صورتجلسه هفتم(1400/2/20)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/2/13با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1408 مورخ 1400/2/12 شهرداری محترم با عنایت به نامه شماره 8625/1400/193مورخ 1400/2/12 فرمانداری محترم شهرستان، صورتجلسه برگزاری جشن گلریزان به جهت آزادی زندانیان غیر عمد، و نیز با توجه به حضور اعضای شورا درجلسه مذکور، و اینکه در نظر است از محل ردیف شماره 150304 لایحه سال بودجه سال 1400 شهرداری، مبلغ یک میلیارد ریال مساعدت مالی نماید(در نظر است مبلغ پانصد میلیون ریال بصورت نقدی به حساب ستاد دیه استان واریز و الباقی در قالب بسته های کمک معیشتی در اختیار ایشان قرار گیرد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1449مورخ 1400/2/13شهرداری محترم با عنایت به درخواست شماره 504 مورخ 1400/1/14آقای علی حبیبی از پرسنل قراردادی شهرداری درخصوص حکم دادگاه به پرداخت دیه بابت انجام ماموریت شهرداری، و اینکه درنظر است از محل ماده 15 مبلغ 72/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *