صورتجلسه پانزدهم(1400/4/13)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/4/13 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات

1-نامه هیات فوتبال شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت شرکت در مسابقات پیشکسوتان تیم منتخب بابلسر و تامین هزینه ها قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

2-نامه شماره 448 مورخ 1400/3/12 اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به هیات قایقرانی شهرستان جهت حضور در مسابقات لیگ دراگون بت کشور قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4117 مورخ 1400/4/10 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به پایگاه اورژانس 115 شهرستان به منظور تکمیل پارکینگ آن مجموعه واقع در خیابان شهید شریفی و اینکه در نظر است از محل ردیف هزینه ای 150304 لایحه بودجه سال 1400 مبلغ 200/000/000 ریال به آن پایگاه مساعدت گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4048 مورخ 1400/4/9 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/3940 مورخ 1400/4/7 فی ما بین شهرداری و خانم شهربانو رمضان نژاد مالک پلاک ثبتی 1/2232 واقع در خیابان امام-کوچه شهید سالاریه مشتمل بر 6 بند قرائت و ضمن موافقت تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و تاییدیه کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 الزامی می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1453 مورخ 1400/4/12 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/4082 مورخ 1400/4/10 فی ما بین شهرداری و آقای مهرداد علیزاده مالک پلاک ثبتی 1/1505 واقع در بلوار طالقانی-طالقانی 9 مشتمل بر 6 بند قرائت و ضمن موافقت تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و تاییدیه کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 الزامی می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4187مورخ 1400/4/13 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/4155 مورخ 1400/4/12 فی ما بین شهرداری و آقای حسین ماهوتی و شرکا مالک پلاک ثبتی 1/4016 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 21 مشتمل بر 6 بند قرائت و ضمن موافقت تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و تاییدیه کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 الزامی می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *