صورتجلسه ( پنجاه و ششم ) مورخ 93/02/27

پنجاه و ششمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بابلسر در مورخه 93/02/27 روز شنبه در محل كار شورا با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسين‌زاده پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا … مجيد دستور كار جلسه قرائت و تصميمات بشرح ذيل اتخاذ گرديد.


خلاصه مذاکرات:

1- نامه شماره 9/4769 مورخ 93/02/25 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان 12 متری حدفاصل خیابان شهید مدائنی الی کمربندی بابل- فریدونکنار قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه شماره 9/4759 مورخ 93/02/25 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه پیشنهادی خیابان 16 متری شهید مفتح قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3- نامه دبستان المهدی مبنی بر درخواست آسفالت محوطه دبستان قرائت و به کمیسیون عمران جهت بررسی ارجاع گردید.

4- نامه پایگاه مقاومت شهدای گمنام یورمحله مبنی بر درخواست تعدادی توپ فوتبال قرائت و به کمیته ورزشی جهت بررسی ارجاع گردید.

5- نامه شماره 4479 مورخ 93/02/22 شهرداری و شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بابلسر موضوع درخواست تصویب جدول پیشنهادی تعرفه مربوط به حمل بار درون شهری قرائت و به کمیسیون برنامه و بودجه جهت بررسی ارجاع گردید.


مصوبات:

1- نامه شماره 6/4898 مورخ 93/02/27 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه پروژه روشنایی میدان معلم قرائت و موافقت شد.

2- نامه شرکت تعاونی مسکن معلمان بابلسر مبنی بر درخواست سالن سینما در مورخ 93/02/20 قرائت و ضمن موافقت مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

3- نامه شماره 6/4358 مورخ 93/02/21 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به کانون بازنشستگان آموزش و پرورش به مبلغ 15/000/000 ریال از محل ماده 16 قرائت و موافقت شد.

4- نامه شماره 6/3785 مورخ 93/02/21 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بابلسر قرائت و با مبلغ 20/000/000 ریال از محل ماده 16 موافقت شد.

5- نامه شماره 6/4474 مورخ 93/02/22 شهرداری محترم درخصوص تأمین بخشی از هزینه های خرید زمین مرکز زباله جاده نیروی هوایی قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه تا با توجه به اتفاقات مربوط به زمین واقع در منطقه مقریکلا در صورتیکه مسئولین ذیربط ضمانت امنیت اجتماعی اجرای عملیات دفن زباله و تبدیل آن را     عهده دار شوند پیگیری های لازم بعمل آید مکاتبه شود.

6- نامه شماره 6/2991 مورخ 93/02/24 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به فرماندهی پایگاه مقاومت شهید چمران سادات محله بابلسر با مبلغ 2/000/000 ریال از محل ماده 16 موافقت شد.

7- نامه شماره 9/4788 مورخ 93/02/25 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای میرصالح صدیقی ، شعبانعلی دامچی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی شماره 1/875 واقع در ضلع شمالی مجتمع فرهنگیان به مساحت عرصه 12600 مترمربع و باقیمانده و


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *