صورتجلسه هفدهم 1401/3/10

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/3/10با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص تفریغ بودجه شهرداریها

2- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای بشیر رضایی مالک پلاک ثبتی 7304/3974/1 واقع در خیابان نخست وزیری

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای جواد بیجکی

4- لایحه شهرداری درخصوص دریافت عوارض سرانه خدماتی

1-نامه شماره 2585/20/1401 مورخ 1401/3/9 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 24590 مورخ1398/2/11مدیر کل محترم دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور مبنی بر بررسی و تصویب تفریغ بودجه شهرداریها که آخر هر سال خواهد بود نسبت به دریافت و بررسی های مالی، رسیدگی شده توسط حسابرسان منتخب خود اقدام نماید و با عنایت به تهیه و تنظیم صورتهای مالی 1400 از سوی شهرداری به منظور جلوگیری از فوت وقت تسریع در روند تصویب تفریغ بودجه سال 1400 شهرداری بابلسر حسابرس منتخب آن شورا موضوع بند 8 صورتجلسه شماره 25 مورخ1400/9/6اقدامات لازم در این خصوص معمول داشته تا تفریغ بودجه سال 1400 در موعد قانونی تصویب گردد قرائت و مقرر گردید ابتدا بررسی های لازم انجام سپس اتخاذ تصمیم گردد.

2-نامه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بابلسر در مورد پیرو نامه 256 مورخ 1401/2/29 مبنی بر اینکه شهرداری موظف است به استناد ردیف 8 بند د فصل سوم ضوابط مالی در هنگام تدوین لایحه بودجه سال 1401 کلیه بدهی های خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق جدول ضمیمه تهیه و جهت بررسی به شورای اسلامی ارائه نماید ،متاسفانه علی الرغم ارائه فرم جدول و تاکید بخشنامه بودجه سال 1401 تاکنون اقدام لازم صورت نگرفته است قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه خانم فاطمه کله بستی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه ساخت منزل ایشان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه شرکت پیشگامان قهرمانان همراه پارسه درخصوص غیرقانونی بودن نحوه واگذاری و مزایده طرح دریا قرائت و مقرر گردید جهت بررسی و ارائه گزارش با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5- نامه شرکت ماشین سازی اراک درخصوص پیگیری مطالبات این شرکت بابت تکمیل قرارداد پل چهارم قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه آقای سید علی اکبر هاشمی عضو محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص اینکه ساخت و ساز داخل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بابلسر(کتابخانه) و اینکه این مجموعه بدون دریافت پروانه ساختمانی که در حال ساخت می باشد و خیابان پاسداران که یکی از شریانهای اصلی شهر بابلسر می باشد و در آینده الزاما این خیابان با وجود تراکم جمعیت ساکن و شناور و تردد خودرو ها و پیش بینی احداث پل ضلع شمالی(پل فلزی) این خیابان نیاز به تعریض و بازگشایی دارد و متاسفانه ساختمان در حال احداث عقب نشینی را رعایت ننموده و لازمه ساخت هر بنایی منوط به عقب نشینی می باشد لذا نسبت به این امر که یقیناً مطالبه گری شهروندان را به همراه خواهد داشت و جهت پاسخگویی به افکار عمومی به شهروندان نسبت به پیگیری و توقف عملیات ساختمانی و اجرای کامل عقب نشینی اقدامات لازم قانونی بعمل آید و در ضمن پرونده مغازه های احداثی سپاه و اداره آموزش و پرورش را جهت تعیین و تکلیف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد قرائت و مقرر گردید جهت ارائه گزارش با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7- نامه امور حسابرسی مالیاتی بابلسر درخصوص ارزش منطقه ای سال 1401 موضوع ماده 64 ق.م.م قرائت و جهت بررسی و ارائه گزارش به کمیسیون مالی ارجاع گردید.

8- نامه فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست اجرای طرح پایلوت گذرگاه عابر پیاده در جهت پیشگیری از وقوع تصادفات عابران پیاده در نقاطی از شهر قرائت و پس از  بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا در شورای ترافیک مطرح و پس از تایید اقدامات لازم بعمل آید.

9- نامه جمعی از شهروندان خیابان پاسداران درخصوص درخواست جلوگیری از تخلف ساختمانی پلاک ثبتی 3027/1 واقع در خیابان فرعی پاسداران 8 قرائت و پس از  بررسی  در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر پروانه ساختمانی صادره نظارت گردد ضمن اینکه رعایت طرح تفصیلی و قوانین شهرداری اعم از ماده صد الزامیست.

10- نامه ساکنین خیابان شریعتی-شریعتی 22(کتی بن) درخصوص درخواست پیگیری خطرات احتمالی از ساخت و ساز و تخلیه آب های زیرزمینی قرائت و پس از  بررسی  در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نظارت دقیق توسط عوامل شهرداری صورت پذیرد ضمن اینکه اخذ خروجی نظام مهندسی نیز الزامی می باشد.

11-نامه آقای عبداله اسداله تبار درخصوص درخواست بازگشایی کوچه شهید شریفی 12 جنب مرکز فرهنگی هنری شهید باهنر منتهی به ملک ایشان قرائت و پس  از  بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، ضمن رعایت طرح تفصیلی اسناد مالکیت توسط شهرداری بررسی و نتیجه به شورا ارسال گردد.

12- نامه آقای احمد نعمتی درخصوص درخواست جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ملکی به پلاک ثبتی 7370/4262/1 و عدم اجرای حکم تخریب کمیسیون ماده صد قرائت و پس از  بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر پروانه ساختمانی و قوانین شهرداری اقدامات لازم بعمل آید.

13- نامه نماینده پویش مردمی حمایت از حقوق مددجویان درخصوص درخواست احداث یک بوفه برای مجموعه پارک جانبازان و توانخواهان بلوار شهید علیزاده قرائت  و پس از  بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر آئین نامه مالی و معاملات شهرداری و قوانین شهرداری اقدام لازم بعمل آید.

14- نامه آقای عبدالله سالاریه درخصوص درخواست پیگیری مشکل ایجاد شده برای ملک ایشان واقع در خیابان شهید حاجی زاده قرائت و پس از  بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا گزارش توسط واحد حقوقی تهیه سپس برابر قانون اقدام لازم بعمل آید.

15-نامه دفتر کانون های خدمت رضوی شهرستان بابلسر درخصوص اختصاص یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع جهت ساخت دفتر خادمیاران رضوی شهرستان قرائت و پس از  بررسی در کمیسیون عمران، با توجه به اینکه اموال غیرمنقول شهرداری اموال عمومی و بیت المال می باشد واگذاری آن باید با رعایت آئین نامه مالی شهرداری و معاملات شهرداری صورت پذیرد ضمن اینکه بعلت وضعیت بد اقتصادی امکان واگذاری رایگان مقدور نمی باشد.

16- نامه اهالی محله میاندشت به آدرس کوچه امام خمینی 24 کوچه یوسف تبار 3 درخصوص درخواست ترمیم آسفالت کوچه مذکور قرائت و پس از  بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم جهت اقدام مساعد مکاتبه گردد.

17- نامه اتحادیه اقامتی گردشگری بابلسر درخصوص درخواست تجدید نظر درمورد اخذ مبلغ دریافتی ورودی پارکینگ های نه گانه از مسافران قرائت و پس از  بررسی در کمیسیون عمران، با توجه به نشستی که با اتحادیه پلاژداران و پیمانکار و معاونت خدمات شهری و اعضای کمیسیون عمران برگزار شد مقرر گردید نشستی فی ما بین طرفین در شهرداری تشکیل و ایرادات بر طرف گردد.

18-باتوجه به پیشنهاد کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید کمیته ای بنام کمیته سرمایه گذاری تشکیل گردد ضمن اینکه اعضای این کمیته متعاقبا معرفی خواهند شد.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 2604/20/1401 مورخ 1401/3/9 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای جواد بیجکی که شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ30/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 2707/20/1401 مورخ1401/3/10 شهرداری محترم درخصوص اینکه تعدادی از پرونده های مورد توافق با شهرداری جهت افزایش تراکم و طبقات در سال گذشته بصورت p40 جهت دریافت عوارض سرانه خدماتی تنظیم گردیده است که به دلیل عدم تشکیل جلسه در کمیسیون ماده پنج منجر به صدور رای در سال جاری گشته است که آیتم عوارض مذکور در دفترچه عوارض سال 1401 لحاظ نگردیده است ضمن طرح موضوع جهت دریافت عوارض سرانه خدماتی بصورت p80 مطرح گردد قرائت و فقط با پرونده هایی که در گذشته با شهرداری توافق نموده اند 80p لحاظ شود، موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 2281/20/1401 مورخ 1401/3/2شهرداری محترم درخصوص خط پروژه اصلاحی قسمتی از خیابان 30 متری بلوار بسیج-بسیج 9 پس از  بررسی در کمیسیون عمران با رعایت طرح تفصیلی مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

عطف نامه شماره 761/1401/8625 مورخ 1401/3/9 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 9 صورتجلسه شماره 12 مورخ 1401/2/25 شورای اسلامی شهر که به دلیل ابهام برانگیز بودن مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و هدف از نام موسسه مذکور همان موسسه آتیه اندیش نمودگر جهت حسابرسی صورتهای مالی شهرداری بابلسر در سال 1401 می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 2282/20/1401 مورخ1401/3/2 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه اصلاحی قسمتی از خیابان 24 متری شهید حبیبی(گلزار) پس از  بررسی در کمیسیون عمران با رعایت طرح تفصیلی مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 2285/20/1401 مورخ1401/3/2شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان 8 متری فرعی شریعتی 22 قرائت و پس از  بررسی در کمیسیون عمران با رعایت طرح تفصیلی مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 2599/20/1401 مورخ1401/3/9شهرداری محترم درخصوص صلح نامه و صورتجلسه شماره 2180/20/1401 مورخ 1401/3/1 فی ما بین شهرداری و آقای بشیر رضایی مالک پلاک ثبتی 7304/3974/1 واقع در خیابان نخست وزیری مشتمل بر 9 بند قرائت و به شرح ذیل موافقت گردید.

نظر به درخواست شماره 1520 مورخ 1400/5/4 ثبت دبیرخانه ماده صد و برابر با صلح نامه فی مابین شهرداری و آقای بشر رضایی مالک پلاک ثبتی 7304/3974/1 واقع در خیابان نخست وزیر مساحت عرصه 2108 متر مربع که دارای پروانه ساختمانی شماره 14985 مورخ 31/5/96 و گواهی اصلاحات تغییرات شماره 41035 مورخ 96/12/21 می باشد که در حال حاضر دارای بنای احداثی به صورت ۲۹ طبقه مسکونی روی زیر زمین و همکف و اول می باشد مقرر گردید:

1-با عنایت به مذاکرات صورت گرفته و به لحاظ طرح موضوع در کمیسیون ماده صد مالک موافقت می‌نماید زمان پرداخت جرایم و عوارض ساختمانی دو دستگاه آپارتمان به مساحت های هرکدام حدود 285 متر مربع واقع در طبقه ۲۵ مسکونی برج مهستان امپریال با تمامی توابع و ملحقات آن و احداثی با مصالح مرغوب مطابق با متریال اعلام شده در سایر طبقات، واحدهای مجتمع فوق حداکثر تا پایان سال 1402 تکمیل و به شهرداری تحویل نماید.

2-مالک مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام موانع انتقال سند رسمی واحدهای فوق به نام شهرداری را برطرف نماید به نحوی که هیچگونه منعی برای انتقال سند رسمی به نام شهرداری وجود نداشته باشد و پرداخت و هرگونه هزینه هیچ ارتباطی به شهرداری ندارد.

3-بدهکار مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۵۴ شهرستان بابلسر جهت انتقال سند رسمی واحدهای فوق به نام شهرداری حضور یافته و نسبت به انتقال سند به نام شهرداری مبادرت نماید و چنانچه در موعد فوق بدون برطرف کردن موانع احتمالی یا بدون همراه داشتن مدارک لازم در دفترخانه فوق حضور یابد در حکم عدم حضور می باشد.

ادامه بند 7-ماده واحده

4-چنانچه بدهکار در انتقال سند و یا تحویل واحدهای فوق در تاریخ اعلام شده در بند سه تاخیر نماید به ازاء هر روز تاخیر بودن در مورد هر یک از واحدها مبلغ 10/000/000ریال باید خسارت در وجه شهرداری پرداخت نماید و این پرداخت مانع از اقدام قانونی شهرداری مبنی بر فسخ این قرارداد و یا الزام بدهکار به انتقال سند واحدهای مذکور (به تشخیص شهرداری) نمی باشد.

5-اگر چنانچه سازنده پیش از موعد مقرر بخواهد واحدها را تحویل نماید شهرداری موظف است نسبت به تسویه حساب و تحویل واحدهای اقدام نماید.

کلیه هزینه نقل و انتقال و دفترخانه و امثالهم و حکم بر عهده بدهکار می باشد.

7-این صورتجلسه از نظر مالک قطعی و از نظر شهرداری پس از تصویب شورای اسلامی شهر و کمیته انطباق و نیز صدور رای از کمیسیون ماده صد قابلیت اجرایی خواهد یافت و با رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم گردیده است.

8-این صورتجلسه مرضی الطرفین بوده و هرگونه ادعای بعدی ولو غبن فاحش از سوی مالک قابل پذیرش نخواهد بود.

9-به صورتجلسه در 9 بند و ۶ نسخه تهیه که هر کدام حکم واحد دارند.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *