صورتجلسه ( چهل و هفت) مورخه 99/9/16

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 19/9/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات

1-حسب هماهنگی های قبلی جلسه ای در دفتر نماینده محترم شهرستان جناب آقای دکتر باقر زاده و اعضای محترم شورای اسلامی مورخ 14/9/99 برگزار گردید با توجه به تلاش های نماینده محترم مبنی بر اخذ مجوز بانک خون در شهرستان بابلسر و با عنایت به نیاز مبرم شهر به این مهم، مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا  نسبت به اجاره مکانی مناسب برای این امر با مدت زمان معین اقدام نماید.

2- نامه شماره 99/20/13838 مورخ 11/9/99 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 86/42/84518مورخ 8/9/99 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع صورتجلسه ایجاد پارک ساحلی بانوان در بابلسر قرائت گردید.

3-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تامین سیستم گرمایشی سالن ژیمناستیک قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست یک باب واحد مسکونی آپارتمانی برای سکونت فرمانده محترم نیروی انتظامی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا بصورت اجاره و یا رهن یک واحد مسکونی مساعدت فرمایند.

5-نامه قرارگاه خادم الشهدا شهرستان بابلسر و فریدونکنار درخصوص درخواست مساعدت جهت تهیه البسه قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد

6- نامه گردان امام حسین (ع) شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت خرید لباس و پوتین قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

7- نامه هیات امناء آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) بابلسر درخصوص درخواست نیروی خدماتی جهت انجام امورات زیباسازی و نظافتی قرائت و پس از بررسی  مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

8- نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص پیشنهاد وسایل ورزشی مناسب برای استفاده معلولین در پارک های شهر قرائت و مقرر گردید به مناسبت هفته معلولین در پارکهای شهر ست استاندارد ورزشی معلولین و جانبازان و مناسب سازی معابر جهت تردد آسان تر معلولین، توانخواهان و جانبازان جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9- نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص پیشنهاد نصب ست ورزشی ویژه معلولان و توانخواهان در سالن ستاد بحران شهرداری قرائت و مقرر گردید  با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

10-نامه شماره 99/20/37471 مورخ 10/9/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/13653 مورخ 8/9/99 فی ما بین شهرداری و آقای علی محمدیان امیری مالک پلاک ثبتی1/1691 واقع در بلوار طالقانی-روبروی پارک شورا قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا سرانه ی خدماتی محاسبه و اعمال گردد.

11- نامه شماره 99/20/13655مورخ 8/9/99شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/13529مورخ 5/9/99فی ما بین شهرداری و آقای حیدر عقیلی مالک پلاک عادی واقع در بلوار شهید علیزاده-پارکینگ هفتم مشتمل بر 6 بند قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اسناد مالکیت شش دانگ و همچنین کاربری به شورا ارسال گردد.

12-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تامین نیاز مالی به تیم فوتبال شهداء بابلسر قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت  با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

13-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت میزبانی مسابقات لیگ دسته یک والیبال کشور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

14- نامه شماره 99/20/13663 مورخ 9/9/99 شهرداری محترم درخصوص دو نسخه خط پروژه تقاطع بلوار بسیج و کوچه فرعی 8 متری منشعب از خیابان شهید بابایی که در مقیاس 1/500 و برابر طرح تفصیلی ترسیم گردیده قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا در صورت امکان از میزان تعریض کاسته و اصلاح و طرح به شورا ارسال گردد.

15-نامه آقای ابراهیم ولی زاده کلانتری درخصوص درخواست محل کسب جدید به ازای عقب نشینی و تعریض خیابان قرائت و باتوجه به اینکه دکه هایی که سابقاً در مسیر تعریض بوده مانند آقای کنطورچیان و آقای جوادی و …. پیشنهاد گردید دکه هایی که در مسیر نوار ساحلی احداث میگردد بعنوان معوض اقدام مقتضی معمول فرمایند.

مصوبات جلسه: بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13248مورخ 29/8/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/13058 مورخ 25/8/99 فی ما بین شهرداری و خانم فریبا رحمتی وکیل آقای مسگریان مالک پلاک ثبتی1/3675 واقع در خیابان شهید بهشتی-کوچه شهید جانبابایی مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

پیشنهاد گردید بمنظور رعایت فرم ضوابط و پروانه صادره از متقاضیان پروانه تعهد کتبی و محضری اخذ نمایند تا نسبت به پروانه صادره تخلفی صورت نپذیرد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13173 مورخ 27/8/99شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/12944 مورخ 22/8/99 فی ما بین شهرداری و خانم ها لیلا فضل اله نژاد و کلثوم میرشفیع نیا مالکین مشاعی قسمتی از پلاک ثبتی 1/2584اقع در خیابان پاسداران-انتهای کوچه دارایی مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

پیشنهاد گردید بمنظور رعایت فرم ضوابط و پروانه صادره از متقاضیان پروانه تعهد کتبی و محضری اخذ نمایند تا نسبت به پروانه صادره تخلفی صورت نپذیرد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13748مورخ 10/9/99 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/13654 مورخ 8/9/99فی ما بین شهرداری و آقای صابر ملاپور مالک پلاک ثبتی 1/10253واقع در خیابان شهرک ساحلی – کوچه ۱۰ متری مشتمل بر ۶ بند قرائت و موافقت گردید.

پیشنهاد گردید بمنظور رعایت فرم ضوابط و پروانه صادره از متقاضیان پروانه تعهد کتبی و محضری اخذ نمایند تا نسبت به پروانه صادره تخلفی صورت نپذیرد.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13631 مورخ 8/9/99 شهرداری محترم درخصوص واگذاری واحد تجاری پذیرایی معروف به قلعه واقع در حد فاصل پارکینگ ۵و۶، طی فرآیند تشریفات مزایده بصورت اجاره طبق ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با  هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13923مورخ 8/9/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/13548 مورخ 5/9/99 فی ما بین شهرداری و آقای بهنام تیرگریان مالک پلاک ثبتی 1/20527 و 1/20526 واقع در بلوار شهید کهن-کهن 10 مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13923 مورخ 15/9/99 شهرداری محترم درخصوص فروش ماسه بادی بمنظور مدیریت مصالح دپو شده و همچنین کسب درآمد از این محل مابازاء  هر کامیون ماسه بمبلغ3/005/000 ریال از متقاضیان دریافت نماید، قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *