صورتجلسه پنجاه وهشتم(99/12/12)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ5/12/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات  

1-نامه شماره 99/20/17619 مورخ 99/12/32 شهرداری محترم درخصوص علت دریافت هزینه و انتقال از محل واگذاری(فروش) تاکسی های درون شهری توسط اتحادیه شرکت تعاونی تاکسی داران، قرائت و جهت بررسی به کمیته حمل و نقل ارجاع گردید.

2-نامه سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت خدمات رسانی مطلوب تر به نیازمندان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت  با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر به شهرداری محترم بابلسر درخصوص مطالبه اجاره بها پرداخت نشده سال 99 بمبلغ 192/000/000 تومان و بخشی از سال 98 بمبلغ 164/960/000تومان که مجموعاً 206/960/000 تومان می باشد قرائت و مقرر گردید جهت بررسی و مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص درخواست برخورد قانونی با عامل تخطی شرکت توسعه تجارت نگین یاران که بدون هماهنگی و مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام به نصب سیستم QR بر روی خودروهای تاکسی شهری نموده است قرائت و مقرر گردید جهت اعلام گزارش با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-شماره 99/20/12557مورخ 99/8/15 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12443 مورخ 99/8/12 فی ما بین شهرداری و خانم فریبا رحمتی وکیل آقای نظیفی مالک متصرفی واقع در خیابان امامزاده مشتمل بر 6 بند که در کمیته محترم انطباق رای عدم تایید گرفته است قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا مدارک احراز مالکیت مشخص و به شورا ارسال گردد.

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17290 مورخ 99/11/28 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 3552/13/1202/08/10/17 مورخ 99/20/21 اداره راهنمایی و رانندگی بابلسر جهت دسترسی به تصاویر در سطح شهر با عنایت به اینکه بخشی از درآمد حاصل از جرائم رانندگی به حساب شهرداری واریز خواهد شد نیاز به صدور مجوز حفاری به طول 300 متر با هزینه تقریبی 355/000/000 ریال از ردیف اعتباری 210300 حدفاصل درب ورودی شهرداری تا اداره راهنمایی و رانندگی می باشد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17729مورخ 99/12/5 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای مرتضی بیگلری از قهرمانان وزنه برداری کشور و آسیا در رده های مختلف، و اینکه در نظر است از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *