صورتجلسه چهل و یکم 1400/11/19

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ1400/11/19 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه درخصوص نرخ پیشنهادی کرایه تاکسی برای سال 1401                                                                              2- لایحه درخصوص تعرفه جدید نرخ خدمات سال 1401 سازمان مدیریت حمل و نقل

3- لایحه درخصوص اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بابلسر                                                                  4- لایحه درخصوص تمدید اجاره شش دانگ یک واحد مسکونی

5- لایحه درخصوص واقع در بلوار شهید شریفی-شریفی 4 پلاک 113                                                                          14- لایحه درخصوص تامین هزینه ای حفظ و نگهداری یادمان شهدا

6- لایحه درخصوص بودجه سال 1401 شهرداری بابلسر بالغ بر 3/000/000/000هزار میلیارد ریال                                      7- لایحه درخصوص مشارکت با سپاه پاسداران به منظور برگزاری جشن

8- لایحه درخصوص مساعدت جهت پرداخت حق الزحمه بسیجیان تحت عنوان امران به معروف و ناهیان منکر                           9- لایحه درخصوص واگذاری ورودی پارکینگ های 9 گانه به منظور اجرای طرح پارکبان

10- لایحه درخصوص بر خرید مازاد معبر بمساحت 5/12 متر مربع واقع در خیابان شریعتی-خیابان امدادی                            11 -لایحه درخصوص قرارداد با آقای شاطری بعنوان مربی جهت آموزش کارکنان آتشنشانی

12- لایحه درخصوص اخذ مجوز جهت برگزاری تشریفات مزایده برای واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی و اجاره یک واحد تجاری  15-لایحه درخصوص واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در محدوده کانکس نیروی انتظامی

13- لایحه درخصوص واگذاری یک واحد کیوسک مطبوعات واقع در بلوار دانشگاه، روبروی درب غربی، پیاده روی جنب خوابگاه     16- لایحه درخصوص اهمیت و لزوم صدور پروانه ساختمان برای ساختمان جدید شهرداری

17- لایحه درخصوص آقای غلامرضا عطایی مالک پلاک ثبتی 9570/8427/1 واقع در شهرک ساحلی-پشت مجتمع ساحل

خلاصه مذاکرات

1-مقرر گردید با شهرداری محترم درخصوص بکارگیری ماشین آلات سبک و سنگین که در صورتیکه

متعلق به پرسنل و خانواده نیروی تحت شهرداری(حتی نیروهای حجمی) که برابر قانون ممنوع می باشد مکاتبه گردد.

2-مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا از بکارگیری نیروهای حجمی در پست مسئولیت با سابقه کار کمتر از ده سال جلوگیری بعمل آید و هرگونه عواقب ناشی از بکارگیری غیرقانونی بعهده شخص شهردار می باشد.

3-نامه کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی درخصوص تجلیل از پاکبانان خدوم شهرداری و خانواده محترمشان بمناسبت ولادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) قرائت  و پس از اخذ مجوز از ستاد پیشگیری کرونا موافقت می گردد.

4-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست 20 کامیون خاک(گل) و همچنین گریدر و غلطک جهت آماده سازی زمین فوتبال و پیست دو و میدانی قرائت و مقرر گردید باشهرداری محترم مکاتبه گردد.

5- نامه هیئت امنای مسجد حضرت ابوالفضل(ع) مرشتی های مقیم بابلسر درخصوص درخواست مجوز مبنی بر اخذ کمک های مالی از بازاریان بازار هفتگی پنجشنبه بازار جهت مساعدت به مسجد مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6-نامه شرکت تعاونی فیلمسازی راسخ فیلم درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تهیه فیلم”آقامون دلبره” قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

7-نامه شماره 13281/20/1400 مورخ 1400/11/17 شهرداری محترم درخصوص نرخ پیشنهادی کرایه تاکسی برای سال 1401 بر مبنای حداکثر 3 نفر در مورد افراد بالای  6 سال در مسیرهای تعیین شده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و نماینده سازمان حمل و نقل ارجاع گردید.

8- نامه شماره 13285/20/1400 مورخ 1400/11/17 شهرداری محترم درخصوص تعرفه جدید نرخ خدمات سال 1401 سازمان مدیریت حمل و نقل قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

9-نامه شماره 13398/20/1400 مورخ 1400/11/19 شهرداری محترم درخصوص اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بابلسر موضوع ماده 84 قانون شهرداری ها قرائت و جهت بررسی و تهیه گزارش به آقای احمدپور ارجاع گردید.

10- نامه شماره 13283/20/1400 مورخ 1400/11/17 شهرداری محترم درخصوص تمدید اجاره شش دانگ یک واحد مسکونی به پلاک ثبتی باقیمانده 3201/1 فرعی از یک اصلی واقع در بلوار شهید شریفی-شریفی 4 پلاک 113، طرف قرارداد خانم مهری مومنی به مدت یک سال که مقرر گردید ملک موضوع نامه به منظور ارائه خدمات فرهنگی در اختیار خانم مشک آبادی قرار گیرد و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 121402 متمم بودجه سال جاری، نسبت به تمدید مکان فوق با مبلغ ودیعه 400/000/000 ریال و اجاره ماهانه 30/000/000 ریال اقدام نماید قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 12569/20/1400 مورخ 1400/10/30 شهرداری محترم درخصوص اجرای بند 8 ماده 55 و ماده 67 قانون شهرداریها به پیوست 3 نسخه بودجه سال 1401 شهرداری بابلسر بالغ بر 3/000/000/000 هزار میلیارد ریال(سیصد میلیارد تومان) می باشد قرائت و بعلت عدم ارسال دفترچه بودجه تا تاریخ1400/11/19مخالفت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی مخالف، مخالفت گردید.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 13042/20/1400 مورخ 1400/11/12شهرداری محترم درخصوص فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و اینکه شهرداری در نظر دارد جهت مشارکت با سپاه پاسداران ناحیه مقاومت شهرستان بابلسر به منظور برگزاری جشن باشکوه که از صدا و سیمای مرکز استان مازندران به صورت مستقیم پخش می گردد به مبلغ200/000/000ریال از محل ردیف هزینه ای شماره 120702 متمم بودجه سال جاری هزینه نماید قرائت و با مبلغ 30/000/000 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 12781/20/1400 مورخ 1400/11/5 شهرداری محترم درخصوص پرداخت حق الزحمه بسیجیان تحت عنوان امران به معروف و ناهیان منکر که در ساحل بابلسر  از تاریخ1400/4/10لغایت 1400/7/2خدمت نموده اند و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف ماده 15 متمم بودجه سال جاری مازاد به اعتبارات مصوب مبلغ 2/000/000/000ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و با مبلغ 300/000/000 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 13409/20/1400 مورخ1400/11/19 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به واگذاری ورودی پارکینگ های 9 گانه به منظور اجرای طرح پارکبان جهت استقرار وسائط نقلیه سبک و سنگین از طریق فرآیند تشریفات مزایده از تاریخ 1/1/1401 به مدت 20 روز اقدام نماید قرائت و ضمن مخالفت، پیشنهاد گردید شهرداری محترم مجری طرح فوق باشد.

این ماده واحده با هفت رأی مخالف، مخالفت گردید.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 13280/20/1400 مورخ 1400/11/17شهرداری محترم درخصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 8905/1 واقع در خیابان شریعتی-خیابان امدادی مبنی بر خرید مازاد معبر بمساحت 5/12 متر مربع و اینکه شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری قصد واگذاری مساحت فوق را با قیمت کارشناسی روز را دارد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 13286/20/1400 مورخ 1400/11/17 شهرداری محترم درخصوص اهمیت آمادگی جسمانی و روانی نیروهای آتش نشانی و اینکه در نظر است قراردادی با آقای رضا شاطری، مربی متخصص در این رشته، جهت آموزش و تقویت آمادگی جسمانی کارکنان آتشنشان، از محل ردیف اعتباری هزینه های ورزشی کارکنان-160212 با برآورد هزینه تقریبی 360/000/000ریال به مدت یک سال منعقد نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 13289/20/1400 مورخ 1400/11/17 شهرداری محترم درخصوص اخذ مجوز به منظور برگزاری تشریفات مزایده جهت واگذاری بصورت اجاره تابلوهای تبلیغاتی و اجاره یک واحد تجاری به شرح ذیل این نامه با عنایت به اینکه از طرف آن شورای محترم تاکنون مجوزی در این زمینه صادر نگردیده و جهت ساماندهی و نظم بخشیدن به موارد مطروحه قرائت و با بند هفت این لایحه مورد موافقت قرار گرفت و مابقی پس از بررسی های لازم اتخاذ تصمیم می گردد.

7)واگذاری به صورت اجاره یک واحد تجاری پذیرایی معروف به قلعه واقع در حدفاصل پارکینگ 5 و 6 صرفاً جهت فعالیت بوفه و رستوران به مدت یک سال)

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 13287/20/1400 مورخ1400/11/17 شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به واگذاری یک واحد کیوسک مطبوعات به ابعاد 5/1×2 متر مربع واقع در بلوار دانشگاه، روبروی درب غربی، پیاده روی جنب خوابگاه در قالب انجام فرآیند تشریفات مزایده بصورت اجاره اقدام نماید قرائت و براساس نامه شماره 1521/1400/8625 مورخ 1400/9/30 کمیته انطباق فرمانداری محترم مبنی بر هر گونه واگذاری دکه و کیوسک به استناد ماده 55 قانون شهرداریها ممنوع می باشد مورد مخالفت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی مخالف، مخالفت گردید.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 13282/20/1400 مورخ 1400/11/17 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 42665/00/22025 مورخ 1400/10/13 بنیاد شهید امور ایثارگران شهرستان بابلسر مبنی بر واگذاری گلزار شهدا امامزاده ابراهیم(ع) و اینکه شهرداری در نظر دارد جهت تامین هزینه ای حفظ و نگهداری یادمان شهدا از محل ردیف اعتباری 2020101 بودجه 1400 و 401 اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 13348/20/1400 مورخ1400/11/18 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 14003552 مورخ 1400/10/19 فرماندهی محترم انتظامی شهرستان بابلسر مبنی بر واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در محدوده کانکس نیروی انتظامی به آدرس های 1-چهاراه شریعتی کانکس نیروی انتظامی چهار وجهی 2-پل شازده رودخانه کانکس نیروی چهار وجهی 3-میدان بسیج جنب فرمانداری ایستگاه شش وجهی 4-میدان بسیج تابلوی روان بالا کانکس راهنمایی و رانندگی به نمایندگی محترم مدیریت خدمات و منابع بنیاد تعاون ناجا در استان مازندران و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد بند 6 ماده 55 قانون شهرداریها، بهره برداری از تابلوهای فوق را در اختیار بنیاد تعاون ناجا مشروط بر حفظ مالکیت شهرداری قرار دهد قرائت و با رعایت موارد مالی ماده 19 با یک سال و با هشدارهای پلیس موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 8941/20/1400 مورخ1400/8/11 شهرداری محترم درخصوص اهمیت و لزوم صدور پروانه ساختمان برای پلاک ثبتی شماره 25293/1441/1 واقع در خیابان امام(ره)، ساختمان جدید شهرداری و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای 5030101 با عنوان پروژه احداث ساختمان شهرداری در بودجه سال جاری مبلغ 025/867/083/50 ریال به استناد برگه محاسبه درآمد، مازاد بر اعتبارات مصوب این ردیف، هزینه نماید تا در اولین متمم بودجه، هزینه مذکور پایدار گردد قرائت        و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 12-ماده واحده

نامه شماره 13395/20/1400 مورخ 1400/11/19شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 13343/20/1400 مورخ 1400/11/18 فی ما بین شهرداری و آقای غلامرضا عطایی مالک پلاک ثبتی 9570/8427/1 واقع در شهرک ساحلی-پشت مجتمع ساحل مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تامین پارکینگ و تاییدیه کمیته فنی و طرح  در کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *