صورتجلسه ( بیست و نهم ) مورخه 99/6/4

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/6/4 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 99/20/6897 مورخ 99/5/6 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه تیر ماهه 1399 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2-نامه شماره 99/20/8883 مورخ 99/6/3 شهرداری محترم پیرو نامه شماره 98/20/12923 مورخ 98/9/11 و نظر به بند 26 مصوبه مورخ 98/10/3 شورای اسلامی شهر درخصوص پلاک ثبتی 1/5287 و 1/23907 و 1/5287 واقع در خیابان محمدزاده نبش محمدزاده 9، بپیوست یک نسخه نقشه طرح تفصیلی مربوط به پلاکهای فوق قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه شورایاری محله چمران درخصوص درخواست نامه نگاری با اداره مخابرات جهت ترمیم کابل تلفن به متراژ 25 متر که به سرقت رفته است قرائت و مقرر گردید با اداره مخابرات مکاتبه گردد.

4- نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص پیگیری وضعیت اسکله داران رودخانه بابلرود که متاسفانه تاکنون نتیجه ای حاصل نگردیده قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید جهت ساماندهی رودخانه با شهرداری محترم مکاتبه تا طرح پیشنهادی را به شورا ارسال نمایند.

5-نامه شورایاری محله  چمران درخصوص درخواست نصب و اتصال لوله آبهای سطحی به کانال اگو جدیدالاحداث قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه آقای مرتضی شجاعی درخصوص اعتراض به ساخت و ساز غیر مجاز در ضلع شمالی ملک ایشان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/6688 مورخ 99/5/4 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/5481 مورخ 99/4/18 فی ما بین شهرداری و خانم فاطمه اکبرنیا مالک پلاک ثبتی 1/3027 واقع در خیابان پاسداران-پاسداران 8 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با رعایت آیین نامه مالی و قوانین مربوطه موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/6427 مورخ 99/5/1 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/5898 مورخ 99/4/24 فی ما بین شهرداری و خانم سیده فاطمه حسینی مالک پلاک عادی واقع در خیابان شریعتی-خیابان مفتح-بعد از مجتمع مسکونی تخت جمشید مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران بصورت تک واحدی با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/6379 مورخ 99/4/31 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/6306 مورخ 99/4/30 فی ما بین شهرداری و آقای محسن حق شناس مالک پلاک ثبتی 1/10486 واقع در خیابان شهید محبوبی-محبوبی 21 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران بصورت تک واحدی با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *