صورتجلسه هجدهم(1400/5/11)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/5/3با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات

1-نامه بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها نمایندگی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تامین هزینه اجاره مکان استقرار قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4944مورخ 1400/4/31 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/4868 مورخ 1400/4/28 فی ما بین شهرداری و خانم فرناز گنجی مالک پلاک ثبتی 1/8083/5983/10206 واقع در خیابان شهرک قائم-کوچه فرعی مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/21مورخ 400/4/26هرداری محترم درخصوص واگذاری سه عدد استند تبلیغاتی ایستاده در مقابل ساختمان نظام مهندسی واقع در بلوار شهید شریفی، طی نظریه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق فرآیند تشریفات مزایده اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/5042 مورخ 1400/5/3 شهرداری محترم درخصوص پلاک ثبتی 1/1594 واقع در بلوار شهید علیزاده-جنب برج مسکونی شهریار و عنایت به بند 8 مصوبه مورخ 99/12/12 و تاییدیه کمیته انطباق مورخ 99/12/25 و مطابق ماده 19 قانون نوسازی مبنی بر واگذاری مساحت 117 متر مربع از فضای مازاد معبر جهت تجمیع با پلاک فوق برابر با نظر کارشناسی مورخ 99/12/3 به مبلغ 14/040/000/000 ریال و اینکه در نظر است به دلیل عدم مراجعه مالک در پیگیری و پرداخت مبلغ فوق این لایحه و مصوبه مذکور ابطال گردد قرائت و با فسخ قرارداد موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4761 مورخ 1400/4/27 شهرداری محترم درخصوص مساعدت به آقای علی حبیبی به جهت رفع مشکلات مالی از محل ردیف هزینه ای 150304 لایحه بودجه سال 1400 بمبلغ 72/000/000 ریال اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

پیشنهاد می گردد با عنایت به تلاش و کوشش شبانه روزی شهردار محترم جناب آقای رحیمی در پیشبرد اهداف سازمانی و همچنین با توجه به افتتاح پروژه هایی از جمله احداث استخر دوقلو(شهدای غواص) احداث ساختمان اداری، احداث گلخانه شهرداری، احداث سنگ فرش خیابان شهید رجایی، ایجاد نهضت آسفالت و پی شهید سلیمانی(پل چهارم) با همت و عزم جدی مدیریتی ایشان محقق شده است به پاس زحمات این عزیز میزان سه برابر حقوق و مزایا ماهیانه شهردار از محل ردیف 160201    .0در قالب رفاهیات بودجه سال جاری 1400 به ایشان پرداخت گردد موافقت می گردد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4370 مورخ 1400/4/17 شهرداری محترم درخصوص شرایط واگذاری استخر دوقلوی شهدای غواص واقع در بلوار شهید ذوالفقاری، از طریق فرآیند تشریفات مزایده، به استناد کارشناسی هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری برای مدت 3 سال، مبلغ 120/120/000/000 ریال بوده و از طرفی قرارداد از نوع موجر، مستاجر با شرایط مرسوم و متداول می باشد، قرائت و پس از بررسی پیش نویس قرارداد اجاره مجموعه استخر دوقلو شهدای غواص علاوه موافقت موارد مندرج در قرارداد ذکر موارد ذیل تاکید می گردد.1-قرار دادن سانس و تایم مشخص برای کارکنان شهرداری و خانواده های درجه یک آن ها 2-قراردادن یک سانس مشخص برای هیات شنای شهرستان 3-جذب نیروهای کار در مجموعه استخر دوقلو با هماهنگی شورای اسلامی و شهرداری باشد. 4-معرفی نمایینده متخصص تام الاختیار از طرف شهرداری به مستاجر جهت نظارت بر عملکرد مستاجر و ارائه گزارش روزانه به شهرداری 5-استفاده از ناجیان غریق برابر مقررات و ضوابط مشخص در زمان بهربرداری و استفاده.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *