صورتجلسه ( چهل و چهارم ) مورخه 99/8/27

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/8/27 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری اردوی تیم ملی قایقرانی در محل رودخانه بابلرود قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه شماره 99/20/12984 مورخ 99/8/24 شهرداری محترم درخصوص پاسخ به نامه شماره 1367 مورخ 99/8/21 مبنی بر اجرای پروژه پیاده راه خیابان شهید رجایی و با توجه به اینکه این پروژه مصوبه میراث فرهنگی و گردشگری را دارد و در بودجه سال 98 در ردیف 303024 ذکر گردیده و فرآیند مناقصه انجام شده و شرکت برنده اقدام به خرید مصالح کرده و همچنین با توجه به اینکه زمان اجرای پروژه مشخص نبوده، پیش بینی بودجه سال 99 بمبلغ 11/000/000/000 ریال بودجه که بلافاصله پس از آغاز پروژه در اولین متمم پایدار گردیده قرائت و مقرر گردید تا قبل از اجرای پروژه جلسه ای با شهردار محترم برگزار تا تمامی موارد از جمله مدت زمان و نحوه اجرا قرارداد طرح مورد بررسی قرار گیرد.


  • مصوبات جلسه

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12883 مورخ 99/8/21 شهرداری محترم در خصوص صورتجلسه شماره 99/20/12876 مورخ 99/8/21 فی ما بین شهرداری و آقای سید محسن هاشمی وکیل آقای مصطفی نافعی مالک پلاک ثبتی 4/1/11/2703 واقع در بلوار دانشگاه-شهرک مخابرات مشتمل بر 6 بند قرائت و درصورت تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

پیشنهاد گردید بمنظور رعایت فرم ضوابط و پروانه صادره از متقاضیان پروانه تعهد کتبی و محضری اخذ نمایند تا نسبت به پروانه صادره تخلفی صورت نپذیرد.

∗این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *