صورتجلسه نوزدهم 1401/3/19

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1401/3/19با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص بازسازی ساختمان شهربانی سابق

2- لایحه شهرداری درخصوص عقد قرارداد دوساله با آقای دکتر ندیم پدر سرمایه گذاری شهرداری های کشور

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای محمدنبی رضایی

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به خانم یوسف نتاج احمدی

5- لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد با شرکت های دانش بنیان بابت اجرای پروژه حمل و نقل هوشمند

1-نامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تامین هزینه عقد قرارداد پروژه تحقیقاتی بابت احیاء فرودگاه احمدکلا بابلسر قرائت و مقرر گردید ابتدا زمین فرودگاه تعیین تکلیف گردد سپس در این مورد اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.

2-نامه فرمانده پایگاه و دبیر شورای تحول جبهه خرمشهرهای محله قائمیه درخصوص درخواست مساعدت جهت انجام و ادامه عملیات عمرانی و فرهنگی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

3-نامه انجمن معتادان گمنام کمیته شهری پنجم درخصوص درخواست جلسه مشترک با شورای اسلامی شهر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

4-نامه اهالی و مدیریت مجتمع برج ساحلی آرام درخصوص درخواست پیگیری و جلوگیری از خطرات ناشی از گودبرداری غیراصولی زمین همجوار برج مذکور قرائت  و جهت بررسی به کمیسیون عمران و اقدام لازم به شهرداری محترم ارجاع گردید.

5-نامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری دومین المپیاد آبی ساحلی بسیج قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

6- نامه جمعی از کسبه و اهالی محل و رزمندگان و خانواده شهدا محله میاندشت به فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص درخواست بازگشایی دوربرگردان خیابان امام قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7-نامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر به شهرداری محترم درخصوص درخواست واگذاری ساحل شهرک مخابرات به حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع) و شورای تحول محلات شرق بابلسر جهت سالم سازی فضای سواحل و بهبود خدمات و ایجاد فضای امن قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا موضوع بررسی و نتیجه به شورا ارسال گردد.

8-نامه آقای میرعلی نقی ضیاپور به نظام مهندسین شهرستان بابلسر درخصوص درخواست پیگیری و جلوگیری از خطرات ناشی از گودبرداری ملک مجاور ایشان واقع در همت آباد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

9-نامه شماره 3047/20/1401 مورخ 1401/3/19شهرداری محترم به مدیریت محترم شعب بانک سپه استان مازندران درخصوص پلاک ثبتی 1074/1 متعلق به بانک سپه واقع در میدان بسیج(ساختمان شهربانی سابق) و اینکه شهرداری بابلسر به استناد بند 7 مصوبه مورخ 10/9/1400 شورای اسلامی شهر بابلسر قصد بهره برداری با اولویت تملک بصورت تهاتر مطابق با قیمت کارشناسی و یا اجاره بلند مدت(10 ساله) با برآورد هزینه تقریبی60/000/000/000 ریال جهت بازسازی این اثر با ارزش معماری سنتی     در قالب مجتمع فرهنگی را دارد و با عنایت به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها، این شهرداری اعلام آمادگی هر گونه همکاری را اعلام می نماید قرائت گردید.

10-نامه شماره 2961/20/1401 مورخ 1401/3/17 شهرداری محترم درخصوص هماهنگی به عمل آمده و دعوت از آقای دکتر ندیم پدر سرمایه گذاری شهرداری های کشور در معیت آقای مهندس حسین صادقلو شهردار نمونه ادوار مختلف شهرهای استان، طی روزهای اول و دوم خرداد ماه سال جاری بازدید و جلسات متعدد برگزار گردید و در نهایت با ارائه گزارشی مبسوط، راهکارهای عمومی سرمایه گذاری و کسب درآمدهای پایدار برای شهر بابلسر به اعضای محترم شورای اسلامی حاضر در جلسه تبیین گردید لذا با عنایت به درایت، تجربه و تخصص نامبرده در نظر است نسبت به عقد قرارداد دوساله با ایشان با مبلغ 10/000/000 ریال(یک میلیارد تومان) با شرح وظائف مشروحه اقدام گردد قرائت و مقرر گردید ابتدا بررسی های لازم انجام سپس اتخاذ تصمیم گردد.

مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 2940/20/1401 مورخ 1401/3/17 شهرداری محترم درخصوص نامه خانم یوسف نتاج احمدی مبنی بر درخواست مساعدت جهت تامین هزینه درمان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف بودجه 150302 مبلغ20/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 2962/20/1401 مورخ 17/3/1401 شهرداری محترم درخصوص نامه فرمانداری محترم مبنی بر مساعدت مالی به آقای محمدنبی رضایی(از قهرمانان ملی قایقرانی) و نیز بی نظیر بودن قهرمانی ایشان در رشته قایقرانی در تاریخ ورزشی شهرستان و کشور و اینکه شهرداری در نظر دارد به ایشان مبلغ 30/000/000 ریال از محل ماده 15(ردیف اعتباری 150304) مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 2938/20/1401 مورخ 1401/3/17شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 8378 مورخ 1401/2/24 معاونت محترم مدیر کل دفتر امور اقتصادی، سرمایه گذاری و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاریها کشور مبنی بر دریافت تسهیلات از محل تفاهم نامه سازمان با صندوق نوآوری و شکوفایی بابت اجرای پروژه حمل و نقل هوشمند با شرط انعقاد قرارداد با شرکت های دانش بنیان و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد بند الف ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/1ت 58769/هـ مورخ1400/2/21 هیات محترم وزیران، قراردادی با شرکت فخرایمن ساینا با برآورد هزینه تقریبی21/600/000/000 ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه با موضوع سیستم پلاک خوانی برای سامانه های تخلف عبور از چراغ قرمز و سرعت غیرمجاز از محل ردیف هزینه ای شماره 120209 بودجه سال جاری منعقد نماید قرائت و ضمن موافقت بند 13 وظائف شورای اسلامی شهر اجرایی(مبلغ-مدت بازپرداخت-میزان کارمزد) تعیین گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *