صورتجلسه شماره سی1401/05/13

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/05/09 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.
دستور کار جلسه:
1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات نجات غریق شهرستان
2- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات امنا مسجد محله کاظم آباد
3- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری(اجاره) پارکینگ طبقاتی واقع در خیابان شهید رجایی
4-لایحه شهرداری درخصوص واگذاری(اجاره) غرفه های واقع در ترمینال مسافربری
5- لایحه شهرداری درخصوص مجوزهای لازم بمنظور برپایی با شکوه تر مراسمات مذهبی در سطح شهر
6- لایحه شهرداری درخصوص تامین حقوق منجیان غریق کنار ساحل

خلاصه مذاکرات
1-نامه دانشگاه مازندران درخصوص درخواست مساعدت جهت اختصاص دو دستگاه مینی بوس، دو دستگاه ون و دو دستگاه سواری بابت استفاده در اولین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان بین الملل در تاریخ 6 لغایت 19 شهریور ماه قرائت و مقرر گردید جهت تخصیص یک مینی بوس و یک ون با شهرداری محترم مکاتبه و برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.
2-نامه خانم صالحیان درخصوص درخواست پروانه ساخت رایگان به ازای عقب نشینی ملک ایشان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.
3-نامه رئیس بیمارستان شفا بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تهیه دستگاه نوبت دهی برای این بیمارستان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه تا از محل اعتبارات کمیسیون بهداشت مساعدت گردد.
4-نامه شماره 5603/20/1401 مورخ 1401/05/09 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 3986/20/1401 مورخ 1401/04/07 فی ما بین شهرداری و آقای فریدون حاجی بابایی مالک پلاک ثبتی 23656/23850/1 واقع در کمربندی بابلسر مشتمل بر 4 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.
5- نامه شماره 5520/20/1401 مورخ 1401/05/06 شهرداری محترم درخصوص قهرمانی باشگاه ورزشی آینده سازان باقرتنگه بابلسر در لیگ یک فوتبال جوانان مازندران و جهت قدردانی و پاداش به این تیم شهرداری در نظر دارد بابت هزینه های سفر به مشهد مقدس از محل ردیف اعتباری 150304 بودجه سال جاری مبلغ 100/000/000ریال به این باشگاه مساعدت مالی نماید قرائت گردید.
6-نامه شماره 5512/20/1401 مورخ 1401/05/06 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه پیشنهادی خیابان 24 متری آزادگان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

مصوبات جلسه:
بند 1-ماده واحده
نامه شماره 5613/20/1401 مورخ 1401/05/09 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات نجات غریق شهرستان بابلسر جهت تقدیر و تشکر از زحمات این عزیزان از محل اعتباری شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 450/000/000 ریال قرائت و موافقت گردید.
این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 2-ماده واحده
نامه شماره 5591/20/1401 مورخ 9/5/1401 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات امنا مسجد محله کاظم آباد جهت ساخت رختکن و سرویس بهداشتی برای زمین ورزشی یادمان شهدای گمنام محله و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 000/000/200 ریال به این هیات مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 3-ماده واحده
نامه شماره 4170/20/1401 مورخ1401/04/12 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری(اجاره) پارکینگ طبقاتی واقع در خیابان شهید رجایی به دلیل عدم توجیه اقتصادی آن از طریق فرآیند تشریفات مزایده به مدت یکسال اقدام نماید قرائت و ضمن موافقت پیشنهاد می گردد نسبت به هوشمند سازی ورودی و خروجی توسط موجر به مدت یکسال راه اندازی گردد.
این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 4-ماده واحده
نامه شماره 4076/20/1401 مورخ 1401/04/09 شهرداری محترم درخصوص واگذاری(اجاره) غرفه های واقع در ترمینال مسافربری از طریق فرآیند تشریفات مزایده قرائت و با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت می گردد.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 5-ماده واحده
نامه شماره 5428/20/1401 مورخ 1401/04/04 شهرداری محترم درخصوص درخواست مجوزهای لازم بمنظور برپایی با شکوه تر مراسمات مذهبی در سطح شهر بمناسبت فرا رسیدن ایام محرم و عزاداری اباعبدالله حسین(ع)، درخواست های مکرری از هیات های مذهبی و مساجد سطح شهر مبنی بر مساعدت مالی، خدماتی و تاسیساتی به این شهرداری ارائه می گردد قرائت و تا مبلغ 500/000/000 ریال صرفاً کمک ها بصورت خدمات و تاسیساتی بدون پرداخت وجه نقد، برابر آئین نامه مالی شهرداری موافقت می گردد.
این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.
بند 6-ماده واحده
نامه شماره 5337/20/1401 مورخ1401/05/03 شهرداری محترم درخصوص تامین حقوق منجیان غریق کنار ساحل و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل عواید حاصل از فعالیت اصناف مختلف در ساحل مبلغ 6/000/000/000ریال از محل ردیف هزینه ای شماره 6050101 بودجه سال جاری به منجیان غریق پرداخت نماید قرائت و مخالفت گردید.
این ماده واحده با شش رأی مخالف، مخالفت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *