صورتجلسه چهل ودوم 1400/11/24

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/11/24 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص کمک به کلیه پرسنل اعم از رسمی، قراردادی و پیمانی از محل ردیف هزینه ای شماره 110208 متمم بودجه سال جاری

2- لایحه شهرداری درخصوص 3 نسخه بودجه سال 1401 شهرداری بابلسر

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به حوزه مقاومت شهید مفتح دانشگاه مازندران

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 13601/20/1400 مورخ 1400/11/23 پیرو نامه شماره 12569/20/1400 مورخ 1400/10/30 شهرداری محترم درخصوص ارسال3 نسخه بودجه سال 1401 شهرداری بابلسر به استناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات با وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

2-نامه شماره 13688/20/1400 مورخ 1400/11/24 شهرداری محترم درخصوص بهره برداری بهینه از زمین شهرداری واقع در بلوار بسیج-بسیج 7 و عنایت به پیشنهاد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر به شماره 594/1/317/571/زم مبنی بر سرمایه گذاری و مشارکت با شهرداری از آنجایی که مشخصات طرح مذکور خدمات متنوعی را به این منطقه کمتر توسعه یافته شهری ارائه و شهروندان متعددی را تحت پوشش قرار خواهد قرائت و جهت بررسی و ارائه گزارش به کمیسیون عمران ارجاع و با تملک آن مخالفت می گردد.

3- نامه خزانه دار شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص پیشبرد اهداف شورای اسلامی و بهره مندی از اساتید تخصیص و مشاورین محترم در زمینه های مالی، عمرانی، فرهنگی، برنامه ریزی علی الخصوص عوارضات محلی، بودجه اصلاحیه ها و سایر امور جاری باستناد ماده 10 دستورالعمل شرح وظائف ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون ها قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی که در طول سال 1400 با شورای اسلامی همکاری نموده اند و اینکه بمنظور قدردانی و تشویق متخصصین و جبران قسمتی از زحمات آنان مبلغ پانصد میلیون ریال از محل ماده 15 ردیف 150304 هدایا و پرداختهای تشویقی منظور گردد قرائت و مقرر گردید با رعایت قوانین مالی با شهرداری محترم با نظر مساعدت مکاتبه گردد.

4- نامه دفتر نمایندگی انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان حوزه بابلسر درخصوص درخواست جلسه ای بعنوان اعتراض به افزایش غیر منطقی عوارضات پروانه، ارزش منطقه ای ماده صد برای سال 1401 قرائت و مقرر گردید هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

5-نامه آقای مهدی باباجانی دوغی کلا از معلولین ضایعه نخاعی تحت پوشش انجمن معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران و از ورزشکاران در رشته بسکتبال با ویلچر در تیم شهروند آمل درخصوص درخواست یک دستگاه ویلچیر ورزشی جهت انجام فعالیت های ورزشی خود قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه 

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 13527/20/1400 مورخ 1400/11/21 شهرداری محترم درخصوص نامه دادنامه شماره 1083 مورخ 25/3/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 5 نامه شماره 10403 مورخ 1391/4/13معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان(وقت) که با توجه به بخشنامه شماره 152327 مورخ 1390/12/24 وزارت محترم تعاون، کار  و رفاه اجتماعی نحوه مساحبه عیدی پایان سال کلیه کارگران شاغل در شهرداری ها را براساس مقررات کار و تامین اجتماعی، فاقد مبنای قانونی تجویز کرده است.  در نتیجه عیدی کلیه مستخدمین شهرداری ها برای سال 1400 مبلغ 15/000/000 ریال می باشد و اینکه شهرداری در نظر دارد تا به منظور کمک به کلیه پرسنل  اعم از رسمی، قراردادی و پیمانی از محل ردیف هزینه ای شماره 110208 متمم بودجه سال جاری به استناد ماده 10 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را درصورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته به عنوان پاداش پرداخت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 13676/20/1400 مورخ 1400/11/24 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به حوزه مقاومت شهید مفتح دانشگاه مازندران بابت اجرای برنامه یادواره شهدا هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به این تشکل مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *