صورتجلسه هفدهم(1400/5/8)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/4/29 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:-بررسی نامه های وارده-خلاصه مذاکرات

1- نامه هیئت رزمندگان و پیروان عترت شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری برنامه های فرهنگی قرائت و با نظر مساعد کلیه اعضا مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

2-حسب پیشنهاد کمیسیون فرهنگی با توجه به قهرمانی آقای سید حسن اسماعیل نژاد در مسابقات جهانی کشتی نوجوانان مجارستان مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر جدول پاداش قهرمانان به ایشان مساعدت گردد.

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4769 مورخ 1400/4/27 شهرداری محترم درخصوص اجرای تبصره 4 ماده 35 آئین نامه استخدامی شهرداریها مبلغ 15/000/000/000ریال مربوط  به سال 1399 تحت عنوان یک درصد مازاد درآمد کوششی محاسبه گردیده و با توجه به افزایش بیش از صد درصدی درآمدی کوششی سال 99 و اینکه شهرداری در نظر دارد مبالغ فوق را از محل ردیف 160201 و 120207 کمک رفاهی کارکنان و واگذاری خدمات شهری به نسبت تلاش پرسنل تقسیم نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4186 مورخ 1400/4/27 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/4156 مورخ 1400/4/12فی ما بین شهرداری و آقای شعبانعلی حبیب زاده و شرکا مالک پلاک ثبتی 1/7501 و 1/18008 واقع در خیابان شهید حاجی زاده-جنب پل شهید حبیب الله پور مشتمل بر 6 بند قرائت و با فرم ضوابط اولیه با 5/12 طبقه و با توجه به مساحت زمین موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4189 مورخ 1400/4/13 شهرداری محترم درخصوص واگذاری قطعه زمینی به متراژ 40 متر مربع به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها بصورت اجاره به مدت یکسال کامل شمسی، واقع در حدفاصل پارکینگ سوم و چهارم، در مجاورت بلوار شهید علیزاده از طریق فرآیند تشریفات مزایده بر اساس کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری، به منظور استقرار کانکس قرائت و با ساخت سازه سبک با المان متناسب با محیط و اجرای آن در ضلع جنوب ساختمان آقای باباپور و با اجاره محدود و زمان معین با رعایت آئین نامه مالی شهرداری ها موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه موسسه حسابرسی کارای پارس درخصوص دو نسخه گزارش حسابرسی مالی منتهی به اسفند 1399 شهرداری بابلسر قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *