صورتجلسه ( چهل و دوم ) مورخ 92/12/10

چهل و دومین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بابلسر در مورخه 92/12/10 روز شنبه در محل كار شورا با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسين‌زاده پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا … مجيد دستور كار جلسه قرائت و تصميمات بشرح ذيل اتخاذ گرديد

خلاصه مذاکرات:

1- نامه آقای کمال حاجی زاده مبنی بر درخواست رفع مشکل تفکیک ملک قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه شماره 21/33177 مورخ 92/12/10 شهرداری محترم منضم به صورتجلسه مورخ 92/12/06 درخصوص رفع سد معبر قرائت شد.

3- نامه شماره 13/29827 مورخ 92/12/08 شهرداری محترم درخصوص درخواست آسفالت و محوطه سازی حیاط مدرسه قرائت و مقرر شد بازدید بعمل آید.

4- نامه شماره 86/25/7402 مورخ 92/12/10 فرماندای محترم درخصوص دعوتنامه جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهر قرائت و مقرر گردید آقای حسین زاده در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

5- نامه شماره 86/25/7443 مورخ 92/12/10 فرمانداری محترم درخصوص دعوتنامه جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قرائت و مقرر گردید آقای         حسین زاده در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

6- نامه 1/26295 مورخ 92/12/08 شهرداری محترم به مدیرکل محترم بنادر و دریانوردی استان درخصوص درخواست رفع توقیف شناور بارچ لایروبی قرائت شد.


مصوبات:

1- نامه شماره 6/32896 مورخ 92/12/07 شهرداری محترم در خصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای روح اله تاری مالک پلاک ثبتی شماره 1/3588 واقع در خیابان امام (ره) شهید سالاریه نبش کوچه فرعی به مساحت عرصه 270 مترمربع مشتمل بر 5 بند ودرخواست متقاضی مبنی بر احداث 7 واحد مسکونی تعداد 4/90 واحد مازاد که نیاز به 137/20 مترمربع سرانه خدماتی می باشد که متقاضی مبلغ 216/988/000 ریال نقداً بحساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه درزمان صدور پروانه محاسبه وبه حساب شهرداری پرداخت نماید موافقت شد.

2- نامه شماره 6/32705 مورخ 92/12/08 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای محمد ولی زاده از محل ماده 17 پیشنهاد گردید مبلغ 2/000/000 ریال مساعدت شود.

3- نامه شماره 6/33254 مورخ 92/12/10 شهرداری محترم درخصوص حق الجلسه کمیسین ماده 5 وحق الجلسه کمیته فنی طی سال 92 جمعاً به مبلغ 300/000/000 ریال از محل ماده 5 ردیف 20510 موافقت شد.

4- نامه شماره 6/30850 مورخ 92/12/08 شهرداری مح


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *