صورتجلسه پنجاه و نهم(99/12/17)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/12/10 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات  

1- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تجهیز نمودن دفتر کمیته جانبازان و معلولین هیات قایقرانی شهرستان بابلسر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

2-نامه شماره 99/20/17874 مورخ 99/12/6 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/17706 مورخ 99/12/4 فی ما بین شهرداری و آقای رحیم غلامپور دهکی مالک پلاک ثبتی 1/1631/9573/6848 واقع در شهرک آزادگان مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه شماره 99/20/17701 مورخ 99/12/4 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 99/10/5726 مورخ 99/3/13 ساکنین پلاکهای واقع در بلوار بسیج-محله جوادیه درخصوص حذف خیابان 20 متری منشعب از بلوار بسیج-بعد از بسیج 9 با توجه به ساخت و سازهای صورت گرفته در مسیر خیابان و عدم امکان اجرای خیابان فوق و اینکه شهرداری پیشنهاد حذف مسیر خیابان و طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج را دارد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه انجمن حمایت زندانیان درخصوص درخواست مساعدت ملی جهت کمک معیشتی به خانواده های زندانی در آستانه عید نوروز قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت به زندانیان بابلسری با شهرداری محترم مکاتبه گردد

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر بابلسر حسب مقررات و جدول تعرفه قدرالسهم شورا مبلغ 4/200/000 هزار ریال پس از بررسی حسب جدول هزینه ها مورد تصویب قرار گرفت.

 

بند 2-ماده واحده    

نامه شماره 99/20/16610 مورخ 99/11/14 شهرداری محترم درخصوص بودجه پیشنهادی سال 1400 بمبلغ 1/350/000/000 هزار ریال(یکصد و سی و پنج میلیارد تومان) به نسبت 40% اعتبارات هزینه ای (جاری) بمبلغ 540/000/000 هزار ذریال و 60% اعتبارات تملک سرمایه ای (عمرانی) به مبلغ 810/000/000 ریال پس از بررسی در جلسات متعدد اعضای محترم شورا و بهره گیری از کارشناسان مالی و نشست مشترک با شهردار محترم و معاونین محترم مالی مورد بررسی و حسب جدول پروژه های عمرانی و هزینه های جاری مورد تصویب قرار گرفت.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

باتوجه به نامه شماره 8625993242 مورخ 1399/11/14 فرمانداری محترم درخصوص جوابیه کمیته محترم انطباق جلسه شماره 55 بند 4 درمورد ابهامات تعریف عوارض تصویبی شورای اسلامی که پس از جلسات متعدد در کمیسیون مالی و اعضای شورای اسلامی حسب نامه وزیر محترم کشور مبنی بر رعایت وضعیت معیشتی مردم شورا لایحه پیشنهادی شهرداری محترم را بدلیل سکونت اقشار مردم در مناطق مختلف شهر حسب موقعیت مکانی و تمکن مالی آنها برابر مصوبه سال قبل از 5 تا 25 درصد افزایش داده شد و در مورد تعریف عوارض کمیسیون ماده صد بدلیل جلوگیری از تخلفات ساخت و سازها خاصه بلند مرتبه، درصدی از عوارضات افزایش داده شد و از طرفی حسب مصوبه در سال در دو نوبت بمدت(جمعاً 60 روز کاری) برای متقاضیان پروانه ساختمان تخفیف ویژه در نظر گرفته شد بنابراین نظر شورا بر همان اساس بوده است ولی در مورد تخفیف ویژه برای انبوه سازان حسب دستورالعمل بعنوان تولید کنندگان بوده که در صورتیکه هیئت محترم انطباق آن را مغایر قوانین قلمداد می فرمایند لذا شورا در جلسه مورخ 99/12/10 پس از بحث و تبادل نظر مقرر نمود که مصوبه بند 7 صفحه 22 (موارد مشمول کاهش تعرفه عوارض)درخصوص تخفیف خاص انبوه سازان ملغی و طبق قانون عمل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *