صورتجلسه ( پنجاه و یکم ) مورخ 93/02/06

پنجاه و یکمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بابلسر در مورخه 93/02/06 روز شنبه در محل كار شورا با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسين‌زاده پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا … مجيد دستور كار جلسه قرائت و تصميمات بشرح ذيل اتخاذ گرديد.


خلاصه مذاکرات:

1- نامه شهرداری محترم درخصوص ارسال نامه به ادارات آب و برق و گاز و مخابرات جهت ارائه لیست پروژه های حفاری و مکان تاسیسات ادارات جهت جلوگیری از روز خسارات احتمالی به شهرداری قرائت گردید

2- نامه شرکت پرتو سازان آرزو مبنی بر درخواست راه اندازی برق  3 فاز به منظور تجهیزات بازیافت زباله  قرائت گردید.


مصوبات:

 نامه شماره 6/1888 مورخ 93/01/30 شهرداری محترم درخصوص خرید یکدستگاه تویوتا کمری جهت انجام امور اداری شهرداری قرائت و موافقت شد.

2- نامه شماره 6/2214 مورخ 93/02/02 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیئت ورزشی زورخانه ای از محل ماده 17 به مبلغ 3/000/000 ریال موافقت شد.

3- نامه شماره 6/2211 مورخ 93/02/02 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای علی اصغر عباسی از پرسنل شهرداری جهت ازدواج فرزندش به مبلغ 2/000/000 ریال قرائت و موافقت شد.

4- نامه شماره 6/855 مورخ 93/02/02 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی از محل ماده 16 مبلغ 4/000/000 ریال موافقت شد.

5- نامه شماره 6/2012 مورخ 93/02/02 ریال شهرداری محترم درخصوص کمک مالی به آقای محمد  نژاداسماعیلی با مبلغ 3/000/000 از محل ماده 17 ریال موافقت شد

6-  نامه شماره 9/2095 مورخ 93/02/01 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری وآقای محمود ربیع پور مالک پلاک ثبتی شماره 1/3673 واقع در خیابان شهید بهشتی مشتمل بر 5 بند ودرخواست متقاضی مبنی بر احداث 6 واحد مسکونی متقاضی مبلغ 250/028/750 ریا�


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *