صورت جلسه(پنجاه و یک)99/10/9

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/10/9 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات

1- نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص پیگیری اجرای کمربندی شرقی بابلسر که بیش از پانزده سال است که مسکوت مانده قرائت و جهت بررسی کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص پیشنهاد تغییر خط پروژه انتهای کمربندی غربی بابلسر جهت جلوگیری از تضرر شهرداری که مالک ملک آن حاضر به توافق با شهرداری نمی باشد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه شماره 99/20/14960 مورخ 99/10/7شهرداری محترم درخصوص نامه مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران مبنی بر اساسنامه پیشنهادی سازمان مدیریت پسماند استان که به تصویب شورای سازمان رسیده و مطابق موضوع ماده 5 اساسنامه پیشنهادی مبنی بر تعیین سهم سرمایه هر شهرداری در سازمان  و نیز جهت تاسیس سازمان مدیریت پسماند استان نیاز به مصوبه شوراهای اسلامی شهرهای مربوطه می باشد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

4-نامه خانم صفاری درخصوص درخواست پیگیری موضوع تعیین کارشناسی ملک ایشان واقع در خیابان شهید چمران قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت اقدام قانونی مکاتبه گردد.

5- نامه اهالی کوچه محمدزاده 13 کوچه عشقی مجتمع مسکونی طبیعت درخصوص درخواست آسفالت نمودن کوچه مذکور قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

6- نامه شماره 99/20/14899 مورخ 99/10/6 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/14779 مورخ 99/10/3فی ما بین شهرداری و آقای علی سعادتی نماینده شرکت تعاونی نیروی انتظامی مالک پلاک ثبتی 56، 57، 60، 62، 63، 64، 65 و 74 از یک اصلی واقع در خیابان بابلسر به فریدونکنار مشتمل بر 5 بند قرائت  و  جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7-نامه آقای سید علی هاشمی درخصوص درخواست مساعدت جهت تعمیر اتومبیل ایشان که چندی پیش آتش گرفته است قرائت و مخالفت گردید.

8- نامه شورایاری محله باغ فلاحت درخصوص درخواست بهسازی و ترمیم کوچه پشت مسجد ولیعصر (عج) واقع در خیابان امام (ره) قرائت مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

9-نامه درخصوص درخواست آقای محمدجواد حمزه جهت نصب دوربین مداربسته، چراغ چشمک زن راهنمایی و رانندگی و ایجاد سرعت گیر حدفاصل خیابان پاسداران 31 الی 35 و کاهش تصادفات قرائت و پس از بررسی مقرر گردید موضوع توسط آقای نوعی در شورای ترافیک مطرح و بررسی گردد.

10- نامه درخصوص شکایت جمعی از کسبه شهدامحله مبنی بر نصب تابلو یکی از کسبه ها و تعرض به حریم عابر پیاده قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر مقررات و ضوابط شهرداری و مقررات ملی اقدام گردد.

11- نامه شورایاری محلات یورمحله و بالایورمحله درخصوص درخواست 25 کامیون ماسه بادی جهت بهسازی جاده برای دسترسی کشاورزان قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

12- نامه شماره 99/20/13514 مورخ 99/9/5شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه تفاسخ شماره 99/20/13452 مورخ 99/9/4 فی ما بین شهرداری و آقای حبیب مطلبی متصرف ملک واقع در خیابان کاظم آباد قرائت و و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

نامه جبهه فعالان فرهنگی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تامین هزینه نکوداشت مقام شهید گرانقدر شهید سلیمانی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/14751 مورخ 99/10/2 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان شهیدان محبوبی-محبوبی17-کوچه طلایی که در مقیاس 1/500 ترسیم گردیده قرائت و موافقت گردید، ضمناً به اطلاع اهالی برسد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 14174/20/99 مورخ 19/9/99 شهرداری محترم درخصوص دو نسخه خط پروژه خیابان شهید رجایی-کوچه پارکینگ طبقاتی قرائت و موافقت گردید، ضمن ه اطلاع اهالی برسد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/14175 مورخ 99/9/19شهرداری محترم درخصوص سه نسخه پروژه خیابان شهید طالبی-طالبی15 کوچه فرعی سمت راست قرائت و پس از تاییدیه کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13663 مورخ 99/9/9 شهرداری محترم درخصوص دو نسخه خط پروژه تقاطع بلوار بسیج و کوچه فرعی 8 متری منشعب از خیابان شهید بابایی که در مقیاس 1/500 و برابر طرح تفصیلی ترسیم گردیده قرائت و موافقت گردید، ضمناً به اطلاع اهالی برسد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12806 مورخ 99/8/20 شهرداری محترم درخصوص اخذ مجوز احداث کارخانه آسفالت و متعلقات آن به نام شهرداری بابلسر و اینکه در نظر دارد به منظور بهره برداری و توسعه طرح فوق الذکر، پروژه احداث محوطه و مسیر دسترسی کارخانه مذکور در قالب زیرسازی و آسفالت، دیوار پیرامونی و نگهدارنده، جدول کانیو و فرش موزائیک واقع در انتهای بلوار شهید ذوالفقاری، منطقه باقرتنگه، با برآورد هزینه تقریبی 85/000میلیون ریال اجرایی، عملیاتی و در اولین متمم بودجه پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *