صورتجلسه پنجم(1400/2/6)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/1/29 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات  

1-نامه شماره /05/6350ح مورخ 1400/1/18 حوزه های خمینی روح الله (ره)، سید الشهداء و حضرت معصومه (س) درخصوص درخواست آسفالت نمودن محوطه مقر این سه حوزه قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1400/20855 مورخ 1400/1/29شهرداری محترم درخصوص اینکه در نظر دارد بمنظور کمک معیشتی به کلیه پرسنل این اداره اعم از نیروهای رسمی، قراردادی، شرکتی و بازنشستگان، به ترتیب از محل ردیف های اعتباری 160201، 120207 و 160306 لایه بودجه سال 1400 این شهرداری مبلغ 6000/000 ریال به هر نفر مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/854 مورخ 1400/129 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به نهضت مومنانه(مرحله چهارم) ناحیه مقاومت بسیج سپاه و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150304 لایحه بودجه سال 1400 این اداره مبلغ یک میلیارد ریال به منظور تهیه اقلام معیشتی ضروری مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 475/20/1400 مورخ 21/1/1400 شهرداری محترم درخصوص درخواست خانم راحله ماهیگیر مالک پلاک ثبتی 2499/9973/1 مبنی بر خرید مساحت 2 متر مربع از ملک شهرداری به پلاک ثبتی 24998/9973/1 و تجمیع به پلاک خود جهت حذف پخی و اینکه شهرداری قصد فروش مساحت مذکور را به نامبره دارد قرائت و با رعایت قوانین پس از اعلام نظر کارشناسی موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/447مورخ 1400/1/21 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه میدان شهید حبیبیخیابان 16 متری گلزار قرائت و پس از تائید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *