صورتجلسه یازدهم 1401/2/20

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/2/20با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به مجموعه فرهنگی تربیتی دختران بهشت                                 3- لایحه شهرداری درخصوص دریافتی ماهیانه آقای حسن تقی پور امام جماعت شهرداری بابلسر

2- لایحه شهرداری درخصوص معرفی نماینده از سوی شورای اسلامی به کمیسیون فضای سبز شهرداری        4- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری به صورت اجاره قسمتی از پارک شهرداری واقع در انتهای بلوار طالقانی

5- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری(فروش) دو دستگاه از ماشین آلات فرسوده شهرداری (گریدر و لودر)   5- لایحه شهرداری درخصوص اجاره یک واحد کانکس(کافه) به صورت سیار به ابعاد 3×3 و ارتفاع 2 متر

خلاصه مذاکرات

1-نامه ستاد نماز جمعه بابلسر درخصوص درخواست تخصیص 3 عدد تابلو تبلیغاتی نصب در شهر و در اختیار قرار گرفتن در این ستاد تا قسمتی از هزینه های جاری تامین گردد قرائت و با چهار رای مخالفت گردید.

2-مقرر گردید درخصوص مرمت ساختمان(سابق شهربانی) با توجه به اینکه بنای مذکور ثبت میراث فرهنگی می باشد به مدت چندین سال به صورت متروکه رها شده بوده و متاسفانه سیمای بصری شهر را مخدوش نموده موجب نارضایتی شهروندان و گردشگران را فراهم آورده است لذا به منظور زیبا سازی منظر شهری و ترمیم و رنگ آمیزی بنای یادشده مطابق ضوابط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ماده 110 قانون شهرداریها اقدام و به انضمام هزینه بالاسری به استناد رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و صدور اجرای ثبت نسبت به وصول مطالبات خود، با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

3-نامه ساکنین خیابان شریعتی-شریعتی 22(کتی بن) درخصوص درخواست پیگیری خطرات احتمالی از ساخت و ساز و تخلیه آب های زیرزمینی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه آقای سید جواد شعبانیان درخصوص درخواست پیگیری مشکل ملکی و پروانه ای ملک ایشان واقع در خیابان مدائنی خیابان 20 متری قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه آقای عبداله اسداله تبار درخصوص درخواست بازگشایی کوچه شهید شریفی 12 جنب مرکز فرهنگی هنری شهید باهنر منتهی به ملک ایشان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست اجرای طرح پایلوت گذرگاه عابر پیاده در جهت پیشگیری از وقوع تصادفات عابران پیاده در نقاطی از شهر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7-نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر درخصوص ردیف 8 بند د فصل سوم ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه سال 1401، شهرداری ها موظفند  در هنگام تدوین لایحه بودجه کلیه بدهی های خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی و براساس نوع بدهی و مطابق جدول ضمیمه تهیه و به شورای اسلامی ارائه نمایند ولی تا کنون اقدامی صورت نگرفته است قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

8-نامه آقای نادر رجب نژاد درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های درمان فرزند معلول ایشان که نیازمند به پیوند کبد می باشد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9-نامه هیات امناء مسجد جامع بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت مرمت اتاق فرهنگی مسجد جامع قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

10-نامه هیات قایقرانی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تامین هزینه ورودی و هزینه تغذیه به دور برگشت لیگ قهرمانی کشور قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

11- نامه آقای محمد عمویی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های درمان مادر ایشان که به بیماری سعب العلاج دچار شده است قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

12-نامه خانم خدیجه گل باباپور درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های درمان فرزند ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

13-نامه آقای اسداله بهاری درخصوص درخواست تحویل زمین ایشان واقع در جنب پاساژ بزرگمهر از شهرداری قرائت و مقرر گردید برابر ضوابط قانونی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

14-نامه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت اجرای برنامه بزرگ سربازان دهه نودی امام عصر(عج) شهرستان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

15-نامه آقای محمد ملکی درخصوص درخواست تمدید قرارداد ایشان بابت اجاره واحد کسبی ایشان واقع در بلوار شهید علیزاده حدفاصل پارکینگ 2 و 3(کافه آرامش سابق) قرائت و پس از بررسی نظریه کمیته انطباق با شهرداری محترم برابر ضوابط مکاتبه گردد.

16-نامه شماره 308/1401/8625 مورخ 1401/2/18 فرمانداری محترم درخصوص پیگیری مصوبات شورای اداری مورخ 1401/1/11 قرائت گردید.

17-نامه خانم ملوک آقاجان نسب درخصوص درخواست مساعدت مالی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

18-نامه اداره بهزیستی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست تخصیص یک تابلو عابر پیاده و یک استند شهری جهت شناسایی اورژانس اجتماعی و آگاه سازی شهروندان از نوع خدمات آن قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

19-نامه شماره 1681/20/1401 مورخ 1401/2/20 شهرداری محترم درخصوص معرفی نماینده از سوی شورای اسلامی به کمیسیون فضای سبز شهرداری بابلسر قرائت  و مقرر گردید آقای باقرزاده به این کمیسیون معرفی گردند.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1684/20/1401 مورخ 1401/2/20شهرداری محترم درخصوص نامه مجموعه فرهنگی تربیتی دختران بهشت بابت مساعدت مالی جهت تجلیل از گروه سرود این مجموعه که مقام اول در استان و کشور را کسب کرده و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150207 بودجه سال 1401 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1683/20/1401 مورخ 1401/2/20شهرداری محترم درخصوص پیرو نامه شماره 844/20/1401 مورخ 1401/1/29 و اینکه شهرداری در نظر دارد دریافتی ماهیانه آقای حسن تقی پور امام جماعت شهرداری بابلسر را به مبلغ 10/000/000 ریال از محل ردیف اعتباری 150303 بودجه سال 1401 تامین و افزایش دهد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1679/20/1401 مورخ 1401/2/20 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری نسبت به واگذاری   به صورت اجاره قسمتی از پارک شهرداری واقع در انتهای بلوار طالقانی جهت استفاده و بهره برداری از ماشینهای شارژی کودکان از طریق فرآیند تشریفات مزایده به مدت 2 سال اقدام نماید قرائت و با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 1678/20/1401 مورخ 1401/2/20 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری نسبت به واگذاری(فروش) دو دستگاه از ماشین آلات فرسوده شهرداری (گریدر و لودر) طی فرآیند تشریفات مزایده اقدام نماید قرائت و در صورت جایگزین موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *