صورتجلسه هفدهم1400/7/27

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/7/27با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به خانم زهرا عنایت پور مبلغ40/000/000 ریال

خلاصه مذاکرات

1-نامه چندتن از سوار کاران ساحل دریا بابلسر درخصوص درخواست پیگیری مشکل ایجاد شده بین ایشان و پیمانکار شهرداری در ساحل قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بابلسر درخصوص اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری، طراحی، مشارکت و اجرا که مورد تایید شهرداری باشد قرائت   و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه شماره 7797/20/1400 مورخ 14/7/1400 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه شهریور 1400 با مقایسه وصولی مشابه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون مالی ارجاع گردید.

4- نامه هیئت امنای مسجد حضرت ابوالفضل محله شهید چمران درخصوص درخواست مساعدت جهت تامین نیاز های این مسجد اعم از مصالح ساختمانی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت و تامین بخشی از هزینه ها با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5- نامه آقای جعفر صدیقی مالک مجموعه مسکونی واقع در جنب خیابان 24 متری ما بین شهرک گلها و آزادگان درخصوص درخواست تعریض خیابان مذکور قرائت   و با توجه به اینکه تجاوز به خیابان صورت گرفته مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6- نامه اهالی خیابان شهید محبوبی15 درخصوص درخواست مساعدت جهت پیگیری مشکل فاضلاب این منطقه و آپارتمان ها قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7-نامه خانم رقیه صبری درخصوص درخواست مساعدت جهت تامین هزینه تعمیرات بنای ساختمان ایشان قرائت و مقرر گردید پیگیری گردد.

8-نامه اداره امور تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست یک سازه پرتابل برای نصب بنر مقابل این اداره قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

9-نامه اداره امور تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص سازماندهی بهتر در امور حمایت های مادی و معنوی قرائت گردید.

10- نامه اداره امور تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست نصب تابلوی راهنمای اداره تبلیغات اسلامی بر روی بلوار شهید شریفی در مقابل این اداره قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

11-نامه اهالی خیابان امام 18 درخصوص تجاوز به حریم نهر آب کشاورزی توسط خانم میری که مانع از دسترسی به نهر کشاورزی چندین ساله گردیده است قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 8242/20/1400 مورخ 26/7/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به خانم زهرا عنایت پور و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 000/000/40 ریال به ایشان مساعدت نماید قرائت و با مبلغ 000/000/30 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *