صورتجلسه ( هشتم ) مورخ 99/2/16

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/2/16 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده


  • خلاصه مذاکرات

1- نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص پیشنهاد تمدید تخفیفات عوارضات سال 99 قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به تمدید تخفیفات تا اول خرداد ماه سال جاری اقدام گردد.

2- پیشنهاد گردید جلسه مشترکی با دادستان محترم، دادگستری و فرمانداری محترم برگزار تا درخصوص نحوه فعالیت مجدد، تامین روشنایی و حل مشکل زیست محیطی و بصری مشروط بر رعایت شئونات اسلامی در یک بازه زمانی صورت پذیرد.

3- حسب هماهنگی های قبلی شورای اسلامی جلسه ای با نمایندگان اسکله داران و با حضور شهردار محترم در محل شورا برگزار گردید و جهت نحوه فعالیت و ساماندهی اسکله داران به بحث و تبادل نظر پرداختند.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

1-نامه شماره 98/20/19266 مورخ  98/12/15شهرداری محترم درخصوص پیش نویس اصلاحیه و متمم بودجه شماره 3 سال 1398 شهرداری با برآوردی بالغ بر  1/098/000 میلیون ریال که سهم بودجه جاری 583/014 میلیون ریال و سهم بودجه عمرانی  583/014میلیون ریال قرائت و پس از بررسی درکمیسیون مربوطه موافقت گردید.

∗این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه اصلاح بودجه سال 1398 شورای اسلامی شهر بابلسر بمبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون ریال (3/100/000/000ریال) در جلسه مطرح و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر بابلسر بمبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ریال (3/600/000/000 ریال ) در جلسه مطرح و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

به درخواست یکی از اعضای محترم شورا مبنی بر تخصیص 2% از کل بودجه شورای اسلامی شهر، از محل ماده 16 به شورای اسلامی شهرستان اختصاص داده شود موافقت می گردد.

∗این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *