صورتجلسه ( پنجاه و نهم ) مورخ 93/03/11

پنجاه و نهمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بابلسر در مورخه 11/3/93 روز یکشنبه در محل كار شورا با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسين‌زاده پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا … مجيد دستور كار جلسه قرائت و تصميمات بشرح ذيل اتخاذ گرديد.


خلاصه مذاکرات:

1- نامه هیئت شطرنج بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت جهت تهیه تعدادی ساعت شطرنج قرائت و به کمیته ورزشی جهت بررسی ارجاع گردید.

2- نامه شماره 6313 مورخ 93/03/07 شهرداری محترم موضوع صورتجلسه مورخ 93/02/31 هماهنگی واگذاری طرح دریا قرائت شد.

3- نامه شماره 11/6237 مورخ 93/03/07 موضوع توافق نامه شماره 27971 مورخ 92/10/21 و نظریه هیئت کارشناسان درخصوص تعریض ملک متصرفی تجاری آقای علیرضا ربیع نژاد واقع در خیابان شهید بهشتی ضلع شرقی دبستان شهید جلال فرجی قرائت و به کمیسیون عمران جهت بررسی ارجاع گردید.

4- نامه شماره 9/5343 مورخ 93/02/30 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری بابلسر و آقای سید حمید حمیدزاده مالک پلاک ثبتی 1/8560 واقع در انتهای بلوار طالقانی به مساحت عرصه 1360 مترمربع و باقیمانده پس از تعریض 856 متر مربع مشتمل بر 4 بند مبنی بر تغییرکاربری از منطقه جهانگردی و پذیرایی به تجاری و مسکونی قرائت و به کمیسیون عمران جهت بررسی ارجاع گردید.

5- نامه شماره 86/25/1184 مورخ 93/03/03 فرمانداری محترم موضوع مصوبات مورخ 93/02/27 کارگروه انطباق قرائت و مورد بررسی قرار گرفت.

6- نامه شماره 1/6051 مورخ 93/03/05 شهردار محترم به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری درخصوص صدور مجوز مرخصی به جهت سفر به کشور چین قرائت شد.

7- نامه هیئت مدیره اتحادیه صنف اقامتی و گردشگری شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست رسیدگی به مشکلات بهداشتی و جابجایی زباله و فاضلاب انسانی قرائت و مقرر شد به کمیسیون بهداشت جهت بررسی ارجاع و نیز با شهرداری محترم مکاتبه شود.

8- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت جهت احداث رختکن و سرویس بهداشتی مجموعه ورزشی شهید علیزاده قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

9- نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی کسب مقام اول در رشته حفظ و کل قرآن کریم در استان توسط آقای مجتبی محسنی قرائت و مقرر گردید با شهرداری جهت تشویق نامبرده قرائت شود.

10- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان مبنی بر درخواست مساعدت جهت جدول بندی و محدوده دو و میدانی مجموعه ورزشی شهید علیزاده قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

11- نامه شماره 11/6598 مورخ 93/03/10 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه توافق فی ما بین شماره 4871 مورخ 93/02/25 فی ما بین شهرداری و آقای حمیدرضا مجیدی مبنی برآزادسازی مساحت 290 مترمربع از ملک مذکور که در مسیر تعریض خیابان 20 متری قرار گرفته در ازای تهاتر آن با مقدار عوارض قدرالسهم و تفکیکی باقی مانده ملک قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه تا کارشناسی انجام و جهت اتخاذ تصمیم به شورا ارسال فرمایند.

12- نامه هیئت امناء آستان مقدس امام زاده ابراهیم(ع) بابلسر درخصوص مساعدت جهت روشنایی و رنگ آمیزی محوطه و پارکینگ حرم و نصب پرتابل تبلیغاتی قرائت و مقرر شد با شهردری مکاتبه شود.

13- نامه خانم مهری رحمانی مبنی بر درخواست مساعدت جهت تعریض ملک ایشان قرائت و مقرر شد با شهرداری جهت بررسی و ارسال نظر فنی به شورا جهت اتخاذ تصمیم نهایی مکاتبه شود.

14- نامه آقای دولتخواه مبنی بر درخواست آسفالت کوی شیخ زاده قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

15- نامه شورایاری محله بی بی سرروضه و پایگاه مقاومت بسیج شهید لطفیان مبنی بر درخواست مساعدت مالی قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.


مصوبات:

1- نامه شماره 6/6752 مورخ 93/03/11 شهرداری محترم درخصوص پرداخت حق الزحمه امام جماعت شهرداری به مبلغ 3/5000/000 ریال به صورت ماهانه قرائت و موافقت شد.

2- نامه شماره 9/5884 مورخ 93/03/03 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری بابلسر وآقای عادل مهدی نژاد مالک پلاک ثبتی 1/8156/8295 واقع در خیابان شهرک قائم، قائم 5 به مساحت عرصه 247/2 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 5 واحد مسکونی که مالک مبلغ 162/430/000 ریال نقداً بحساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید قرائت و درصورت تأمین پارکینگ در محل موافقت گردید.

3- نامه اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بابلسر مبنی بر معرفی خانم فاطمه عرب مستانی جهت اشتغال به کار قرائت و با توجه به اینکه افراد زیادی با همین شرایط درخواست اشتغال به کار دارند، مخالفت گردید.

4- نامه شماره 9/5504 مورخ 93/02/31 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری بابلسر وآقای ابوالقاسم احمدپور مالک پلاک ثبتی 1/7314/13056 واقع درخیابان شهید کهن به مساحت عرصه 243/13 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 5 واحد مسکونی که مالک مبلغ 47/880/000 ریال نقداً بحساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید قرائت و موافقت گردید.

5- نامه شماره 6/6142 مورخ 93/03/11 شهرداری محترم درخصوص کمک مالی به فرمانداری محترم به مبلغ 700/000/000 ریال از محل ماده 16 قرائت و موافقت شد.

6- نامه شماره 9/6661 مورخ 93/03/03 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری بابلسر وخانم سولماز کنطورچیان مالک پلاک ثبتی شماره 1/20554 واقع در خیابان ولیعصر(عج) 2  به مساحت عرصه 200 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 5 واحد مسکونی که مالک مبلغ 143/568/000 ریال نقداً بحساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید قرائت و درصورت تأمین پارکینگ در محل و یا در غیر اینصورت طبق قانون طرح تفصیلی شهر حداکثر به فاصله 150 متر از پلاک مذکور پارکینگ تأمین گردد ، موافقت گردید.

7- با توجه به عزیمت 4 نفر از اعضای شورا به کشور چین جلسه رسمی شورا تا روز شنبه مورخ 93/03/24 تشکیل نمی گردد.

8- نامه شماره 6/6369 مورخ 93/03/08 درخصوص خرید یک دستگاه خودرو سمند جهت انجام امورات اداری قرائت و موافقت شد.

9- نامه شماره 9/6667 مورخ 93/03/11 درخصوص پلاک ثبتی 1/1499 واقع در خیابان شهید پولایی به مساحت عرصه 249/85 مترمربع و باقیمانده پس از تعریض 135 مترمربع که به مساحت 115 مترمربع در مسیر تعریض معابر قرار دارد و برابر بند 8 مصوبات مورخ 88/08/17 کمیسیون ماده پنج پلاک فوق مجاز به احداث با سطح اشغال صد درصد به صورت دو طبقه مسکونی روی تجاری می باشد که مالک تقاضای صدور پروانه ساختمانی رایگان در ازای اجرای تعریض معابر به صورت دو طبقه خدماتی روی تجاری با سطح اشغال صد در صد را دارد قرائت و موافقت گردید.

10- نامه تعاونی اعتباری فرهنگیان بابلسر مبنی بر درخواست سالن سینما شقایق در روز جمعه مورخ 93/03/23 جهت برگزاری مجمع عمومی قرائت و ضمن موافقت مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

11- نامه شماره 6/6478 مورخ 93/03/10 شهرداری محترم درخصوص خریداری دو دستگاه خودرو کامیونت 6 تنی جهت نصب جاروب و سیستم مکانیزه حمل زب


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *