صورتجلسه ( چهارم ) مورخ 99/01/26

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/01/26 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1نامه شماره 98/20/19266 مورخ 98/12/15 شهرداری محترم درخصوص پیش نویس اصلاحیه و متمم بودجه شماره 3 سال 1398 شهرداری با برآوردی بالغ بر 1/098/000 میلیون ریال که سهم بودجه جاری 514/986 میلیون ریال و سهم بودجه عمرانی 583/014 میلیون ریال می باشد قرائت و جهت بررسی و ارائه گزارش به کمیسیون عمران و خزانه داری ارجاع گردید.

2- نامه آقای سید جلال حسینی درخصوص درخواست مساعدت و خاکریزی جهت تسطیح جهت شروع پروژه بزرگترین گلخانه خصوصی هیدروپونیک هوشمند استان مازندران قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3- نامه کمیسیون زیباسازی و فضای سبز درخصوص جلوگیری و ساماندهی دستفروشان با وسایل نقلیه متفاوت بدون مجوز و همچنین حضور افراد غیربومی در مسیر خیابانهای طالقانی و فلسطین قرائت و مقرر گردید جهت اقدام مقتضی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4- نامه استشهادیه درخصوص واگذاری یک قطعه زمین واقع در پارکینگ دوم که محل انجام فعالیت های ورزشی دهها بازنشسته و اقشار ضعیف و متوسط و جوانان می باشد، قرائت و مقرر گردید جهت پیگیری موضوع با شهرداری محترم و شرکت عمران و مسکن شمال مکاتبه گردد.

5- نامه باشگاه پیشکسوتان هما بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت احداث رختکن و سرویس بهداشتی در یکی از پروژه های ورزشی قرائت و مقرر گردید جهت بررسی و اقدام مقتضی با شهرداری محترم مکاتبه و نتیجه به شورا ارسال گردد.

6- نامه شماره 99/20/418 مورخ 99/01/26 شهرداری محترم درخصوص استعلام میدان بسیج-محدوده مقابل درمانگاه شهید فرجی جهت اجرای پیاده رو قرائت گردید.

7- نامه شماره 99/20/357 مورخ 99/01/25 شهرداری محترم درخصوص استعلام خیابان امام-حدفاصل رستوران میزبان تا درمانگاه باب الحوائج جهت اجرای پروژه  موزائیک قرائت گردید.

8- نامه گروه فنی مهندسی جاوید درخصوص مطالبه این شرکت بابت اجرای پروژه 10 اصله برج هوشمند اذان به مبلغ 15/000/000 تومان از شهرداری بابلسر قرائت و مقرر گردید جهت بررسی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9- نامه شماره 99/20/183 مورخ 99/01/18 شهردار محترم به ریاست محترم دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان بابلسر مبنی بر تخلفات انعقاد قرارداد فی مابین شهرداری و کانون تبلیغاتی نمای نزدیک با موضوع نصب و بهره برداری از استرابردها و پرتابل های شهری در میادین و خیابان های سطح شهر قرائت گردید.

10- نامه اهالی ساکنین بلوار دانشگاه خیابان شهید سرفراز صیادی (دانش 28) درخصوص درخواست آسفالت خیابان مذکور پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدامات لازم صورت گیرد.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18633 مورخ 98/12/06 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه توافق شماره 98/20/18592 مورخ 98/12/05 فی ما بین شهرداری و آقای ناصر گل پور مالک پلاک ثبتی 1/1569/4309/4308 واقع در خیابان امام-امام 5 مشتمل بر6 بند با افزایش طبقات از 5/5 به 9 طبقه روی پیلوت و با توجه به 3 معبر و متراژ زمین و با رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید. (ارزش منطقه ای درست لحاظ شود).

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/420 مورخ 99/01/26 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به قرارگاه بهداشتی و درمانی حسب بیانات مقام معظم رهبری جهت خدمت رسانی و تهیه کالا به افراد نیازمند از محل بودجه جاری ردیف 150208 مبلغ 1/000/000/000 ریال قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18074 مورخ 98/11/28 شهرداری محترم درخصوص حذف ادامه مسیر خط پروژه خیابان 16 متری حدفاصل خیابان 20 متری بسیج 3 الی خیابان ده متری شهید تقی زاده پس از بررسی در کمیسیون عمران مشروط بر اطلاع رسانی به اهالی کوچه و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18108 مورخ 98/11/29 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافق شماره 98/20/18027 مورخ 98/11/28 فی ما بین شهرداری و آقای مهران آقا برارنژاد مالک پلاک ثبتی 1/24796 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 26 مشتمل بر 6 بند، با افزایش طبقات از 5/3 طبقه به 7 طبقه با رعایت پارکینگ در محل و با رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.(ارزش منطقه ای درست لحاظ شود).

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

پیشنهاد گردید باتوجه به خرید زمین و ساخت دفتر ترمینال برای خط های بابلسر به فریدونکنار و بابلسر به بابل که خودرو های آنان باعث ترافیک سنگین می گردد و اینکه مصوباتی از چند سال قبل تا کنون در فرمانداری مبنی بر انتقال این دو ایستگاه به ترمینال بابلسر بوده و متاسفانه اقدامی صورت نگرفته لذا مقرر گردید با فرمانداری مکاتبه با توجه به تقبل هزینه سنگین از طرف شهرداری و معضلات پیش آمده در وجود این دو ایستگاه در محدوده شهری اقدامات عاجل معمول فرمایند.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 98/20/117 مورخ 98/11/29 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه توافق شماره 98/20/18020 مورخ 98/11/28 فی ما بین شهرداری و خانم لیلا محمودیان مالک پلاک ثبتی 1/25665 واقع در خیابان شهید کهن مشتمل بر 6 بند با افزایش طبقات از 5/4 به 5/8 طبقه، مشروط بر رعایت پارکینگ در محل و با رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید. (ارزش منطقه ای درست لحاظ شود).

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18113 مورخ 98/11/29 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه توافق شماره 98/20/17937 مورخ 98/11/27 فی ما بین شهرداری و شرکت تامین آتیه بانک پاسارگاد مالک پلاک ثبتی 1/5997/14327/9113 واقع در خیابان شریعتی-کوچه عبدالحسینی مشتمل بر 6 بند با افزایش طبقات از 5/13 به 18 طبقه مشروط بر رعایت پارکینگ در محل و با رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.(ارزش منطقه ای درست لحاظ شود).

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18115 مورخ 98/11/29 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/17937 مورخ 98/11/27 فی مابین شهرداری و خانم مهین رجب زاده مالک پلاک ثبتی 1/2846 و 1/5829 واقع در پشت مسجد جامع-کوچه شهید توکلی مشتمل بر 6 بند با افزایش طبقات 5/3 به 6 طبقه به صورت تک واحدی با رعایت پارکینگ در محل و با رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید. (ارزش منطقه ای درست لحاظ شود).

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18116 مورخ 98/11/29 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه توافق شماره 98/20/18029 مورخ 98/11/28 فی ما بین شهرداری و آقای رامین رجب زاده مالک پلاک ثبتی 1/1223 واقع در خیابان شهید کهن مشتمل بر 6 بند با افزایش طبقات از 4 به 8 طبقه با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید. (ارزش منطقه ای درست لحاظ شود).

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18707 مورخ 98/12/06 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه توافق شماره 98/20/18692 مورخ 98/12/06 فی ما بین شهرداری و آقای مهدی درویش نیا و نرجس خاتون عباس زاده مالک پلاک ثبتی 1/1943 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 22 مشتمل بر 6 بند با افزایش طبقات از 5/2 به 5 طبقه روی پیلوت بصورت تک واحدی و تامین پارکینگ در محل با رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید. (ارزش منطقه ای درست لحاظ شود).

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 2027 مورخ 98/11/05 شهرداری محترم درخصوص جدول پیشنهادی تعرفه هزینه خدمات کرایه تاکسی در سال 99 مربوط به تبصره ماده اصلاحیه آیین نامه اجرایی امور تاکسیرانی پس از بررسی در کمیسیون مربوطه مقرر گردید برابر تعرفه سال 98 اقدام گردد.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *