صورتجلسه نوزدهم1400/8/11

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/8/11 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به دفتر حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

2-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای رضا صبری مالک پلاک ثبتی 14656/1 واقع در بلوار شهید علیزاده-قطعات فرهنگیان

3-لایحه شهرداری درخصوص نظریه کارشناسی ملک آقای حمید گت بابایی

4-لایحه شهرداری درخصوص نظریه کارشناسی ملک آقای حسن مهدوی

5-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای رکن الدین طیبی مالک پلاک ثبتی 25419/1 واقع در بلوار خیابان باغ فلاحت-خیابان شهید محمدزاده

6-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای هومان خداپرست به وکالت امیررضا رحیم پور مالک پلاک ثبتی 6038/1 واقع در بلوار خیابان پاسداران-پاسداران 22

7-لایحه شهرداری درخصوص درخواست تنخواه جهت جلوگیری از رکود عملیات جاری و عمرانی در 11 ردیف

8-لایحه شهرداری درخصوص افزایش تعرفه وصولی عوارض شهرداری

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 8891/20/1400 مورخ 11/8/1400 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 31923/100 مورخ 4/8/1400 مدیر کل محترم راه و شهرسازی مازندران مبنی بر بند   1-7 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر بابلسر که به جهت تامین کاربری های عمومی و خدماتی عوارضی را با توجه به ارزش روز قیمت زمین و نیز سرانه محله ای تعیین نموده که برابر صفحه 31و32 از فصل دوم دفترچه تعرفه های وصولی عوارض شهرداری بابلسر در سال 1400 عوارض فوق تحت عنوان سرانه خدماتی واحدهای افزوده شده بر واحدهای پایه برای واحدهای مازاد بر واحد پایه تا حداکثر تراکم مجاز طرح تفصیلی p20 و برای مازاد بر آن مطابق با نظریه کمیسیون ماده صد یا ماده پنج p40 در نظر گرفته شده است لذا با عنایت به موارد فوق و نظریه مدیر کل محترم راه و شهرسازی و نیز تامین سرانه های مورد نیاز شهر پیشنهاد گردید عوارض مربوطه تا حداکثر مجاز طرح تفصیلی p40 و برای مازاد آن طبق آرای صادره  از ماده پنج یا ماده صد p80 اخذ گردد قرائت و مقرر گردید ابتدا موضوع دفترچه عوارضات شهرداری در شورای اسلامی شهر بررسی سپس اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.

2-نامه دفتر حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس شهرستان بابلسر درخصوص مساعدت مالی جهت برگزاری نمایشگاه تجسمی دفاع مقدس در هفته بسیج قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه شورای اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص تخصیص واریز مبلغ 2% شورای شهرستان(شورای فرادست) قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدامات لازم جهت پرداخت صورت پذیرد.

4-نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی درخصوص متمم شماره یک که جهت اصلاح اقدامی خاصی انجام نگرفته و اینکه مشکلات مطرح شده بقوت خود باقیست قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5- نامه شماره 100/3434 مورخ 11/8/1400 آموزش و پرورش شهرستان بابلسر درخصوص درخواست اجرای عملیات آسفالت در حیاط دو مدرسه دخترانه بنت الهدی   و شهیدان احمدنیا و جباری قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت مکاتبه ضمناً درصد سهم آموزش و پرورش در زمان صدور پروانه و عوارضات محاسبه گردد.

6-نامه فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست تشکیل جلسه کارگروه ماده 18(سرویس مدارس) قرائت و جهت بررسی به آقای رشید احمدپور ارجاع گردید.

7-نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر درخصوص فراخوان طراحی سردرب و دیواره عمارت شهرداری بابلسر و اینکه طرح سرکار خانم مهندس زهرا اصغری بعنوان طرح برگزیده و سرکار خانم ها مهندس شیوا خداشناس و عاطفه حسینی بعنوان طرح برتر دیواره و جداره عمارت انتخاب شده اند قرائت و مقرر گردید به هر گروه یک سکه تمام بهار آزادی اهدا گردد.

8-نامه مسئول کمیته علمی فرهنگی و ورزشی محله بی بی سروضه و جبهه خرمشهری ها درخصوص درخواست تخصیص زمان استفاده از سالن شهید خوشنویس قرائت  و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

9-نامه موسسه فرهنگی و هنری ارمغان مهر درخصوص اعلام آمادگی جهت همکاری در واحد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

10-نامه آقای کریمیان مدیر عامل شرکت عقیق سبز جنوب درخصوص درخواست پیگیری مطالبات شرکت از شهرداری بابلسر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

11-نامه درخصوص پیگیری سهم فضای سبز از فروش و تفکیک زمین واقع در بی بی سروضه، به مالکیت آقای عربشاهی که ظاهراً به گفته ایشان با تبانی عده ای منفعت طلب به فروش رسیده است قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا از طریق مراجع ذیصلاح اقدامات لازم صورت پذیرد.

12-نامه شماره 7218/20/1400 مورخ 31/6/1400 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای علی اکبر کاظم نسب مالک پلاک ثبتی 28338/1 به مساحت حدود 200 متر مربع واقع در خیابان پاسداران-خیابان شهید مدائنی-مدائنی 18 که برابر با طرح تفصیلی کل پلاک فوق در مسیر خیابان 16 متری قرار دارد که پیگیری نامبرده و تشکیل پرونده کمیسیون ماده پنج، پیشنهاد حذف طرح خیابان 16 متری از سوی شهرداری انجام که برابر رای کمیسیون ماده 5 بند 44 مورخ 21/7/97 با موضوع مخالفت گردید لیکن نامبرده با پیگیری مجدد از طریق دفتر فنی استانداری به شماره 100518/41/86 مورخ 10/10/98 طبق دستور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار درخواست اعمال ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها را دارد قرائت و مقرر گردید موضوع در کمیسیون توافقات مطرح تا با مالک توافق صورت گیرد.

13- نامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بابلسر درخصوص اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری در رودخانه بابلرود بابلسر اعم از طراحی، مشارکت و اجرا که مورد تایید شهرداری باشد قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با شرکت مذکور مکاتبه تا طرح ها و پیشنهادات را مطرح و از نمونه پروژه های سرمایه گذار در قالب طرح به شورا ارسال تا اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.

14- نامه اهالی منطقه باغ فلاحت خیابان شهید محمدزاده درخصوص درخواست ترمیم آسفالت کوچه های این منطقه قرائت و مقرر گردید جهت رفع مشکل ساکنین پروژه هدایت آب های سطحی و آسفالت منطقه فوق با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

15- نامه ساکنین خیابان طالقانی 12 کوچه سنبل درخصوص درخواست ساماندهی آب های سطحی از آپارتمان ها به کوچه در هنگام بارندگی و بدلیل بالا بودن سطح آب در این منطقه و کوچک بودن جوی آب و سریز شدن آب به داخل کوچه قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه و با توجه به مشکل چندین ساله کوچه فوق   در جهت هدایت آب های سطحی اقدام اساسی حسب مطالعات جامع آب های سطحی صورت پذیرد.

16- نامه اهالی کوچه شهید مدائنی 4 درخصوص درخواست احداث اگوی آبهای سطحی و فاضلاب شهری قرائت و با توجه به اینکه فاضلاب شهری در حوزه وظایف  و اختیارات شهرداری نمی باشد مقرر گردید جهت رفع مشکل با اداره آب و فاضلاب مکاتبه گردد.

17- نامه اهالی خیابان شهید محبوبی15 درخصوص درخواست مساعدت جهت پیگیری مشکل فاضلاب این منطقه و آپارتمان ها قرائت و با توجه به اینکه فاضلاب شهری در حوزه وظایف و اختیارات شهرداری نمی باشد مقرر گردید جهت رفع مشکل با اداره آب و فاضلاب مکاتبه گردد.

18-نامه اهالی محله قائمیه درخصوص درخواست پیگیری آب های سطحی و بخشی از آب های زمین کشاورزی که توسط خانم میری مانع دسترسی به نهر کشاورزی گردیده قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت اقدام فوری مکاتبه گردد.

19- نامه اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بابلسر درخصوص صورتجلسه ترقیمی مورخ 15/6/1400 انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بابلسر قرائت و مقرر گردید  با شهرداری محترم جهت پیگیری مکاتبه گردد.

20- نامه هیات انصارالمهدی(عج) درخصوص درخواست مساعدت مالی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

21- نامه هیات کشتی بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت میزبانی مسابقات قهرمانی نونهالان استان مازندران در تاریخ 24/6/1400 لغایت 26/6/1400 قرائت  و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

22- نامه مسئول فرهنگی هیئت محبان الجواد(ع) بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت برپایی نمایش روز اربعین و پیاده روی نمادین اربعین حسینی از نقاط مختلف شهرهای بهنمیر، هادی شهر و بابلسر شروع و خاتمه آن آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم (ع) قرائت گردید.

23- نامه شورایاری محله کاظم آباد بابلسر درخصوص درخواست نصب دو عدد تابلو جهت شناسایی مزار مطهر شهدای گمنام محله مذکور قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

24- نامه شماره 7791/20/1400 مورخ 14/7/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به ناحیه بسیج سپاه بابلسر مبنی بر پشتیبانی از برنامه المپیاد ورزشی آبی ساحلی بسیج و اینکه شهرداری در نظر دارد مبلغ 500/000/000ریال از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 بودجه سال جاری به ایشان مساعدت نماید قرائت و مقرر گردید درخصوص سیستم روشنایی منطقه و جایگاه با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

25-نامه هیات انصار المهدی(عج) بابلسردرخصوص درخواست مساعدت مالی به این هیات قرائت ومقررگردید جهت مساعدت اقلام صوتی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

26- نامه ستاد یادواره شهدای محله کاظم آباد درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری مراسم شهادت امام حسن عسکری(ع) قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت  با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

27- نامه مدیر مدرسه عالی امیرالمومنین(ع) درخصوص درخواست استفاده از مجتمع اقامتی تفریحی بانک کشاورزی جهت اردوی 3 روزه سیاحتی، علمی طلاب جامعه المصطفی(ص) العالمیه قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

28- نامه مسئول هئیت سید الشهداء(ع) درخصوص برگزاری مراسم دهه اول محرم و برپایی موکب قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

29- نامه مدیر عامل جامعه نابینایان و کم بینایان استان مازندران درخصوص درخواست مساعدت جهت تهیه اقلام برای رفاه حال این قشر جامعه قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

30- نامه شورای تحول محلات شرق بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری برنامه ایام رحلت رسول اکرم(ص) قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

31- نامه شرکت راسخ فیلم درخصوص مدیریت سینما شقایق و برگزاری جشنواره فیلم بابلسر و ایجاد فرهنگسرا و تشکیل گروه نخبگان فرهنگ و هنرقرائت و مقرر گردید جلسه ای با مدیرعامل این شرکت در شورا برگزار گردد.

32-نامه پایگاه های مقاومت بسیج محلات شرق بابلسر درخصوص اجرای طرح برنامه های طرح جبهه خرمشهرها و  برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی و تجلیل از رزمندگان ایثارگران و خانواده های شهداء قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

 نامه شماره 8913/20/1400 مورخ 11/8/1400 شهرداری محترم بمنظور جلوگیری از رکود عملیات جاری و عمرانی و رضایتمندی شهروندان، اعتبار ردیف های مشروحه طبق جدول ذیل را مازاد برعملکرد ردیف های مورد اشاره تا یوم جاری، تا در ادامه، ردیف های اعتباری ذیل در لایحه متمم بعدی پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

ادامه بند 1 در صفحه بعد

ادامه بند 1-ماده واحده

ردیفردیف اعتباریعنوان پروژه اعتبار(ریال)
12070104پروژه اگوی سطح شهر7/000/000/000
25030101احداث ساختمان شهرداری 8/000/000/000
32070105احداث کانیوو سطح شهر5/000/000/000
42070201لایروبی نهرها و جوی ها و رودخانه ها10/000/000/000
52070301احداث دیواره ی رودخانه بابلرود 15/000/000/000
61030101نورپردازی شهری 5/000/000/00
72010101اجرای پارک در محلات سطح شهر3/000/000/000
82030101احداث سازه انباشت زباله10/000/000/000
9120207واگذاری خدمات شهری 65/000/000/000
10121105لوازم مصرفی خدمات شهری 3/000/000/000
11 خرید سیستم VRF ساختمان شهرداری 100/000/000/000

 این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 8908/20/1400 مورخ 11/8/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 8639/20/1400 مورخ 4/8/1400 فی ما بین شهرداری و آقای رضا صبری مالک پلاک ثبتی 14656/1 واقع در بلوار شهید علیزاده-قطعات فرهنگیان مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده پنج و تامین پارکینگ در محل موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 8905/20/1400 مورخ 11/8/1400 شهرداری محترم درخصوص نظریه کارشناسی بشماره 6755/ک/ش مورخ 24/7/1400 متعلق به ملک آقای حمید گت بابایی  واقع در انتهایی خیابان شهید مدائنی قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 8734/20/1400 مورخ 8/8/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به دفتر حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس شهرستان بابلسر به منظور تکمیل نمایشگاه دائمی دفاع مقدس و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف هزینه ای 150208 بودجه سال جاری مبلغ 480/000/000 ریال به آن مجموعه مساعدت نماید قرائت و با مبلغ 200/000/000 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 8910/20/1400 مورخ 11/8/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 8638/20/1400 مورخ 4/8/1400 فی ما بین شهرداری و آقای رکن الدین طیبی مالک پلاک ثبتی 25419/1 واقع در بلوار خیابان باغ فلاحت-خیابان شهید محمدزاده مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده پنج و تامین پارکینگ در محل موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

 نامه شماره 8906/20/1400 مورخ 11/8/1400 شهرداری محترم درخصوص نظریه کارشناسی بشماره 2615/ج/66 مورخ 4/8/1400 متعلق به ملک آقای حسن مهدوی واقع در انتهایی خیابان شهید مدائنی قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 8904/20/1400 مورخ 11/8/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 8636/20/1400 مورخ 4/8/1400 فی ما بین شهرداری و آقای هومان خداپرست  به وکالت امیررضا رحیم پور مالک پلاک ثبتی 6038/1 واقع در بلوار خیابان پاسداران-پاسداران 22 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده پنج و تامین پارکینگ در محل موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

عطف نامه شماره 1031/1400/8625 مورخ 10/6/1400 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 2 صورتجلسه شماره 13 مورخ 28/6/1400 شورای اسلامی شهر که به دلیل عدم ارسال اسناد و مدارک مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و مقرر گردید مدارک مربوطه به فرمانداری ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

عطف نامه شماره 942/1400/8625 مورخ 23/6/1400 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 2 صورتجلسه شماره 6 مورخ 7/6/1400 شورای اسلامی شهر که به دلیل عدم ارسال اسناد و مدارک مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و مقرر گردید مدارک مربوطه به فرمانداری ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده                                  

عطف نامه شماره 1147/1400/8625 مورخ 4/8/1400 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 1 صورتجلسه شماره 14 مورخ 12/7/1400 شورای اسلامی شهر که به دلیل عدم ارسال اسناد و مدارک مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و مقرر گردید مدارک مربوطه به فرمانداری ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 7641/20/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری محترم درخصوص کارشناسی بشماره 16811/10/1400 مورخ 10/7/1400 متعلق به ملک آقای محسن علی محمدی   به پلاک ثبتی 7687/1 واقع در خیابان شهید محبوبی-محبوبی 11 قرائت و برابر ضوابط و ماده 19 شهرداری موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 12-ماده واحده

نامه شماره 6743/20/1400 مورخ 20/6/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات رزمندگان و پیروان عترت جهت برگزاری برنامه های فرهنگی بمبلغ100/000/000 ریال از محل ردیف هزینه ای 150304 بودجه سال 1400 قرائت و با مبلغ 30/000/000 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 13-ماده واحده

نامه شماره 7542/20/1400 مورخ 8/7/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به باشگاه فرهنگی ورزشی شهدا بابلسر جهت حضور مقتدرانه در لیگ دسته دوم فوتبال کشور به مبلغ 1/000/000/000 ریال از محل مازاد بر اعتبار مصوب ردیف هزینه ای شماره 6060309 بودجه سال جاری قرائت و با مبلغ 800/000/000 ریال موافقت گردید ضمناً طی نامه شماره 8637/20/1400 مورخ 4/8/1400 بند 6 مصوبه مورخه 4/8/1400 صورتجلسه شماره 18 مبنی بر درخواست مبلغ 10/000/000/000 ریال بابت کمک به تیم فوتبال شهدای بابلسر در ردیف اعتبار تعیین گردیده مقرر گردید که از ردیف 6060309 مبلغ 5/000/000/000 ریال مساعدت گردد و مبلغ 800/000/000 ریال نیز از همان مبلغ(5/000/000/000 ریال) لحاظ گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 14-ماده واحده

نامه شماره 7541/20/1400 مورخ 8/7/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقایان امین بوداغی، محمد نبی رضایی(از قهرمانان ملی قایقرانی) و ایمان  پورعزیز(سرمربی قایقرانی) جهت شرکت در مسابقات انتخابی المپیک تایلند و همچنین اعزام به کشور پرتغال و اینکه شهرداری در نظر دارد به هر نفر مبلغ 50/000/000 ریال از محل ماده 15 مساعدت نماید قرائت و با مبلغ 30/000/000 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *