صورتجلسه هجدهم1400/8/4

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/8/4 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای دومان نوعی بعنوان عضو ناظر کمیته تخصیص اعتبار شهرداری بابلسر

2-لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای قاسم علیپور بعنوان عضو ناظر کمیته تخصیص اعتبار شهرداری بابلسر

3-لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای علی حبیب زاده بعنوان مشاور شهردار در امور جانبازان و معلولین

4-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای نورالدین شریفی مالک ملک واقع در خیابان ولیعصر 1

5-لایحه شهرداری درخصوص خط پروژه خیابان شهید بهشتی 12

6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران بابلسر جهت برگزاری جشن مولود سالروز ولادت پیامبر

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 8285/20/1400 مورخ 26/7/1400 شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای دومان نوعی بعنوان عضو ناظر کمیته تخصیص اعتبار شهرداری قرائت گردید.

2-نامه شماره 8285/20/1400 مورخ 26/7/1400 شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای قاسم علیپور بعنوان عضو ناظر کمیته تخصیص اعتبار شهرداری قرائت گردید.

3-نامه شماره 8328/20/1400 مورخ 27/7/1400 شهرداری محترم به آقای علی حبیب زاده مبنی بر انتصاب ایشان بعنوان مشاور شهردار در امور جانبازان و معلولین قرائت گردید.

4-نامه شماره 8487/20/1400 مورخ 1/8/1400 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان شهید بهشتی-بهشتی 12-خیابان شهید (ضابط پور) قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5-مقرر گردید جهت دراختیار قراردادن زمین ساحلی و دکه شهرداری واقع در پارکینگ صفر به باشگاه والیبال توپکا بابلسر با شهرداری محترم مکاتبه تا مطابق رعایت تمامی موارد قانونی اقدام گردد.

6-نامه شماره 1124/1400/8625 مورخ 28/7/1400 فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص درخواست شرکت تعاونی مسافربری 15 ترابری تا تهران شعبه بابلسر مبنی بر پاسخ به استعلام شماره 59097/16 مورخ 26/7/1400 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران جهت صحت قرارداد شماره 435 مورخ 7/4/1399 شرکت موصوف با شهرداری بابلسر(سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بابلسر) قرائت و جهت ارائه گزارش به آقای رشید احمدپور ارجاع گردید.

7-نامه آقای محمدمهدی نجاتی درخصوص درخواست احداث مکانی بین پارکینگ یک و دو بلوار شهید علیزاده جهت اجاره نمودن برای آموزش اسکیت در سطح شهر قرائت و مخالفت گردید.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 8405/20/1400 مورخ 29/7/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 8307/20/1400 مورخ 27/7/1400 فی ما بین شهرداری و آقای نورالدین شریفی مالک پلاک ثبتی 1623/1450/1452/1 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر1 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و تامین پارکینگ موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 7442/20/1400 مورخ 6/7/1400 شهرداری محترم درخصوص دستورالعمل ماده 7 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدراس و با عنایت به بند 1 صورتجلسه کارگروه ماده 18 حمل و نقل دانش آموزان شهر بابلسر نرخ پیشنهادی سرویس دانش آموزان در سال تحصیلی 1400-1401 به تصویب رسیده است قرائت   و موافقت گردید.    

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 8407/20/1400 مورخ 29/7/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 8306/20/1400 مورخ 27/7/1400 فی ما بین شهرداری و آقای کسری نوشیان و شریک مالک پلاک ثبتی 8612/1 واقع در خیابان مدائنی-نبش مدائنی 4 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و تامین پارکینگ موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 8517/20/1400 مورخ 3/8/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران بابلسر جهت برگزاری جشن مولود، سالروز ولادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) و اینکه شهرداری در نظر دارد مبلغ 100/000/000 ریال از محل ماده 150304 بودجه سال جاری به آن ناحیه مساعدت نماید قرائت و با توجه به عدم بودجه در ردیف ماده 150304 مساعدت امکانپذیر نمی باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 8573/20/1400 مورخ 3/8/1400 شهرداری محترم درخصوص اهمیت پروژه احداث اگو خیابان شهید مدائنی به دلیل فصل سرما و بارندگی های پیش رو و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای 2070101 بودجه سال جاری با عنوان فوق الذکر تا مبلغ 20/000/000/000ریال از طریق فرآیند تشریفات مناقصه هزینه نماید  و متعاقباً آن هزینه مذکور، در اولین متمم پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 8637/20/1400 مورخ 4/8/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به باشگاه فرهنگی ورزشی شهداء بابلسر جهت حضور مقتدرانه در لیگ دسته دوم فوتبال کشور و اینکه شهرداری در نظر دارد مازاد بر اعتبار مصوب ردیف هزینه ای 6060309 بودجه سال جاری مبلغ 10/000/000/000ریال از همان محل به آن باشگاه فرهنگی و ورزشی مساعدت نماید قرائت و با توجه به اینکه در ردیف بودجه 6060309 مبلغ 5/000/000/000 ریال پیش بینی شده است با مبلغ 5/000/000/000ریال موافقت می گردد ضمناً هزینه های صورت گرفته از مبلغ حذف گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 8640/20/1400 مورخ 4/8/1400 شهرداری محترم درخصوص واگذاری(فروش) ماشین آلات شهرداری اعم از یک دستگاه خودرو مگان به شماره انتظامی  72 -135م22 یک دستگاه خودرو رنو سیمبل به شماره انتظامی 72-972م14 و یک دستگاه خودرو ال نود به شماره انتظامی 82-211ل18 به دلیل هزینه استهلاک آن طی فرآیند تشریفات مزایده بر اساس کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید قرائت و مخالفت گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *