فوتبال صفرپور سابق به سمت کوچه شهید باباپور قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/1852 مورخ 99/2/21 شهرداری محترم درخصوص دریافت هزینه گل لایروب رودخانه برای متقاضیان مصارف شخصی به ازای هر سرویس بمبلغ 1500/000 ریال قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/2215 مورخ 99/2/27 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به خانم ترانه کامیاب به دلیل کسب مقام قهرمانی آسیا در رشته کانوپولو بمبلغ 50/000/000 ریال از محل ماده 17 قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/2230 مورخ 99/2/27 شهرداری محترم درخصوص درخواست استرداد وجه اضافه واریزی جریمه کمیسیون ماده صد آقای مجتبی یوسفی مالک پلاک 1/25793 بمبلغ 101/756/000 ریال قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/2317 مورخ 99/2/28 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیئت امناء مسجد جامع بابلسر بمبلغ 200/000/000 ریال از محل ماده 15 بودجه جاری سال 99 جهت تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی عمومی که بصورت مداوم به عموم مردم خدمات رسانی می گردد قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/2224 مورخ 99/2/27 شهرداری محترم درخصوص افزایش وام درخواستی به مبلغ 45 میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه استخر دوقلو بدلیل طولانی شدن احداث پروژه و نیز افزایش قیمت مصالح مصرفی و همچنین شیوع غیر مترقبه ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیش آمده که ناگزیر منجر به افزایش بهاء تمام شده پروژه های شهرداری از جمله احداث استخر دوقلو بابلسر گردیده با اقساط و بهره ای که توسط سازمان شهرداری ها براساس نظام تدوین شده بانک کل کشور قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/519 مورخ 99/1/28 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/17941 مورخ 98/11/27 فی ما بین شهرداری و آقای مرتضی یونسی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با اولویت و ضرورت اجرای طرح و رعایت طرح تفصیلی با کارشناسی صورت گرفته و پرداخت به صورت تراکم سیال موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18074  مورخ 98/11/28 شهرداری محترم درخصوص حذف ادامه مسیر خط پروژه خیابان 16 متری حدفاصل خیابان 20 متری بسیج 3 الی خیابان ده متری شهید تقی زاده پس از بررسی در کمیسیون عمران با حذف ادامه مسیر و تقلیل آن پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و اطلاع رسانی به اهالی موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *