صورتجلسه هجدهم 1401/3/17

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/3/17 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای محمد فلاح نتاج خشکرودی

2-لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد با شرکت گرنا گستر خزر بابت لایروبی

1-نامه آقای ابراهیم عیسی نژاد درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه درمان بیماری صعب العلاج ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه شماره 2697/20/1401 مورخ 1401/3/10 شهرداری محترم به آقای دکتر قادسی درخصوص پرداخت عوارض و قدرالسهم از بابت تغییر کاربری قرائت و رای 1072 هیات عمومی دیوان لازم الاجرا می باشد.

3-نامه فرمانده پایگاه حضرت طاهره(س) درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه مسافرت افرادی به مشهد مقدس قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه مجتمع آموزشی معرفت بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری جشنواره مجسمه های شنی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه خانم سیده زهرا عنایت پور شیاده درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین ودیعه مسکن قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6-نامه دفتر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های ساخت و تجهیزات یادمان علقمه قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 2743/20/1401 مورخ 1401/3/11 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 5294 مورخ 1401/3/11 آقای محمد فلاح نتاج خشکرودی مبنی بر مساعدت مالی به جهت رفع نیازهای معیشتی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150302 بودجه سال جاری مبلغ80/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 2862/20/1401 مورخ1401/3/17شهرداری محترم به استناد بند الف ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 58809هـ مورخ 1400/2/21 هیات محترم وزیران با عنایت به اهمیت پروژه لایروبی رودخانه بابلرود با توجه به اینکه فرآیند تشریفات مناقصه مذکور مورخه 9/3/1401 در سامانه ستاد برگزار می گردد و به دلیل عدم نصاب شرکت کننده، ابتر می ماند(دو مناقصه گر در این فرآیند شرکت نموده اند که یکی از مناقصه گران بصورت ضمنی اعلام داشته اند که شرایط انجام عملیات اجرایی را ندارد)با توجه به شرح ماوقع، و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 2070201 با عنوان پروژه لایروبی نهرها، جوب ها و رودخانه ها، قراردادی با برآورد هزینه تقریبی 21/600/000/000 ریال با شرکت گرنا گستر خزر(مناقصه گر دیگری که حاضر به انجام عملیات اجرایی می باشد) از طریق فرآیند ترک تشریات مناقصه با برداشت تقریبی 18000 متر مکعب منعقد نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *