صورت جلسه(پنجاه و یک)99/9/30

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 30/9/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

 

بررسی نامه های وارده

 

خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 99/20/14490 مورخ 99/9/27 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به کمیته مالی و پشتیبانی ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم شمال کشور از محل ماده 15 لایحه بودجه سال 99 بمبلغ 50/000/000 ریال قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

2- نامه شماره 99/20/14495مورخ 99/9/27 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/20662 مورخ 99/9/25 فی ما بین شهرداری و آقای ناصر پاشایی گتابی مالک پلاک ثبتی 29331 الی 1/29334 واقع در بلوار شهید علیزاده-پارکینگ پنجم مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3- نامه شماره 99/20/13545 مورخ 99/9/5شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه آبان 1399 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید

مصوبات جلسه:

 بند 1-ماده واحده

نامه شماره 199/20/14215 مورخ 99/9/22 شهرداری محترم درخصوص اینکه در نظر است از محل ردیف هزینه ای 120207 لایحه بودجه سال 99(واگذاری خدمات شهری) به کلیه پرسنل شرکتی بمبلغ500/000 ریال به هر نفر و از محل ردیف هزینه ای 160301 (کمک های رفاهی بازنشستگان) به کلیه پرسنل بازنشسته این اداره مبلغ 500/000 ریال به هر نفر و همچنین -از محل ردیف 160201(کمک های رفاهی کارمندان) به کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی این مجموعه مبلغ 10/000/000 ریال به هر نفر پرداخت گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/14491مورخ 99/9/27 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 26593 مورخ 99/9/24 مبنی بر اشتباه واریزی آقای محمد رشیدی از محل درآمدهای عمومی بمبلغ 50/000/000 ریال به مشارالیه مسترد گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *