صورتجلسه ( چهل و پنجم ) مورخه 99/9/2

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/9/2با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 99/20/13248 مورخ 29/8/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/13085 مورخ 25/8/99 

 فی ما بین شهرداری و خانم فریبا رحمتی وکیل آقای مسگریان مالک پلاک ثبتی 1/3675 واقع در خیابان شهید بهشتی-کوچه شهید جانبابایی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2-نامه آقای محمدرضا نوروزی و حامد امینی درخصوص درخواست بخشودگی اجاره بها سال 99 پیست اسکیت پارک شورا قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه شماره99/20/13251 مورخ 28/8/99شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/13063 مورخ 25/8/99 فی ما بین شهرداری و آقای مبین مودتی واقع در خیابان محمدزاده-محمدزاده 16 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه شماره 99/20/13252 مورخ 29/8/99. شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره99/20/13063 مورخ 25/8/99 فی ما بین شهرداری و آقای حمیدرضا تابان مالک پلاک ثبتی 7974/3139/1 واقع در خیابان پاسداران-جنب اداره ثبت مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5-نامه شماره 99/20/13173مورخ 27/8/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/12944 مورخ 22/8/99فی ما بین شهرداری و خانم ها لیلا فضل اله نژاد و کلثوم میرشفیع نیا مالکین مشاعی قسمتی از پلاک ثبتی 1/2584 واقع در خیابان پاسداران-انتهای کوچه دارایی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص نامه ریاست دفتر نمایندگی نظام مهندسی بابلسر مبنی بر مدیریت فاضلاب واحدهای مسکونی و مشکلات عدیده زیست محیطی پیشنهاد ایشان مبنی بر اینکه قبل از صدور پروانه سیستم و روش جمع آوری فاضلاب خانگی مورد تایید اداره محیط زیست قرار گیرد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص پیشنهاد افزایش متراژ راه پله و آسانسور در مجتمع های مسکونی از 15 متر به 35 متر مربع قرائت و مقرر گردید جهت بررسی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

 8-نامه شماره 99/20/12441 مورخ 12/8/99 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره /1218399/20 مورخ 6/8/99 فی ما بین شهرداری و خانم سیده فاطمه مسلمی مالک پلاک ثبتی 1/25801 واقع در بلوار شریفی مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی بدلیل عدم ضرورت بازگشایی در این زمان مخالفت گردید.

9نامه خانم عذرا پرفروغ مالک ملک واقع در خیابان شهید طالبی پلاک 66 درخصوص مشکلات زمینی که ما به عوض عقب نشینی از طرف شهرداری به ایشان واگذار گردیده است در کمیسیون عمران و توسعه شهری قرائت و پس از بررسی با توجه به اینکه ملک معوض دارای مشکلات حقوقی می باشد و انتقال سند بنام خانم پرفروغ ممکن نمی باشد و با توجه به اینکه از 200 متر باقیمانده هم مقداری کسر می شود، عملا توافق قبلی معتبر نبوده، پیشنهاد میگردد ملک دیگری به عنوان معوض داده شود.

10- اداره شیلات شهرستان بابلسر درخصوص درخواست کتبی تعدادی از مالکان شناورهای صیادی کلیکا جهت لایروبی محل اجرای پل چهارم قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدام مساعد صورت پذیرد.

11-نامه آقای بهداد سلیمی درخصوص اعلام آمادگی جهت توافق با شهرداری درمورد ملک ایشان جنب شازده رودخانه قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، تا موضوع با رعایت طرح تفضیلی در کمیسیون توافقات مطرح گردد.

12-نامه هیئت امنای مسجدالرضا (ع) درخصوص معضل زیست محیطی ناشی از عدم لایروبی رودخانه حدفاصل مسجدالرضا (ع) خیابان شهید طالبی بسمت سه راهی خیابان شهید قاسم زاده قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

13- نامه خانم منور بابائیان درخصوص درخواست تعریض خیابان و احداث میدان در ملک ایشان باتوجه به طرح تفضیلی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.(رعایت طرح تفضیلی و طرح های بالادستی الزامیست)

14- نامه ساکنین کوی عابدی درخصوص درخواست حذف طرح تفضیلی کوچه شریفی 23، کوی عابدی به کوچه شریفی 29 قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، تا نقشه محل وضع موجود و طرح تفضیلی جهت بررسی به شورا ارسال گردد.

15- نامه آقای ایمان پورعزیز درخصوص درخواست تاسیس باشگاه خصوصی واقع در منطقه همت آباد قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، تا ابتدا طرح رودخانه توسط شهرداری به شورا ارسال سپس بررسی گردد.

16- نامه آقای نبی رضایی درخصوص درخواست تاسیس باشگاه خصوصی واقع در منطقه همت آباد قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، تا ابتدا طرح رودخانه توسط شهرداری به شورا ارسال سپس بررسی گردد.

17- نامه مجتمع مسکونی پرستو بابلسر درخصوص درخواست جلوگیری از انبار کردن نخاله ساختمانی و سوزاندن زباله توسط اراذل و اوباش در زمینهای اطراف مجتمع مذکور قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

18-نامه اهالی خیابان شهید شریفی 11 کوچه شهید محمدصادق ملا آقایی درخصوص درخواست زیر سازی و آسفالت کوچه مذکور قرائت و پس از بررسی مقرر گردید                 با شهرداری محترم مکاتبه، تا بررسی فنی و نقشه برداری لازم صورت، سپس طرح جمع آوری آبهای سطحی مشخص شود.(قبل از اجرا به اطلاع اهالی برسد)

19-نامه اهالی خیابان آستانه 24 درخصوص درخواست عدم تغییر و ابقاء کوچه مذکور نسبت به اجرای طرح تفصیلی قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، تا موضوع براساس طرح تفصیلی بررسی گردد.

20- نامه شورای اسلامی شهرستان درخصوص درخواست واریز مبلغ 2% شورای فرادست سالهای 98 و 99 قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

21- نامه شماره 8625992064 مورخ 3/8/99فرمانداری درخصوص کمیته انطباق صورتجلسه شماره 39 مورخ 22/7/99 قرائت و جهت بررسی بند 2 صورتجلسه مذکور (در مورد تفریغ بودجه سال 1398 سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بابلسر) قرائت و جهت بررسی به مشاورین مالی ارجاع و سپس گزارش تفریغ بودجه حمل و نقل به کمیته انطباق ارسال گردد.

22-نامه اهالی خیابان شریعتی 8 خیابان عبدالحسینی درخصوص اعتراض به خسارت ناشی از گودبرداری غیر اصولی ساختمان در دست احداث بانک پاسارگاد قرائت               و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.(رعایت مقررات ملی ساختمان و اصول معماری و شهرسازی الزامیست)

23-نامه آقای سید محمود میرقنبریان درخصوص مطالبه هزینه ساخت یک باب کیوسک فلزی مطبوعاتی که در سال 1385 جمع آوری و به شخص دیگری واگذار گردیده است قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13383 مورخ 2/9/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/18530مورخ 4/12/98 فی ما بین شهرداری و آقای علی قاسمی مالک پلاک ثبتی 1/8886 واقع در خیابان نخست وزیری مشتمل بر 5 بند قرائت و موافقت می گردد.

پیشنهاد گردید بمنظور رعایت فرم ضوابط و پروانه صادره از متقاضیان پروانه تعهد کتبی و محضری اخذ نمایند تا نسبت به پروانه صادره تخلفی صورت نپذیرد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12851 مورخ20/8/99 شهرداری محترم درخصوص پیشنهاد افزایش نرخ کرایه تاکسی در سطح شهر بابلسر قرائت و مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد. 

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13385 مورخ 2/9/99 شهرداری محترم درخصوص مساعدت به دفتر حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و ساخت نمایشگاه دائمی در اداره ارشاد اسلامی شهرستان بابلسر بمبلغ 200/000/000 ریال از محل ردیف 150208 بودجه جاری قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/2013358 مورخ 2/9/99 شهرداری محترم درخصوص مساعدت به موسسه فرهنگی آفتاب حقیقت جهت چاپ کتابچه داستانی مختص رده سنی کودکان در راستای آموزش فرهنگ شهرنشینی به تعداد 1000 جلد کتاب داستان من شهرم را دوست دارم بمبلغ 80/000/000 ریال از محل ردیف 150207 بودجه جاری قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/2013387 مورخ 2/9/99 شهرداری محترم درخصوص مساعدت به هیئت ورزشی قایقرانی جهت برگزاری اردوی تیم ملی برای اعزام به مسابقات سهمیه المپیک بمبلغ 50/000/000 ریال از محل ردیف 150208 بودجه جاری قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13320 مورخ 1/9/99 شهرداری محترم درخصوص نیاز خانه کشتی به سالن بدنسازی پس از بررسی به عمل آمده نیاز به هزینه تقریبی 10/000/000/000 ریال (ده میلیارد ریال)می باشد که به میزان 1/000/000/000 ریال (یک میلیارد ریال) در ردیف بودجه 6060307 پیش بینی گردیده است و مابقی می بایست در اولین متمم پایدار گردد قرائت و ضمن موافقت با مبلغ 1/000/000/000 ریال مقرر گردید برای پرداخت مابقی مبلغ در جلسات آتی شورا مجدداً اتخاذ تصمیم گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره99/20/11190 مورخ 16/7/99 شهرداری محترم درخصوص اجرای بند 8 ماده 55 قانون شهرداریها ارسال یک نسخه متمم و اصلاح بودجه پیشنهادی شماره یک سال جاری بالغ بر 1/300/000/000 هزار ریال معادل یکصد و سی میلیارد تومان شامل 1/169/900/000 هزار ریال درآمد پیشنهادی و 100/100/000 هزار ریال ناشی از منابع پیشنهادی حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و 30/000/000 هزار ریال ناشی از منابع پیشنهادی حاصل از واگذاری دارایی های مالی و همچنین مصارف شهرداری مجموعاً معادل رقم صدرالاشاره قرائت و مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12557 مورخ 15/8/99 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12443 مورخ 12/8/99 فی ما بین شهرداری و خانم فریبا رحمتی وکیل آقای نظیفی مالک متصرفی واقع در خیابان امامزاده مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها با قیمت کارشناسی موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

پیشنهاد گردید بمنظور رعایت فرم ضوابط و پروانه صادره از متقاضیان پروانه تعهد کتبی و محضری اخذ نمایند تا نسبت به پروانه صادره تخلفی صورت نپذیرد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12702 مورخ 18/8/99 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12603 مورخ 17/8/99 فی ما بین شهرداری و آقای سید عباس عسکری وکیل خانم مهناز شیبرم مالک پلاک ثبتی 1/9395 واقع در بلوار دانشگاه-شهرک مخابرات مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی با توجه به معابر با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

پیشنهاد گردید بمنظور رعایت فرم ضوابط و پروانه صادره از متقاضیان پروانه تعهد کتبی و محضری اخذ نمایند تا نسبت به پروانه صادره تخلفی صورت نپذیرد.

 

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12560 مورخ 15/8/99 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12442 مورخ 12/8/99 فی ما بین شهرداری و آقای ایمان دریابک وکیل آقای اسماعیل کامیابی مالک پلاک ثبتی 1/27252/25274 واقع در خیابان شهید چمران-خیابان شهید طالعی مشتمل بر 6 بند قرائت و بصورت تک واحدی با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 با 6 طبقه موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12597 مورخ17/8/99 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12561 مورخ 15/8/99فی ما بین شهرداری و آقای آرش سرایی مقدم و سید محمد حسینی مالک پلاک ثبتی1/4254/5747 واقع در خیابان ولیعصر مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و تایید نقشه و در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

پیشنهاد گردید بمنظور رعایت فرم ضوابط و پروانه صادره از متقاضیان پروانه تعهد کتبی و محضری اخذ نمایند تا نسبت به پروانه صادره تخلفی صورت نپذیرد.

 

بند 12-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12593 مورخ17/8/99 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12562 مورخ 99/8/15 فی ما بین شهرداری و آقای سید صمد قریشی مالک پلاک ثبتی 1/2329 واقع در خیابان شریعتی-کوچه شهید احمدی مشتمل بر 6 بند قرائت و و بصورت تک واحدی با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

پیشنهاد گردید بمنظور رعایت فرم ضوابط و پروانه صادره از متقاضیان پروانه تعهد کتبی و محضری اخذ نمایند تا نسبت به پروانه صادره تخلفی صورت نپذیرد.

بند 13-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12593 مورخ 99/8/17شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12558 مورخ 15/8/99 فی ما بین شهرداری و آقای حمید رضا صباغی مالک پلاک ثبتی 1/2784 واقع در خیابان طالبی-طالبی 20 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی با توجه به معابر موجود و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

پیشنهاد گردید بمنظور رعایت فرم ضوابط و پروانه صادره از متقاضیان پروانه تعهد کتبی و محضری اخذ نمایند تا نسبت به پروانه صادره تخلفی صورت نپذیرد.

 

بند 14-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12704 مورخ 18/8/99 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12608 مورخ 17/8/99 فی ما بین شهرداری و ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت توسعه آینده پارس مالک پلاک ثبتی 1/1694 و 1/1692 واقع در بلوار طالقانی-کوی سنبل مشتمل بر 6 بند قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا قیمت کارشناسی قدر السهم به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

پیشنهاد گردید بمنظور رعایت فرم ضوابط و پروانه صادره از متقاضیان پروانه تعهد کتبی و محضری اخذ نمایند تا نسبت به پروانه صادره تخلفی صورت نپذیرد.

بند 15-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12815 مورخ 20/8/99 شهرداری محترم درخصوص درخواست خانم آزیتا خمامی زاده مالک پلاک ثبتی شماره 1/2304/5179 بمساحت 406 متر مربع واقع در خیابان ولیعصر 30 که برابر با طرح تفصیلی دارای کاربری زارعی می باشد، مالک درخواست تغییر کاربری به مسکونی با عنایت به بند 29 مصوبه مورخ9/8/90 کمیسیون ماده 5 برای زمین های زیر 500 متر مربع با پرداخت حق السهم شهرداری را دارد قرائت و پس از بررسی با رعایت قوانین مربوطه و آیین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *