صورتجلسه ( نوزدهم ) مورخ 99/4/8

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/4/8 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر درخصوص احداث پل جدید در ضلع شمالی پل فلزی آلمانی و استفاده از پل قدیمی بعنوان نماد زیبای شهر قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر درخصوص شفاف سازی در معاملات و جلوگیری از شائبه فساد، تمامی امورات مالی اعم از فرآیند، مناقصات و قراردادهای پیمانکاری را درسایت شهرداری و شبکه های اجتماعی فعال مربوط به شهرداری قرارداده شود، قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه آقای شکرالله زاده رئیس کمیته ماهیگیری با قلاب درخصوص درخواست استقرار یک عدد کانکس قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4- نامه شماره 99/20/4558 مورخ 99/4/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/4503 مورخ 99/4/4 فی ما بین شهرداری و آقای محمد سالاریان مالک پلاک ثبتی 1/11812 واقع در خیابان پاسداران-خیابان شهید نورانی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5- نامه شماره 99/20/4556 مورخ 99/4/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/4504 مورخ 99/4/4 فی ما بین شهرداری و خانم لیلا اسعدی مالک پلاک ثبتی 1/8211 واقع در خیابان طالقانی-روبروی متل بانک کشاورزی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6- نامه شماره 99/20/4555 مورخ 99/4/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/4511 مورخ 99/4/4 فی ما بین شهرداری و آقای سید مصطفی هاشمی مالک پلاک ثبتی 1/7833 واقع در خیابان چمران-شهید طالعی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7- نامه شماره 99/20/4661 مورخ 99/4/7 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/4557 مورخ 99/4/5 فی ما بین شهرداری و آقای سید مصطفی هاشمی و شرکا مالک پلاک ثبتی 7070 و 1/4143/7071 واقع در خیابان چمران-شهید طالعی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

8- نامه شماره 99/20/4642 مورخ 99/4/7 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/4568 مورخ 99/4/5 فی ما بین شهرداری و آقای مهدی پولایی  مالک پلاک ثبتی 1/8427/9576 واقع در شهرک ساحلی-20متری سوم مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

9-نامه شماره 99/20/4585 مورخ 99/4/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/4023 مورخ 99/3/26 فی ما بین شهرداری و خانم زینب علی نژاد  مالک پلاک ثبتی 1/28269 و 1/28267 واقع در خیابان 35 متری نخست وزیری مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

10-نامه شماره 99/20/4583 مورخ 99/4/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/5624 مورخ 99/3/12 فی ما بین شهرداری و آقای رجبعلی قضایی باقری مالک پلاک ثبتی 4/1/549 واقع در بلوار دانشگاه-کوچه شهید میرزایی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

11-نامه اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بابلسر درخصوص صورتجلسه ترقیمی مورخ 99/4/2 انجمن کتابخانه های عمومی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

12-نامه مدیر باشگاه فوتبال نوین درخصوص درخواست نصب بنر جهت تبلیغات باشگاه قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

13-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص ازدحام متکدیان در ساعات پایانی شب که باعث ایجاد خطر برای اتومبیل ها و همچنین ایجاد مزاحمت برای شهروندان می گردد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

14-نامه شماره 522 کمیسیون فرهنگی و ورزشی در خصوص پیشنهادات جهت برگزاری جشنواره مجسمه های شنی، برگزاری جشنواره بادبادکها، برگزاری جشن بزرگ غدیر، برگزاری نقاشی خیابانی، برگزاری تئاتر خیابانی و بازدید از کمپ ترک اعتیاد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/4563 مورخ 99/4/5 شهرداری محترم درخصوص قدرالسهم شهرداری از بابت تفکیک پلاک ثبتی 1/1441 مربوط به عرصه و اعیان اداره محترم اطلاعات شهرستان بابلسر جمعاً به مبلغ 380/000/000/000 ریال که درنظر است براساس مذاکرات صورت گرفته مطالبات از طریق صدور اوراق و اسناد خزانه اسلامی به شهرداری بابلسر واگذار گردد قرائت و موافقت گردید.

∗ این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *