صورتجلسه پنجاه وهفتم(99/12/6)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/12/28با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات  

1-نامه هیات مدیره کانون مهندسین بابلسر درخصوص درخواست جلوگیری از احداث ساختمان های مسکونی با طبقات و نماهای متفاوت در ضلع شمالی بلوار ساحلی بابلسر به جهت عدم سازگاری با شرایط اقلیمی قرائت و مقرر گردید جهت بررسی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه قرارگاه جهادی امام حسن مجتبی(ع) شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه ایستگاه موکب سلامت در تاریخ 16 و 17 مهر ماه واقع در میدان بسیج قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3- نامه شماره 8625993206 فرمانداری محترم در خصوص مساعدت به خانم نگارمکافات جهت بهسازی سقف منزل ایشان  واقع در محله بی بی سرروضه در کمیسیون عمران و توسعه شهری قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

4- نامه کسبه جنب درمانگاه فرهنگیان(ضلع غربی)مبنی بر درخواست عقب نشینی دیوار درمانگاه قرائت و پس از بررسی با شهرداری محترم مکاتبه تا با توجه به پروانه صادر شده از طرف شهرداری جهت احداث درمانگاه و ساخت و ساز صورت گرفته و با توجه به تردد شهروندان و جلوگیری از خطرات احتمالی و رعایت طرح تفصیلی عقب نشینی و تخریب سازه موجود در پیاده رو انجام گیرد.

5–نامه ساکنین بلوار شهید ذوالفقاری محله قائمیه کوچه قائمیه 2 درخصوص درخواست احداث جوی کنار جاده قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

6- نامه آقای یاور محمدی ساکن بابلسر در خصوص درخواست یک کامیون ماسه و سیمان جهت تعمیرات منزل ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16543 مورخ 99/11/13 شهرداری محترم درخصوص درخواست شرکت عمران مسکن شمال مبنی بر تغییر کاربری اراضی ضلع شمال بلوار شهید علیزاده-حدفاصل نوار سبز بلوار الی خیابان 16 متری از کاربری جهانگردی و پذیرایی به کاربری مسکونی و با توجه به صورتجلسه فی ما بین شهرداری و شرکت عمران مسکن شمال به شماره 99/20/16568 مورخ 98/11/5و احداث باشگاه ساحلی در پارکینگ ششم و احداث خیابان ساحلی و رعایت سرانه فضای سبز قرائت و به شرط حفظ کاربری جهانگردی-پذیرایی مطابق طرح تفصیلی برای اراضی واقع در ضلع شمال خیابان 16 متری و در نظر گرفتن تراکم پایه در صورت اعمال ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری عرصه و اعیان این اراضی در کمیسیون های ماده 5 و ماده 100 با تغییر کاربری مابقی اراضی واقع در ضلع جنوب خیابان 16 متری بلوار شهید علیزاده از جهانگردی-پذیرایی به مسکونی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17075 مورخ 99/11/25 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به تیم فوتبال شهدای بابلسر به مبلغ 1500/000/000 ریال معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان از محل ردیف هزینه ای 150304 متمم لایحه بودجه سال جاری مساعدت گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

پیشنهاد می گردد با عنایت به تلاش و کوشش شبانه روزی شهردار محترم جناب آقای رضا رحیمی در پیش برد اهداف سازمانی و همچنین با توجه به مدت محدود قریب به دو سال و چند ماه از دوره حضور ایشان در این شهرداری نتایج قابل ملاحظه ای در جهت به سر انجام رساندن پروژه های مهم این شهردار از جمله پروژه استخر دوقلو- احداث ساختمان اداری شهرداری- ایجاد نهضت آسفالت در سطح شهر- احداث استادیوم ورزشی شهرداری- ادامه پروژه احداث نوار سبز ساحلی بابلسر از پارکینگ 5 به 6- احداث پروژه طرح تفکیک زباله واقع در محل دفن زباله شهرداری که با همت و عزم جدی مدیریتی ایشان محقق شده است به پاس زحمات این عزیز دوبرابر حقوق و مزایا ماهانه شهردار از محل ردیف 160290 در قالب رفاهیات بودجه جاری سال 99 به ایشان پرداخت گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17245 مورخ 99/11/27 شهرداری محترم درخصوص پرداخت اختلاف قابل ملاحظه عیدی و سنوات کارمندان رسمی، قراردادی، پیمانی نسبت به کارگران و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 160290 بودجه جاری تحت عنوان رفاهیات به مبلغ 40/000/000 ریال به هر نفر از کارمندان رسمی، قراردادی و پیمانی پرداخت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17244مورخ 99/11/27 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) روز مرد و همچنین فرارسیدن روز مهندس(ولادت خواجه نصیر الدین طوسی) مبلغ 5/000/000 ریال بصورت جداگانه به هر یک از پرسنل رسمی، قراردادی، پیمانی و شرکتی از محل ردیف 160290 و 120207 در قالب رفاهیات و اضافه کاری پرداخت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17128 مورخ 99/11/25 شهرداری محترم در خصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/17057مورخ 99/11/23فی ما بین شهرداری و آقای غلامرضا احمدی به وکالت علی سعادتی مالک پلاک ثبتی 74 و 65 و 64 و 1/63 واقع در جاده بابلسر به فریدونکنار مشتمل بر4 بند قرائت و پس از بررسی و در صورت پرداخت وجه نقد و قیمت کارشناسی به شورا ارسال گردد و با رعایت ماده 101 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16159 مورخ 99/11/4 شهرداری محترم مبنی بر اجرایی پروژه سنگ فرش خیابان شهید رجایی و با توجه به اینکه مدت زمان اجرای قرارداد 6 ماه  در نظر گرفته شده پیمانکار پروژه درخواست هزینه تسریع در کار مطابق ماده 50 شرایط عمومی پیمان دارد که این صورت به ازای هر ماه تسریع در خاتمه عملیات موضوع پیمان مبلغ تقریبی 3/900/000/000 ریال می بایست پرداخت گردد قرائت و با مبلغ دو میلیارد ریال و ملاک بودن کل پروژه موافقت می گردد.

این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15788 شهرداری محترم در خصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/15670 مورخ 99/10/23 فی ما بین شهرداری وآقای شعبان گیلانی به وکالت آقای حمید رضا گیلانی مالک پلاک ثبتی 1/29340 واقع در بلوار شهید علیزادهمابین پارکینگ پنجم و ششم مشتمل بر بند 6  قرائت و پس از تامین پارکینگ  و تائید در کمیته فنی و کمیسون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

مقرر گردید با توجه به نامه شماره 99/20/16497 مورخ 99/11/12 شهرداری محترم درخصوص مقاوم سازی پل آلمانی با هزینه 42/000/000/000 ریال و با توجه به مطالعات انجام شده و خستگی سازه، جهت رفع خطر و جلوگیری از خطرات احتمالی بعدی مقاوم سازی با قید فوریت صورت پذیرد و اعتبار پروژه مذکور از محل ردیف هزینه ای 210300 با عنوان اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان و خیابان با ردیف مرکز هزینه ای 4080402 به عنوان پروژه مرمت و تقویت پل های موجود تا سقف اعتبار پیش بینی شده در لایحه متمم بودجه سال 99 تامین گردیده و مابقی اعتبار مورد نیاز در لایحه متمم شماره 2 بودجه 99 سال جاری پایدار گردد موافقت می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *