صورتجلسه هشتم 1400/6/14

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/6/14 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 868/1400/8625 مورخ 11/6/1400 فرمانداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان مورخ 10/6/1400 قرائت گردید.

2-نامه گروه جهادی محمدرسول الله(ص) و خیریه حضرت رسول اکرم(ص) درخصوص درخواست مساعدت جهت رفع نیازهای عمرانی، تحصیلی، معیشتی، درمانی و … قرائت گردید.

3-نامه آقای احمدپور درخصوص درخواست خرید ملک شخصی برای بازگشایی خیابان گلچین سرا به خیابان مولانا قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه  و بودجه ارجاع گردید.

4-نامه اهالی و کسبه شهرک آزادگان درخصوص درخواست اصلاح طرح هندسی میدان شهرک مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

5-نامه موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر درخصوص درخواست پیش پرداخت 75% قرارداد منعقده سال 1400 قرائت و جهت بررسی به آقای علیپور ارجاع گردید.

6-نامه آقای غلامحسین جهانیان درخصوص درخواست صدور مجوز مسافرکشی با خودرو شخصی جهت تامین مخارج زندگی قرائت و جهت بررسی به آقای احمدپور ارجاع گردید.

7-نامه شرکت ایران سازه درخصوص معرفی آقای حسین آل مهدی جهت انجام امور اداری پروژه تجاری واقع در بابلسر-خیابان امام خمینی-جنب بیمارستان شفا قرائت گردید.

8-نامه شماره 5570/20/1400 مورخ 17/5/1400 شهرداری محترم درخصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 18008/1 واقع در خیابان شهید حاجی زاده مبنی بر خرید   مازاد معبر بمساحت 95/72 مترمربع و اینکه شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری قصد واگذاری مساحت فوق را با قیمت کارشناسی روز را دارد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

9-نامه شماره 879/1400/8625 مورخ 14/6/1400 فرمانداری محترم در خصوص صورتجلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان مورخ 13/6/1400 قرائت گردید.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 6283/20/1400 مورخ 10/6/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 6214/20/1400 مورخ 9/6/1400 فی ما بین شهرداری و آقای میثم محمدی برنجستانکی مالک پلاک ثبتی 1707/1 واقع در بوار طالقانی-نرسیده به مجتمع بانک کشاورزی مشتمل بر 7 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند2- ماده واحده

نامه شماره 6282/20/1400 مورخ 10/6/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 6212/20/1400 مورخ 9/6/1400 فی ما بین شهرداری و سیده اعظم میری   و شرکا مالک پلاک ثبتی 4586/1 واقع در خیابان شهید چمران-چمران 10 مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3- ماده واحده

نامه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا درخصوص درخواست حق الزحمه دوساله حسابرسی سالهای 1394 و 1395  شهرداری و سازمان حمل و نقل قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدام لازم صورت پذیرد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *