صورتجلسه پنجاه وچهارم(99/11/15)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 7/11/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات   

1- نامه شماره 99/20/14495 مورخ99/9/27 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/20662 مورخ 99/9/27 فی ما بین شهرداری و آقای ناصر پاشایی گتابی مالک پلاک ثبتی 29331 الی 29334/1 واقع در بلوار شهید علیزاده-پارکینگ پنجم مشتمل بر 6 بند قرائت و به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه شماره 99/20/16159 مورخ 99/11/4 شهرداری محترم مبنی بر اجرایی پروژه سنگ فرش خیابان شهید رجایی و با توجه به اینکه مدت زمان اجرای قرارداد 6 ماه  در نظر گرفته شده پیمانکار پروژه درخواست هزینه تسریع در کار مطابق ماده 50 شرایط عمومی پیمان دارد که این صورت به ازای هر ماه تسریع در خاتمه عملیات موضوع پیمان مبلغ تقریبی 3/900/000/000 ریال می بایست پرداخت شود قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

کمیسیون فرهنگی

3-پیگیری تعهدات و مصوبات مالی انجام نشده از سال 98تا به امروز که در کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی مطرح گردید.

4-مقرر گردید به مناسبت گرامی داشت روز مادر و زن تجلیل از اولین پرستار زن بابلسر، مسن ترین مادر یا همسر شهید، (5نفر) همسر جانباز پرستاردرمنزل (یک نفر) یک نفر مادر که از دو فرزند معلول، نگهداری میکند، (5نفر) نفراز بانوان فعال در هئیت های مذهبی 5 نفر کارآفرین خانم، یک نفر خانم قاری قرآن ،30نفر مسئول فعال  در باشگاه های ورزشی  بابلسر با کارت هدیه 200/000ریالی تقدیر گردد.

5-بررسی و جانمایی 2 عدد بیلبورد تبلیغاتی در جنب مسجد با توجه به اینکه مسجد جوادالائمه که جزء برترین پایگاه های استان و کشور گردید.

6-مقررگردید در صورت بهربرداری از مجتمع ورزشی شهرداری جهت استفاده از زمین های ورزشی آن(فوتبال و والیبال) سانس هایی به این پایگاه اختصاص داده شود.

7- مقررگردید جذب نیروی خدماتی برای استخردو قلو شهرداری از محله های شهداء محله، جوادیه و قائیمه در اولویت قرار بگیرد.

8-پیشنهاد گردید استخر دو قلو به نام اولین شهید مدافع حرم شهرستان بابلسرهادی باغبانی نامگذاری شود.

9-مقرر گردید طی مصوبه به شماره نامه 99/20/13516 مورخ 99/9/99صورتجلسه 46 بند 7  شورا مبنی بر مساعدت مالی به سه نفر از اعضاء تیم ملی قایقرانی به ازای هرماه 000/000/15ریال پرداخت گردد با شهرداری مکاتبه و از تاریخ تیر ماه تا آخر دی ماه پرداخت گردد.

10-چاپ بنر به مناسب روز مادر و زن در سطح شهرانجام شود.

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16065 مورخ 99/11/2 شهرداری محترم درخصوص فروش پلتفرم موجود در بستر رودخانه بابلرود با حجم تقریبی 30000 متر مکعب مصالح از طریق فرآیند تشریفات مزایده با توجه به اینکه مراحل پایانی عملیات احداث پل چهارم، طی کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر متر مکعب مصالح موجود بدون لحاظ نمودن هزینه برداشت، بارگیری و حمل 350/000 ریال و برای 30000 متر مکعب مجموعاً 10/500/000/000 ریال به عنوان پایه قیمت تعیین گردیده است اقدام گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16295مورخ 99/11/6شهرداری محترم درخصوص افتتاح حساب سازمان حمل و نقل در بانک قرض الحسنه مهر ایران با عنوان درآمد و هزینه سازمان مذکور قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر درخصوص اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی به منظور سکونت آقای حسین زارع به مدت یکسال از محل ردیف 121402 اجاره ساختمان و سایر مستحثات از لایحه متمم بودجه سال 99 قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15820 مورخ 99/10/15 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه اصلاح بودجه شهرداری و باتوجه به پیش بینی روند رو به تزاید در بعضی از ردیف های بودجه ای اعم از اعتبارات هزینه ای و عمرانی(تملک سرمایه ای) و لزوم ارائه اصلاح بودجه، قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16349مورخ 99/11/7 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه انجمن کتاب خانه های عمومی مورخ 99/8/5 و نامه 126/6582 مورخ 99/8/10 مدیر کل کتابخانه هاب عمومی مازندران مبنی بر لغو توافق شماره 6/14779مورخ 96/5/30 مبنی بر احداث کتابخانه مرکزی بابلسر توسط شهرداری، توافق نامه فی مابین این اداره و مدیر کل کتابخانه های عمومی مازندران به شماره 99/20/16271 مورخ 99/11/6به شرح شش بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *