صورتجلسه چهل وچهارم 1400/12/3

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/12/3 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و آقای حسین عبدولی مالک پلاک ثبتی 2071/1 واقع در بلوار شهید علیزاده

2- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات امناء مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به خانم صدیقه جعفری جهت تامین هزینه اسکان و درمان بیماری خاص ایشان

4-لایحه شهرداری درخصوص انتصاب جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید مهدی حسینی بعنوان مشاور شهردار در امور فرهنگی، اجتماعی و مذهبی

5- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به هیات انصار المهدی(عج)

6- لایحه شهرداری درخصوص خط پروژه خیابان شریعتی-شریعتی6-خیابان شهید صالحی

خلاصه مذاکرات

1-مقرر گردید درخصوص ساخت و ساز غیر مجاز مجتمع پارس مال جنب پلیس راه سابق دریاکنار با توجه به اینکه رای تخریب کمیسیون های ماده صد صادر گردید و اعتراض مالک به دیوان ارجاع شده و دیوان هم رای کمیسیونهای ماده صد مبنی بر تخریب را تایید نموده ولی متاسفانه همچنان ساخت و ساز ادامه دارد با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدام قانونی از طریق مراجع قضایی اعمال گردد.

2- نامه شماره 14133/20/1400 مورخ 1400/12/2 شهرداری محترم درخصوص انتصاب جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید مهدی حسینی بعنوان مشاور شهردار  در امور فرهنگی، اجتماعی و مذهبی قرائت گردید.

3- نامه شماره 14097/20/1400 مورخ 1400/12/2 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان شریعتی-شریعتی6-خیابان شهید صالحی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

4-نامه ساکنین شهرک کاج واقع در بلوار ذوالفقاری کوچه دانش 3 کوی مطهری 6 نبش کوچه سوم درخصوص مشکل آبگرفتگی کوچه مذکور قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا بر اساس مطالعات جامع صورت گرفته اقدام مساعد صورت پذیرد.

5- نامه شماره 2025 مورخ 1400/9/24 اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای امیرحسین ماهیگیر عضو تیم ملی و از قهرمانان بنام رشته اسکی روی آب جهت آمادگی بیشتر برای مسابقات آسیایی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6- نامه جامعه نابینایان و کم بینایان استان مازندران درخصوص درخواست مساعدت جهت حمایت از مددجویان مازندرانی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7- نامه انجمن نویسندگان برتر ایران درخصوص درخواست مساعدت جهت حمایت این انجمن قرائت و مقرر گردید هماهنگی های لازم ایجاد تا نشستی با آقای حسینی برگزار گردد.

8- نامه آقای مهدی طلوتی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های انجام شده در مسابقات آسیایی بوکس که بعنوان مربی تیم ملی اعزام شده بودند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9- نامه هیئت وزنه برداری بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت اعزام آقای توفیق پوزش از قهرمانان رشته وزنه برداری شهر بابلسر به مسابقات قهرمانی جوانان جهان قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

10- نامه مدیر خیریه آبشار عاطفه ها نمایندگی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت کمک به نیازمندان تحت حمایت بنیاد خیریه قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

11- نامه شرکت تعاونی فیلمسازی راسخ فیلم درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تهیه فیلم”آقامون دلبره” قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

12- نامه شماره 13398/20/1400 مورخ 1400/11/19 شهرداری محترم درخصوص اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بابلسر موضوع ماده 84 قانون شهرداری ها قرائت و مقرر گردید جلسه ای با ریاست محترم حمل و نقل برگزار گردد.

13-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست نصب یک عدد بنر برای آقای سید حسن طبری بعنوان نماینده کونگ فو(گنگ توان) که در مسابقات قهرمانی کشور مقام اول را کسب نموده و در آینده عازم مسابقات آسیایی رشته مذکور می باشد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

14-نامه آقای حسینعلی باباجانی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه درمان ایشان که اخیرا چندین بار عمل جراحی کرده است قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 4153/20/1400 مورخ 1400/12/3 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 14098/20/1400 مورخ 1400/12/2 فی ما بین شهرداری و آقای حسین عبدولی مالک پلاک ثبتی 2071/1 واقع در بلوار شهید علیزاده مشتمل بر 4 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 14164/20/1400 مورخ 1400/12/3 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات امناء مسجد حضرت ابوالفضل(ع) باغ فلاحت جهت ساخت حسینیه برگزاری مراسم بی بی دو عالم حضرت زهرا(س) و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 110/000/000 ریال به این هیات مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 14159/20/1400 مورخ 1400/12/3شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به خانم صدیقه جعفری جهت تامین هزینه اسکان و درمان بیماری خاص ایشان   و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 200/000/000یال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 14154/20/1400 مورخ 1400/12/3شهرداری محترم درخصوص مساعدت به هیات انصار المهدی(عج) و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 30/000/000ریال به آن هیات مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 13448/20/1400 مورخ 1400/11/20شهرداری محترم درخصوص دو نسخه خط پروژه خیابان 20 متری شهید مدائنی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 13283/20/1400 مورخ 1400/11/17 شهرداری محترم درخصوص تمدید اجاره شش دانگ یک واحد مسکونی به پلاک ثبتی باقیمانده 3201/1 فرعی از یک اصلی واقع در بلوار شهید شریفی-شریفی 4 پلاک 113، طرف قرارداد خانم مهری مومنی به مدت یک سال که مقرر گردید ملک موضوع نامه به منظور ارائه خدمات فرهنگی  در اختیار خانم مشک آبادی قرار گیرد و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 121402 متمم بودجه سال جاری، نسبت به تمدید مکان فوق با مبلغ ودیعه 400/000/000 ریال و اجاره ماهانه 30/000/000 ریال اقدام نماید قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با ایشان جلسه ای برگزار گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *