صورتجلسه چهاردهم 1400/7/12

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/7/12 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به تیم فوتبال شهدای بابلسر                                      12-لایحه شهرداری درخصوص متمم بودجه

2-لایحه شهرداری درخصوص تخلیه زباله دهیاری ها و شرکت های صنعتی در محل دفن زباله بابلسر     13-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای مجید جانی نژاد مالک ملک واقع در ولیعصر 16

3-لایحه شهرداری درخصوص نظریه کارشناسی ملک آقای نعمت علیزاده واقع در بلوار طالقانی             14-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای صابر پور مهدی مالک ملک واقع در شهرک آزادگان نبش حافظیه 10

4-لایحه شهرداری درخصوص حذف خط پروژه اتصال خیابان 10 متری شریفی 29 به شریفی23          15-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای محمدرضا پور شیشه گر مالک ملک واقع در ولیعصر قطعات شیلات

5-لایحه شهرداری درخصوص خط پروژه خیابان 20 متری منشعب از خیابان مدائنی 18                    16-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی جهت تکمیل ساختمان نیمه کاره ضلع شرقی محوطه پلیس راهور

6-لایحه شهرداری درخصوص اهدا 54 عدد کارت هدیه بمبلغ 000/000/5 ریال به آتش نشانان            17-لایحه شهرداری درخصوص نظریه کارشناسی ملک آقای محسن علی محمدی واقع در خیابان شهید محبوبی11

7-لایحه شهرداری درخصوص درخواست آقای علی اکبر کاظم نسب مبنی بر حذف خط پروژه مدائنی18-18-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای صادق قربان زاده مالک ملک واقع در شهرک قائم 5-3

8-لایحه شهرداری درخصوص معرفی اعضای شورای شهر جهت شرکت در جلسات ماده 7 استان          19-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای رسول خلیلی مالک ملک واقع در خیابان شریعتی کوچه مفتح

9-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات قایقرانی جهت شرکت در مسابقات دراگون بت    20-لایحه شهرداری درخصوص توافق با خانم ها فاطمه قندی و اقدس گلچین خرازی مالک ملک واقع در  قائمیه 2

10-لایحه شهرداری درخصوص نرخ پیشنهادی سرویس مدارس دانش آموزان سال تحصیلی 1400-1401  21- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت جهت اهدا 30 عدد کلاه ایمنی به راکبین موتور سیکلت کم بضاعت

11-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقایان ایم بوداغی-محمد نبی رضایی و ایمان پور عزیز     22-لایحه شهرداری درخصوص تعویض کفپوش چوب پلاست پل کابلی

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 7199/20/1400 مورخ 30/6/1400 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه حذف اتصال خیابان 10 متری شریفی 29(پشت مصلی) به شریفی 23(عابدی) قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2-نامه شماره 7541/20/1400 مورخ 8/7/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقایان امین بوداغی، محمد نبی رضایی(از قهرمانان مای قایقرانی) و ایمان   پورعزیز(سرمربی قایقرانی) جهت شرکت در مسابقات انتخابی المپیک تایلند و همچنین اعزام به کشور پرتغال و اینکه شهرداری در نظر دارد به هر نفر مبلغ 000/000/50 ریال از محل ماده 15 مساعدت نماید قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

3-نامه شماره 7218/20/1400 مورخ 31/6/1400 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای علی اکبر کاظم نسب مالک پلاک ثبتی 28338/1 به مساحت حدود 200 متر مربع واقع در خیابان پاسداران-خیابان شهید مدائنی-مدائنی 18 که برابر با طرح تفصیلی کل پلاک فوق در مسیر خیابان 16 متری قرار دارد که پیگیری نامبرده و تشکیل پرونده کمیسیون ماده پنج، پبشنهاد حذف طرح خیابان 16 متری از سوی شهرداری انجام که برابر رای کمیسیون ماده 5 بند 44 مورخ 21/7/97 با موضوع مخالفت گردید لیکن نامبرده با پیگیری مجدد از طریق دفتر فنی استانداری به شماره 100518/41/86 مورخ 10/10/98 طبق دستور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار درخواست اعمال ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها را دارد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه شماره 7286/20/1400 مورخ 1/7/1400 شهرداری محترم درخصوص اجرای آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوبه مورخ 15/2/1389 شورای عالی استانها و برابر ماده 7 قانون فوق الذکر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5-نامه شماره 7442/20/1400 مورخ 6/7/1400 شهرداری محترم درخصوص دستورالعمل ماده 7 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدراس و با عنایت به بند 1 صورتجلسه کارگروه ماده 18 حمل و نقل دانش آموزان شهر بابلسر نرخ پیشنهادی سرویس دانش آموزان در سال تحصیلی 1400-1401 به تصویب رسیده است قرائت                      و جهت بررسی به کمیته حمل و نقل ارجاع گردید.

6-نامه شماره 7542/20/1400 مورخ 8/7/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به باشگاه فرهنگی ورزشی شهدا بابلسر جهت حضور مقتدرانه در لیگ دسته دوم فوتبال کشور به مبلغ 000/000/000/1 ریال از محل مازاد بر اعتبار مصوب ردیف هزینه ای شماره 6060309 بودجه سال جاری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

7- نامه شماره 7665/20/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری محترم درخصوص تعویض کفپوش چوب پلاست پل کابلی جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و اینکه شهرداری در نظر دارد بمبلغ ده میلیارد ریال از محل هزینه ای شماره 4080402 بودجه سال جاری با عنوان مرمت و تقویت پل های موجود هزینه نماید قرائت و مقرر گردید ابتدا بررسی های مورد نیاز انجام سپس اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.

8-نامه شماره 7641/20/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری محترم درخصوص کارشناسی بشماره 16811/10/1400 مورخ 10/7/1400 متعلق به ملک آقای محسن علی محمدی به پلاک ثبتی 7687/1 واقع در خیابان شهید محبوبی-محبوبی 11 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

9-نامه آقای احمدرضا خانی درخصوص درخواست مجوز جهت استقرار یک باب کانکس مشاغل شهری در بلوار دانشگاه پردیس قرائت و مخالفت گردید.

10-نامه هیات بدنسازی و پروش اندام درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای جعفر غفارنژاد جهت اعزام به مسابقات حرفه ای کشور رومانی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

11-نامه هیات کشتی بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری مسابقات قهرمانی پیشکسوتان استان مازندران به میزبانی بابلسر قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

12-نامه شماره 7194/20/1400 مورخ 30/6/1400 درخصوص چگونگی روند تصویب متمم بودجه و فهرست مربوط به تعدادی از مواد هزینه جهت صدور مجوز هزینه کرد بمنظور جلوگیری از رکود امور شهرداری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون مالی ارجاع گردید.

13-نامه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص بررسی اصلاحیه و متمم بودجه سال جاری قرائت و مقرر گردید جلسه ای مشترک با حضور شهردار محترم، اعضای شورای اسلامی و کمیسیون مالی برگزار سپس اتخاذ تصمیم گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 7200/20/1400 مورخ 30/6/1400 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان 20 متری منشعب از خیابان مدائنی 18 قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 7197/20/1400 مورخ 30/6/1400 شهرداری محترم درخصوص نظریه کارشناسی بشماره 15848/10/1400 مورخ 28/6/1400 متعلق به ملک آقای نعمت علیزاده به پلاک ثبتی 1446/1 واقع در بلوار طالقانی قرائت ضمن موافقت مقرر گردید صورتجلسه توافقات به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 6541/20/1400 مورخ 16/6/1400 شهرداری محترم درخصوص درخواست دهیاری های شهرستان و نیز برخی شرکت های صنعتی مبنی بر تخلیه زباله    در محل دفن زباله شهرداری واقع در پارکینگ هشتم و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به انعقاد قرارداد با دهیاری ها و شرکت های صنعتی متقاضی در قبال دریافت مبلغ 800 ریال به ازای هر کیلو به مدت یک سال اقدام نماید قرائت و با عنایت به اینکه محل دپو دفن زباله شهر فاکتور های لازم جهت دپو و دفن زباله را ندارد و همچنین به دلیل حجم بالای زباله ها روستاها و شرکت های صنعتی که حداقل 30 تن در روز می باشد و حکم و نقل زباله باعث نشت شیرابه که سبب اشاعه انواع بیماری های عفونی و غیرعفونی می شود و همچنین به دلیل مواد زائد فیزیکی و شیمیایی و فساد پذیر و تعفن و پس مانده های شیمیایی ماحصل و تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونت زا  با زباله شهری و انتشار آنها در آب و خاک و هوا می گردد باعث نارضایتی مردم منطقه شده است پس از بررسی و طرح در کمیسیون بهداشت و محیط زیست مورد مخالفت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی مخالفت گردید.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 7201/20/1400 مورخ 30/6/1400 شهرداری محترم درخصوص اهداء تعداد 54 عدد کارت هدیه 000/000/5 ریالی از محل ردیف 160290 و 120207 به آتش نشانان بمناسبت روز آتش نشان قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 5830/20/1400 مورخ 31/5/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات قایقرانی شهرستان بابلسر جهت حضور در مسابقات لیگ دراگون بت کشور و اینکه در نظر است از محل ماده 15 مبلغ 000/000/200 ریال به این هیات مساعدت گردد قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی با مبلغ 000/000/70 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 7637/20/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 7417/20/1400 مورخ 6/7/1400 فی ما بین شهرداری و آقای مجید جانی نژاد مالک پلاک ثبتی 34097/9743/1 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر16 مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 7638/20/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 7415/20/1400 مورخ 6/7/1400 فی ما بین شهرداری و آقای صابر پورمهدی مالک پلاک ثبتی 33270/1  واقع در شهرک آزادگان-نبش حافظیه 10 مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 7636/20/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 7414/20/1400 مورخ 6/7/1400 فی ما بین شهرداری و آقای محمدرضا     پورشیشه گر مالک پلاک ثبتی 12408/14566/1 واقع در خیابان ولیعصر-قطعات شیلات مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 7644/20/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 7419/20/1400 مورخ 6/7/1400 فی ما بین شهرداری و آقای صادق قربان زاده مالک پلاک ثبتی 8375/8156/1 واقع در خیابان 20 متری اول شهرک قائم-قائم 5-3 مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 7645/20/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 7420/20/1400 مورخ 6/7/1400 فی ما بین شهرداری و خانم ها فاطمه قندی             و اقدس گلچین خرازی مالک پلاک ثبتی 9536/4/1 واقع در خیابان ذوالفقاری-دانش 23-قائمیه 2 مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 7657/20/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 7416/20/1400 مورخ 6/7/1400 فی ما بین شهرداری و آقای رسول خلیلی مالک پلاک ثبتی 34754/1 واقع در خیابان شریعتی-کوچه شهید مفتح مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 12-ماده واحده

نامه شماره 7658/20/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به منظور تهیه و اهدای 30 عدد کلاه ایمنی به راکبین کم بضاعت موتور سیکلت به مناسبت هفته ناجا(در راستای ارتقای فرهنگی رانندگی) و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف هزینه ای 150304 بودجه سال جاری مبلغ 000/500/130 ریال هزینه نماید قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید گزارش تصویری در خرید و توزیع به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 13-ماده واحده

عطف نامه شماره 743/1400/8625 مورخ 23/6/1400 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 4 صورتجلسه شماره 7 مورخ 14/6/1400 شورای اسلامی شهر که به دلیل عدم ارسال اسناد و مدارک مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و مقرر گردید مدارک مربوطه به فرمانداری ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 14-ماده واحده

نامه شماره 7640/20/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری محترم درخصوص درخواست فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بابلسر به شماره 13840/20/1400 مورخ 7/4/1400 با موضوع تکمیل ساختمان نیمه کاره واقع در ضلع شرقی محوطه پلیس راهور شهرستان جهت استفاده بعنوان سالن اخذ آزمون آئین نامه و اینکه تکمیل ساختمان مذکور با مساحت حدوداً 125 متر مربع و هزینه تقریبی 000/000/000/2 ریال برآورد گردیده قرائت و باتوجه به عدم ردیف بودجه مخالفت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی مخالفت گردید.

بند 15-ماده واحده

باتوجه به اینکه مطالعات و پژوهش پایه و اساس هرکار اجرایی می باشد مقرر گردید شهرداری بابلسر مطالعات جامع ای درخصوص رودخانه بابلرود و شازده رودخانه گردشگری و اقتصادی دفترچه جامع عوارضات شهری،طرح جامع تفصیلی، ضوابط سیما و منظر شهری، ضوابط بلند مرتبه سازی،برنامه جامع مدیریت پسماند صورت پذیرد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *