صورتجلسه ( چهاردهم ) مورخ 99/3/18

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/3/18 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده (خلاصه مذاکرات)

1-نامه شماره 99/20/3343 مورخ 99/3/18 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/2849 مورخ 99/3/7 فی ما بین شهرداری و آقای بهرام علیزاده مالک پلاک ثبتی 1/28589 واقع در بلوار ساحلی-شهرک ساحلی-کوچه پنجم مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه شماره 99/20/3328 مورخ 99/3/17 شهرداری محترم پیرو نامه شماره 99/20/2224 مورخ 99/2/27 مبنی بر افزایش مبلغ درخواستی جهت اخذ وام بابت تکمیل پروژه استخر دوقلو به استحضار می رساند وام مذکور بلند مدت و با نرخ سود 4% بوده و دریافت آن به صورت مرحله ای و با ارائه صورت وضعیت هر مرحله و مدت باز پرداخت هر یک از مراحل 24 ماهه و دارای تنفس 6 ماهه می باشد قرائت گردید.

3- نامه شماره 99/20/771 مورخ 99/2/3 شهرداری محترم درخصوص قرارداد شماره 98/22183/3 مورخ 98/11/3 با موضوع اجاره بستر رودخانه بابلروددر بازه شهری بابلسر برای استفاده تفریحی و توریستی، منعقده فی ما بین شهرداری و شرکت آب منطقه ای مازندران، این شهرداری در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها، نسبت به واگذاری موضوع قرارداد به بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری به مدت ده سال، از طریق فرآیند تشریفات مزایده به صورت B.O.L.T (ساخت-بهره برداری-اجاره-انتقال) براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مطابق با نقشه های اجرایی مورد تایید شهرداری اقدام نماید قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا طرح پیشنهادی را جهت اتخاذ تصمیم به شورا ارسال نماید.

4-نامه آقای علیزاده درخصوص درخواست احداث اسکله دریایی تفریحی(غذاخوری) در محل پارکینگ صفر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا موضوع در کمیته سه نفره استان مطرح گردد.

5-نامه شماره 862599710 مورخ 99/3/13 فرمانداری محترم درخصوص صورتجلسه کارگروه تخصصی”ساماندهی آسیب های اجتماعی، فرهنگی، زنان و خانواده شهرستان” مورخ 99/3/12 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

6-نامه هیئت پیروان عترت درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های انجام شده فعالیت های فرهنگی و تهیه سبد کالا برای نیازمندان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

7-نامه اتحادیه اقامتی گردشگری بابلسر درخصوص استشهادیه پلاژداران و مغازه داران پارکینگ دوم مبنی بر تجمع عده ای بصورت گروهی به بهانه دستفروشی که باعث مزاحمت برای ساکنین و مسافران می گردند قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه و با هماهنگی دادستان محترم و نیروی انتظامی همانند سالهای ماضی اقدام نمایند.

8-نامه آقای یاسر حسینی نتاج درخصوص درخواست وام و مساعدت مالی جهت هزینه های درمان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

9-نامه آقای صادق شفقت به پیوست گواهی پزشکی مبنی بر علت 6 جلسه غیبت غیر موجه ایشان قرائت و مقرر گردید با فرمانداری محترم مکاتبه گردد.

10-نامه هیات تکواندو شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های انجام شده مسابقه قهرمانی کشور به میزبانی هیات مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

11-نامه شورایاری محله میاندشت درخصوص درخواست جلسه با اعضای شورای اسلامی شهر جهت رفع مشکلات عمرانی و اجتماعی قرائت و جهت هماهنگی به آقای پروین ارجاع گردید.

12-نامه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر درخصوص صورتجلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی مورخ 99/3/11 قرائت و به آقای پروین ارجاع گردید.

13-بمنظور رسیدگی به امور عمرانی و نامه های ارسالی از شهرداری خاصه توافقات نیاز به اطلاعات جامع از طرح تفصیلی شهر بابلسر و بافت فرسوده می باشد مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا یک نسخه از لوح فشرده(CD) یا فلش مموری (FLASH) از نقشه طرح تفصیلی به شورا ارسال فرمایند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *