صورتجلسه ( چهل و شش ) مورخه99/9/9

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 9/9/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات

1-نامه گردان امام حسین (ع) شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت خرید لباس و پوتین قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

2- نامه شماره99/20/13618 مورخ 8/9/99شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/13548 مورخ 5/9/99 فی ما بین شهرداری و آقای بهنام تیرگران مالک پلاک ثبتی 1/20526 و 1/20527 واقع در بلوار شهید کهن-کهن 10 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3- نامه شماره 99/20/13663 مورخ 99/9/9 شهرداری محترم درخصوص دو نسخه خط پروژه تقاطع بلوار بسیج و کوچه فرعی 8 متری منشعب از خیابان شهید بابایی که در مقیاس 1/500 و برابر طرح تفصیلی ترسیم گردیده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4- نامه شماره 99/20/13665 مورخ 8/9/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/13528 مورخ 99/9/5فی ما بین شهرداری و آقای حیدر عقیلی مالک پلاک عادی واقع در بلوار شهید علیزاده-پارکینگ هفتم مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

مصوبات جلسه: بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13513 مورخ5/9/99شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به ستاد یادواره شهدای مسجد مهدیه سادات محله به منظور برگزاری مراسم یادواره 21 شهید و اولین سالگرد خاکسپاری شهید مدافع حرم شهید علیرضا بریری به مبلغ 10/000/000 ریال از محل ردیف 150304 لایحه بودجه سال 99 قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13620 مورخ 99/8/9 شهرداری محترم درخصوص انصراف مالکین مجتمع اروپا به پلاک ثبتی 1/210و 1/211 واقع در میدان شهید مطهری متعلق به آقایان محمود پاشنا و حسین اروئی از تهاتر عوارضات متعلقه، بابت اضافه بنا پروژه مذکور و پرداخت بدهی به صورت نقد و اقساط براساس صورتجلسه کمیسیون ماده 77 شماره 99/20/13455 مورخ 4/9/99 قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13519 مورخ 5/9/99شهرداری محترم درخصوص انعقاد قرارداد و اجرای ارتینگ تیرهای برق فلزی در پارکینگ های ساحلی قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره99/2011439 مورخ 20/7/99 شهرداری محترم درخصوص اجرای تبصره 2 قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بصورت مشاوره ای و پاره وقت از خدمات مشاوره ای چهار نفر از کارشناسان و اساتید بازنشسته دانشگاه مازندران و سازمان امور مالیاتی آقایان سید حسین حسینی، حسینعلی باباجانی، احمد آغاسی و احمد رضایی در امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه شهرداری و شورای اسلامی شهر استفاده نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/1352 مورخ 5/9/99شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بابلسر به منظور تجهیز لوازم دفتر از قبیل کامپیوتر، دستگاه نمابر و دستگاه خنک کننده بمبلغ 50/000/000 ریال از محل ردیف هزینه ای 150304 لایحه بودجه سال 99 قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13518 مورخ 5/9/99 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به خانواده مرحوم علیرضا کلاگر جهت انجام هزینه کفن و دفن به همسر ایشان سلیمه فولادی به مبلغ پنجاه میلیون ریال از محل ماده 15 پرداخت گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره99/20/13516 مورخ5/9/99شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقایان امین بوداغی، محمد نبی رضایی و ایمان پور عزیز جهت حمایت از قهرمانان و مدال آوران قایقرانی در قالب هدایا و پرداخت های تشویقی به هرنفر بمبلغ پانزده میلیون ریال از محل ردیف هزینه ای 150304 لایحه بودجه سال 99 قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13517مورخ 5/9/99 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به قرارگاه جهادی امام حسن مجتبی(ع) شهرستان بابلسر به منظور ایجاد ایستگاه صلواتی جهت ارائه مشاوره پزشکی، توزیع ماسک، دستکش و محلول ضدعفونی کننده بمبلغ 50/000/000یال از محل ردیف بودجه 150304 لایحه سال 99 قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 99/20/11682 مورخ 24/7/99 شهرداری محترم درخصوص سه نسخه خط پروژه خیابان 22 متری شهید طالبی و 20 متری جنب هواشناسی برابر طرح تفصیلی و مصوبه کمیسیون ماده 5 ترسیم گردیده قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه کمیسیون مالی شورای اسلامی درخصوص پی نوشت نامه شماره 99/20/11456مورخ 20/7/99 شهرداری محترم مبنی بر انتخاب پیمانکار جهت رفع نواقص و اصلاح حسابهای گزارش حسابرسی سالهای 96 الی 98 با رعایت موازین قانونی از طریق مناقصه قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *