صورتجلسه ( چهل و دوم ) مورخه 99/8/18

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/8/18 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای هوشیار خسروی و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 99/20/12187 مورخ 99/8/6 شهرداری محترم درخصوص معرفی آقای محمد عزیزی بعنوان نماینده شرکت لوتوس مارون(پیمانکار پروژه) جهت انجام امورات اداری علمیات اجرایی سنگ فرش خیابان شهید رجایی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2-نامه شماره 99/20/12441 مورخ 99/8/12 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12183 مورخ 99/8/6 فی ما بین شهرداری و خانم سیده فاطمه مسلمی مالک پلاک ثبتی 1/25801 واقع در بلوار شریفی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه شماره 99/20/12557 مورخ 99/8/15 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12443 مورخ 99/8/12 فی ما بین شهرداری و خانم فریبا رحمتی وکیل آقای نظیفی مالک متصرفی واقع در خیابان امامزاده مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه شماره 99/20/12560 مورخ 99/8/15 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12442 مورخ 99/8/12 فی ما بین شهرداری و آقای ایمان دریابک وکیل آقای اسماعیل کامیابی مالک پلاک ثبتی 1/25272/25274 واقع در خیابان شهید چمران-خیابان شهید طالعی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5-نامه شماره 99/20/12593 مورخ 99/8/17 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12558 مورخ 99/8/15 فی ما بین شهرداری و آقای حمید رضا صباغی مالک پلاک ثبتی 1/2784 واقع در خیابان طالبی-طالبی 20 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه شماره 99/20/12597 مورخ 99/8/17 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12561 مورخ 99/8/15 فی ما بین شهرداری و آقای آرش سرایی مقدم و سید محمد حسینی مالک پلاک ثبتی 1/4254/5747 واقع در خیابان ولیعصر مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7-نامه شماره 99/20/12598 مورخ 99/8/17 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12562 مورخ 99/8/15 فی ما بین شهرداری و آقای سید صمد قریشی مالک پلاک ثبتی 1/2329 واقع در خیابان شریعتی-کوچه شهید احمدی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

8-نامه شماره 99/20/12702 مورخ 99/8/18 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12603 مورخ 99/8/17 فی ما بین شهرداری و آقای سید عباس عسکری وکیل خانم مهناز شیبرم مالک پلاک ثبتی 1/9395 واقع در بلوار دانشگاه-شهرک مخابرات مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

9-نامه شماره 99/20/12704 مورخ 99/8/18 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12608 مورخ 99/8/17 فی ما بین شهرداری و ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت توسعه آینده پارس مالک پلاک ثبتی 1/1694 و 1/1692 واقع در بلوار طالقانی-کوی سنبل مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

10-نامه شورایاری محله باغ فلاحت درخصوص درخواست مساعدت جهت پرداخت هزینه رنگ آمیزی سایه بان های نمای ورودی مسجد ولیعصر(عج) قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

11-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر درخصوص پیشنهاد نصب بنر برای هنرمند جوان جناب آقای صالح جعفری که موفق به کسب رتبه نخست تک نوازی کمانچه در چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان گردیده است قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

12-نامه آقای عباس نیا مسئول هیئت قایقرانی معلولین و جانبازان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست یک واحد کانکس و مناسب سازی دهانه رودخانه بابلسر ساحل سنگچین و تجهیزات اولیه دفتر هیئت قایقرانی معلولین و جانبازان، جهت بهره برداری توانخواهان فعال در ورزش های آبی و پدل برد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

13-نامه کانون تبلیغاتی رافع درخصوص درخواست تمدید 4 ماهه قرارداد شماره 2669 مورخ 84/12/27 با موضوع ساخت و نصب و بهره برداری از یک عدد پل عابر پیاده روبروی ترمینال قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

14-نامه مسئول مرکز نیکوکاری بقیه الله مسجد ولیعصر(عج) خیابان امام(ره) بابلسر درخصوص درخواست یک دستگاه سه کاره(پرینتر، کپی، فاکس تلفن دار) جهت انجام امور اداری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

15-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر درخصوص درخواست ارائه اقدامات انجام شده توسط شهرداری درمورد پرونده آقای بزرگیان قرائت و جهت بررسی به آقای رمضان نژاد ارجاع گردید.

16-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر درخصوص درخواست پیگیری جبران ضرر و زیان شهرداری درمورد شکستگی های کفپوش چوب پلاست پل کابلی بابلسر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

17-با توجه به گزارشات رسیده مبنی بر قطع درختان در خیابان ولیعصر-ولیعصر 30 در قطعه زمینی معروف به چناران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، تا نسبت به بررسی موضوع اقدام مقتضی معمول و از نتیجه، شورا را مطلع فرمایند.


  • مصوبات جلسه

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12511 مورخ 99/8/14 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/12322 مورخ 99/8/10 فی ما بین شهرداری و آقای حبیب مطلبی متصرف پلاک عادی واقع در خیابان امام-محله شهید رزقی-بعد از مسجد مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

پیشنهاد گردید بمنظور رعایت فرم ضوابط و پروانه صادره از متقاضیان پروانه تعهد کتبی و محضری اخذ نمایند تا نسبت به پروانه صادره تخلفی صورت نپذیرد.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/10515 مورخ 99/7/2 شهرداری محترم درخصوص اهمیت آمادگی جسمانی و روانی نیروهای سازمان آتش نشانی، و اینکه شهرداری در نظر دارد قرارداد با آقای رضا شاطری بعنوان مربی جهت تمرین و آموزش نیروهای مذکور به تعداد تقریبی 47 نفر با برآورد هزینه ماهیانه به مبلغ 25/000/000 ریال به مدت یک سال در سالن ورزشی شهید برزو آقایی (باشگاه زمان سلامتی) تمدید نماید که هزینه مربوطه از محل ردیف 160212 بودجه سال 99 پرداخت گردد قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *